Салькова Ірина Юріївна, Salkova I.U., Салькова І.Ю., Салькова И.Ю.
Салькова Ірина Юріївна, Salkova I.U., Салькова І.Ю., Салькова И.Ю.
доцент кафедри економіки
Verified email at vsau.vin.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Аналіз підходів до оцінювання конкурентоспроможності підприємств
Ц І.Ю.
Актуальні проблеми економіки, 151-155, 2009
25*2009
Impact of credit and investment resources on the productivity of agricultural sector
A Sakhno, N Polishchuk, I Salkova, A Kucher
European Journal of Sustainable Development 8 (2), 335-335, 2019
112019
Strategic priorities and financial support of Ukrainian agricultural sector development
EА Kirieieva, NV Pryshliak, OІ Shamanska, IY Salkova, AV Kucher
International Journal of Ecological Economics & Statistics 40 (2), 25-37, 2019
92019
Аналіз структури експорту продукції АПК
СОЛ Салькова І.Ю.
Глобальні та національні проблеми економіки, 2016
92016
Management of Soil Fertility Based on Improvement Methodological Approach to Evaluation of Arable Land Case of Ukraine
U Yevhenii, A Kucher, I Salkova, N Priamukhina
Journal of Advanced Research in Management 9 (7), 1559-1569, 2018
82018
Пріоритетні напрямки розвитку птахопродуктового підкомплексу АПК України
ІЮ Салькова
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 35-42, 2015
72015
Стан виробництва та перспективи інтеграції українських виробників зерна у світовий ринок
ІЮ Салькова
Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво, 37-41, 2014
62014
Оцінка рівня конкуренції ринку олії в Україні
ІЮ Салькова
Економіка і регіон, 87-90, 2009
52009
Оцінка рівня конкуренції ринку олії в Україні
ІЮ Салькова
Економіка і регіон, 87-90, 2009
52009
Evaluation of the Efficiency of Enterprises by the Method of Analysis of Functioning Environment
A SAKHNO, O HRYVKIVSKA, I SALKOVA, L KUCHER
Journal of Environmental Management and Tourism 10 (3), 499-507, 2019
42019
Methodology for the Impact Assessment of the Digital Economy on Agriculture Development
A Sakhno, I Salkova, A Broyaka, N Priamukhina
International Journal of Recent Technology and Engineering 8 (3C), 160-164, 2019
42019
Тенденції розвитку птахопродуктового підкомплексу АПК України
ІЮ Салькова
Агросвіт, 21-24, 2015
42015
Україна в міжнародній торгівлі пшеницею
ІЮ Салькова
Економіка АПК, 75-78, 2014
42014
МІСЦЕ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В КОНКУРЕНТО-СПРОМОЖНОМУ РОЗВИТКУ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ
ІЮ Цобер
42009
Економічна сутність фінансової стійкості підприємства
ІЮ Салькова, ВО Санцевич
Економіка та суспільство.-2018.-№ 16.-С. 790-794., 2018
32018
Інноваційне кормовиробництво–основа розвитку птахопродуктового підкомплексу
ІЮ Салькова
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 105-113, 2016
32016
Управління конкурентоспроможністю підприємств олійно - жирової промисловості (проблеми теорії та практики) : монографія
ІЮ Салькова
Вінниця : ТОВ Нілан - ЛТД,, 2013
32013
Формування експортного потенціалу АПК
ІЮ Салькова
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 312-315, 2013
32013
Міжнародна торгівля пшеницею: роль України
С І. Ю. Салькова, Ірина, I Salkova
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2013
32013
Управління конкурентоспроможністю ПІДПРИЄМСТВ OЛІЙНO-ЖИРOВOї промисловості
ІЮ Салькова
32011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20