Катерина Петрівна Музичук
Катерина Петрівна Музичук
кандидат технічних наук, Рівненський державний гуманітарний університет
Підтверджена електронна адреса в rshu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Згин кусково-однорідної пластинки з коловим розрізом, береги якого контактують
КПМ А.О. Сяський
Вісник національного університету водного господарства та …, 2012
42012
Згин зварної пластинчастої конструкції за контакту берегів колового міжфазного розрізу
А Сяський, К Музичук, В Кот
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 20-30, 2013
32013
Розрахунок згинальних напружень в ортотропнiй пластинцi з частково пiдсиленим елiптичним контуром
А Сяський, В Кот, К Музичук
Вiсник Тернопiльського нацiонального технiчного унiверситету. 16 (3), 26, 2011
22011
Практика використання елементів дистанційного навчання у підготовці вчителів інформатики
МКП Павлова Н.С.
Фізико-математична освіта, 269-275, 2018
12018
Кусково-однорідна ортотропна пластинка з коловим розрізом, береги якого частково контактують при згині
АО Сяський, КП Музичук
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
12012
Мікро-навчання на уроках інформатики у школі
МКП Коробка А.В.
Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали ХІ міжнар. наук.-практ …, 2018
2018
Розвиток критичного мислення в учнів, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології.
МКП Обрамич І.С.
. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і …, 2018
2018
Моделювання освітнього процесу на основі освітніх інтернет-ресурсів.
МКП Іващик Н.В.
Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і …, 2018
2018
Wiki-проекти у роботі вчителя початкової школи
МКП Дембицька Я.В.
Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і …, 2018
2018
Організація освітнього процесу початкової школи на основі використання технології мобільного навчання.
МКП Булан А.Р.
Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і …, 2018
2018
Математичне моделювання контактної взаємодії замкненого пружного кільця з коловим контуром в ізотропній пластинці
МК П.
Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та …, 2018
2018
Організація електронного навчання у початковій школі за допомогою інтернет-сервісу Blendspace.
МКП Касянчук Б.О.
Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і …, 2017
2017
Розрахунок маточини прямобічного шліцьового з’єднання
МКП Бабич С.М.
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2017
2017
Контакт берегів криволінійних розрізів на лінії поділу матеріалів ортотропної пластинки та жорсткого диска.
МК П.
Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів …, 2015
2015
Повний контакт берегів міжфазних розрізів в кусково-однорідній ортотропній пластинці з еліптичною межею поділу матеріалів.
БСМ Музичук К.П.
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2015
2015
Повний контакт берегів міжфазних розрізів в кусково-однорідній ортотропній пластинці з еліптичною межею поділу матеріалів
СМБ К.П. Музичук
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2015
2015
Кусково-однорідна ортотропна пластинка з двома розрізами по дузі еліпса, береги яких контактують при згині.
МК П.
VII міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців Наука, освіта …, 2014
2014
Згин кусково-однорідної ізотропної пластинки з двома коловими розрізами, береги яких контактують
МК П.
Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми математичного …, 2013
2013
Кусково-однорідна ортотропна пластинка з двома міжфазними коловими розрізами, береги яких контактують при згині
МК П.
Шістнадцята всеукраїнська (одинадцята міжнародна) студентська наукова …, 2013
2013
Напружений стан кусково-однорідної пластинки з двома криволінійними розрізами, береги яких контактують при згині
КП Музичук
Наукові нотатки, 191-197, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20