Наталія Коваліско
Наталія Коваліско
доктор соціологічних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка
Verified email at lnu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування професійної мобільності майбутнього вчителя: вектори наукових досліджень
РМ Пріма
Педагогічна освіта: Теорія і практика, 2016
762016
Основи соціальної стратифікації: навч. посіб.
НВ Коваліско
Львів: Магнолія 2009, 323, 2006
532006
Проблема професійної мобільності у контексті міждисциплінарного підходу
ЛЛ Сушенцева
Теорія і методика професійної освіти 1, 3-11, 2011
372011
Трудова мобільність в умовах регіонального ринку праці
НВ Коваліско
-Львів, 1999.-184с, 1999
271999
Стратифікаційні порядки суспільства: концептуальні уявлення та досвід вивчення
НВ Коваліско
К.: Інститут соціології НАН України, 2008
262008
Регіональна трудова мобільність
НВ Коваліско, АГ Хоронжий
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002
242002
Соціальна ідентичність як чинник соціальної стратифікації
Н Коваліско
Соціальна психологія, 94-106, 2006
142006
Доминантная конъюнкция в изучении стратификационных порядков: позиции & диспозиции
Н Ковалиско
Социология: теория, методы, маркетинг, 125-137, 2010
92010
Методологічна невизначеність в епоху постмодерну (З роботи І Конгресу Соціологічної асоціації України)
Ю Яковенко
Психологія і суспільство, 200-204, 2010
92010
Трудова мобільність регіонального ринку праці
НВ Коваліско
Наталія Володимирівна Коваліско.–Львів, 1999.–175 с, 0
9
Професійна мобільність особистості: психологічний аспект аналізу
ЛС Пілецька
Теоретичні і прикладні проблеми психології, 197-202, 2013
82013
Теория практик, практики и исследования стратификационных порядков
Н Ковалиско
Социология: теория, методы, маркетинг, 49-63, 2010
82010
Методологічне обгрунтування та виділення моделей споживання на емпіричному рівні
НВ Коваліско, НВ Домбровська
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2012
72012
Многомерный анализ социальной стратификации современного украинского общества (региональный аспект)
Н Ковалиско, Р Савчинский
Социология: теория, методы, маркетинг, 5-37, 2007
72007
Вища освіта як чинник підвищення соціального статусу осіб з обмеженими можливостями
ОМ Фудорова
Фудорова Олена Миколаївна.–Харків, 2011.–252 с, 0
7
Теорія практик, практики і дослідження стратифікаційних порядків
Н Коваліско
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 49-63, 2010
62010
Архетип заборони як кримінологічна гіпотеза
І Рущенко
Соціальна психологія, 3-13, 2007
62007
Сучасні типи соціальної мобільності населення
Н Коваліско
Соціальна психологія, 22, 2007
62007
Система соціального партнерства як регулятор соціальнотрудових відносин в умовах трансформації українського суспільства (соціологічний аналіз)
ІМ Дубровський
Дисертація на здобуття наук. ступеня к-та соціологічних наук. Спец 22, 2001
62001
Соціологія: підручник
ЮФ Пачковський, НВ Коваліско, ІВ Городняк
Львів: Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка, 2011
52011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20