Follow
Юрій Шаповал
Юрій Шаповал
доктор історичних наук, професор, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса
Verified email at ipiend.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Украïна 20-50-х років: сторінки ненаписаноï історiï
ЮІ Шаповал
Київ, "Наукова думка", 1993
1431993
Україна ХХ століття. Особи та події в контексті важкої історії
Ю Шаповал
Особи та події в контексті важкої історії–К.: Ґенеза, 560 сторінок, 2001
1162001
ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи
Ю Шаповал, В Пристайко, В Золотарьов
К.: Абрис, 608 сторінок, 1997
1051997
Людина і система: штрихи до портрета тоталітарної доби в Україні
Ю Шаповал
Київ, Інститут національних відносин і політології НАН України, 1994
791994
Справа" Спілки визволення України": невідомі документи і факти
В Пристайко, Ю Шаповал
Київ, "Інтел", 1995
581995
У ті трагічні роки. Сталінізм на Україні.
ЮІ Шаповал
Сталінізм на Україні. Київ, 143 сторінки, 1990
571990
Михайло Грушевський
Ю Шаповал, І Верба
Київ, Видавничий Дім "Альтернативи", 2005
512005
Всеволод Балицький: особа, час, оточення
Ю Шаповал, В Золотарьов
Київ, Стилос, 2002
47*2002
Чому необхідно переосмислювати минуле
І Гирич, Ю Шаповал
Konrad Adenauer Stiftung, 2010
332010
Михайло Грушевський і ГПУ-НКВД: трагічне десятиліття, 1924-1934
Ш Юрій, В Пристайко
Київ, "Україна", 1996
32*1996
Політика пам’яті в сучасній Україні
Ю Шаповал
Матеріали доповіді на Міжнародній науковій конференції "Геополітика …, 2008
242008
В.В. Щербицький: особа політика серед обставин часу
ШЮ Іванович
Український історичний журнал, 118-129, 2003
22*2003
" Справжній суд історії ще попереду": спогади, щоденники, документи, матеріали
ПЮ Шелест, ЮІ Шаповал
Київ, “АДЕФ-Україна”, 2011
182011
Комуністична цензура в Україні: штрихи до портрета
ЮІ Шаповал
Україна ХХ століття: Особи та події в контексті важкої історії., 186, 2001
172001
Невигадані історії
Ю Шаповал
К.: Світогляд, 351 сторінка, 2004
162004
Петро Шелест у контексті політичної історії України ХХ століття
ЮІ Шаповал
Український історичний журнал, 134-149, 2008
152008
Війна після війни
Ю Шаповал
Літопис УПА. Нова серія. - Т. 3. - Боротьба проти УПА і націоналістичного …, 2001
152001
“On Ukrainian Separatism”. A GPU Circular of 1926
Y Shapoval
Harvard Ukrainian Studies (Cambridge, USA). 18 (3-4), 275-302, 1994
131994
Сталінізм і Україна (початок)
ЮІ Шаповал
Український історичний журнал, 47-59, 1990
13*1990
М.С.Хрущов на Україні
ЮІ Шаповал
Маршрутами історії. - Упорядник Ю.І.Шаповал., 1990
13*1990
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20