Подписаться
Юлия Узун
Юлия Узун
Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова
Подтвержден адрес электронной почты в домене onu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Концепт «громадянське суспільство» в історії та теорії політичної думки
ЮВ Узун
Одеса: ОНУ, 2002
162002
Концепт “Громадянське суспільство”: принципи сучасної теорети ко методологічної парадигми
ЮВ Узун
Держава і право: Збірник наукових праць. Юри дичні і політичні науки …, 2002
82002
Сучасні трансформації стратегій міжкультурної взаємодії: щодо проблеми ефективності політичного втілення концепції мультикультуралізм
ЮВ Узун
Вісник ОНУ. Соціологія і політичні науки. 18 (2 (18) ч.3), С. 41-53, 2013
52013
Сучасні трансформації стратегій міжкультурної взаємодії: щодо проблеми ефективності політичного втілення концепції мультикультуралізму
ЮВ Узун
Вісник Одеського національного університету. Серія: Соціологія і політичні …, 2013
52013
Геополітичний проект "Велика Сербія": формування та сучасне використання
ЮВ Узун
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2014
42014
Румынский Унионизм как фактор «внутренней» и «внешней» геополитики: к проблеме государственного управления региональным развитием
ЮВ Узун
Постфактум: історико - антропологічні студії. Етнічне, соціальне, політичне …, 2013
42013
Evolution of the idea of Turkic-Turkish cultural expanse in the twentieth century and its political importence for Turkey’s geostrategy
Y Uzun
European political and law Discourse 3 (3), C. 33-45, 2016
32016
PROJECT “GREATER ALBANIA” AND PROCESSES OF ITS PRACTICAL REALIZATION
Y Uzun
European Political and Law Discourse, 166-174, 2015
32015
Идея гражданского общества и ее реализация в античном мире
ГП Гребенник, ГП Гребенник
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2003
32003
Інтерпретація поняття “громадянське суспільство” у суспільно-політичній думці незалежної України
ЮВ Узун
Актуальні проблеми політики: збірник наукових праць/гол. ред. СВ Ківалов …, 2003
32003
(НЕ)Скромнi обійми Китаю: чинники зростання геополітичної суб’єктності КНР та ознаки глобальної кризи світового порядку
Ю Узун
Вісник ОНУ. Серія «Соціологія і політичні науки». Випуск «Політологія». 24 (32), 2019
22019
Регіональне конструювання в геополітиці західних сусідів України: Постправда Постімперій.
Ю Узун, С Коч
міжнародні відносини та зовнішня політика в еру "пост-правди", 100-137, 2018
22018
Чинник концепції «Європа регіонів» в процесах децентралізації в Україні
ЮВ Узун, ЮВ Узун
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2018
22018
Процес децентралізації в Україні: внутрішні та зовнішні форми співробітництва
ЮВ Узун
Економічна думка, 2016
22016
Диаспоры Юга Украины в системе региональных геополитических отношений
СВ Коч, ЮВ Узун
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Історія. Філософія …, 2012
22012
Південно-західне прикордоння України в процесі державної децентралізації
Ю Узун, C Коч
Міжнародні та політичні дослідження, 106-142, 2020
12020
Транскордоння: локальні суб’єкти, глокальні простори
ЮВ Узун
Міжнародні та політичні дослідження, 296-299, 2019
12019
Модерні територіальні системи VS транскордонна регіоналізація в Європі
ЮВ Узун, СВ Коч
Бескиди, 2019
12019
Управління міграційними процессами : глобальні та регіональні тенденції.
Ю Узун
Политикус., С. 56–65., 2019
12019
Децентралізація: критерії оцінювання регіональної політики та результати в Україні.
Ю Узун, С Коч
Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура …, 2018
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20