Пальчевич ГТ
Пальчевич ГТ
Кіровоградський національний технічний університет, Кировоградский национальный технический
Підтверджена електронна адреса в kntu.kr.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності та механізми їх залучення
ГТ Пальчевич
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2010
162010
Інтелектуальний та людський капітал в інноваційний економіці
ГТ Пальчевич
Регіональні проблеми людського та соціального розвитку: Тези доп. і повідом …, 2008
102008
Забезпечення зайнятості населення в умовах становлення інноваційної економіки
ГТ Пальчевич
КНТУ, 2014
52014
Інноваційні механізми розвитку людського капіталу
ГТ Пальчевич
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
42012
економічний аналіз показників праці та фінансового стану підприємства: Навчальний посібник
ВА Плаксов, ГТ Пальчевич
Кіровоград: ДКП “Поліграфія, 2000
32000
Концептуальні основи сталого розвитку агросфери
ОМ Варченко, АС Даниленко, ОВ Шубравська, ГТ Пальчевич, та інші
Біла церква: БНАУ, 2010
22010
Ринок цінних паперів: Навчальний посібник
ГТ Пальчевич
Кіровоград: Мавік, 2010
22010
Фінансовий лізинг як форма фінансування інноваційної діяльності
ГТ Пальчевич
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: Науковий збірник/за ред. ІГ …, 2007
22007
Основи організації інноваційного процесу
ГТ Пальчевич
КНТУ, 2006
22006
Ринок цінних паперів
ПВВ Пальчевич Г.Т.
ТОВ ПВЦ "Мавік", 2002
22002
Форми державного управління інноваціями
ГТ Пальчевич
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 0
2
Активізація методів фінансово–кредитного регулювання інноваційної діяльності
ГТ Пальчевич
Формування ринкових відносин в Україні, 77-81, 2012
12012
Стратегічне управління інноваційним розвитком економіки
ГТ Пальчевич
Формування ринкових відносин в Україні, 64-69, 2012
12012
Формування та реалізація бюджетної політики в умовах розвитку інноваційної економіки
ГТ Пальчевич, АО Могилей
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
12012
Сільські регіони України та їх соціально-економічний розвиток
ЛМ Фільштейн, ГТ Пальчевич
КНТУ, 2011
12011
Методичні рекомендації до виконання та захисту випускних кваліфікаційних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
ВВ Сибірцев, ГТ Пальчевич, СА Фрунза, ВМ Попов
ЦНТУ, 2020
2020
Структурні компоненти інтелектуального капіталу в умовах активізації технологічних інновацій та соціокультурних зрушень
ГТ Пальчевич, ГО Козинець
Вісник Хмельницького національного університету 2 (4), 98-105, 2019
2019
Форми і методи державної фінансової та кредитної підтримки інвестиційно-інноваційного розвитку економіки
ГТ Пальчевич, ЛМ Петренко
Центральноукраїнський науковий вісник . Економічні науки., 172-183, 2019
2019
Пріоритети та перспективи кредитування інвестиційно-інноваційної діяльності
ГТ Пальчевич, ЛМ Петренко
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки, 2019
2019
Наукова та переддипломна практика. Фінанси, банківська справа та страхування. Магістр
ГТ Пальчевич, ІЛ Загреба
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20