Пальчевич ГТ
Пальчевич ГТ
Кіровоградський національний технічний університет, Кировоградский национальный технический
Підтверджена електронна адреса в kntu.kr.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності та механізми їх залучення
ГТ Пальчевич
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2010
132010
Інтелектуальний та людський капітал в інноваційний економіці
ГТ Пальчевич
Регіональні проблеми людського та соціального розвитку: Тези доп. і повідом …, 2008
102008
Забезпечення зайнятості населення в умовах становлення інноваційної економіки
ГТ Пальчевич
КНТУ, 2014
52014
Інноваційні механізми розвитку людського капіталу
ГТ Пальчевич
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
42012
Основи організації інноваційного процесу
ГТ Пальчевич
КНТУ, 2006
22006
Ринок цінних паперів
ПВВ Пальчевич Г.Т.
ТОВ ПВЦ "Мавік", 2002
22002
Стратегічне управління інноваційним розвитком економіки
ГТ Пальчевич
Формування ринкових відносин в Україні, 64-69, 2012
12012
Формування та реалізація бюджетної політики в умовах розвитку інноваційної економіки
ГТ Пальчевич, АО Могилей
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
12012
Сільські регіони України та їх соціально-економічний розвиток
ЛМ Фільштейн, ГТ Пальчевич
КНТУ, 2011
12011
Методичні рекомендації до проходження і захисту наукової та переддипломної практики
ГТ Пальчевич, ІЛ Загреба
2019
Бюджетне регулювання інноваційного розвитку
ГТ Пальчевич
Інтелект XXI, 117-120, 2018
2018
Методичні рекомендації до виконання та захисту магістерських дипломних робіт
ГТ Пальчевич, СА Фрунза
2018
ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ФОРМ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ
ГТ Пальчевич
Шалімова НС, д. е. н., проф., Базилюк АВ, д. е. н., проф., Хобта ВМ, д. е …, 2018
2018
Сучасні реалії та перспективні напрямки державного регулювання інноваційного розвитку підприємництва
H Palchevych
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2014
2014
ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
ГТ Пальчевич
НАУКА–ВИРОБНИЦТВУ, 2013, 425, 2013
2013
Активізація методів фінансово–кредитного регулювання інноваційної діяльності
ГТ Пальчевич
Формування ринкових відносин в Україні, 77-81, 2012
2012
Використання фінансових ресурсів суб’єктів господарювання в контексті інноваційного розвитку економіки
ГТ Пальчевич, ГО Козинець
КНТУ, 2012
2012
Про необхідність системного підходу до оцінки зайнятості у малому підприємництві регіону
ОС Хачатурян, ГТ Пальчевич
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2011
2011
Державна підтримка фінансового забезпечення інноваційної сфери
ГТ Пальчевич
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2010
2010
Формування виробничо-освітнього простору як інноваційний чинник сталого розвитку
ГТ Пальчевич
КНТУ, 2008
2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20