Подписаться
Юлія Володимирівна Кузьменко
Юлія Володимирівна Кузьменко
Yuliia Kuzmenko /orcid.org/ 0000-0003-2055-7634, доцент кафедри психолого-педагогічної освіти та
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail3.nest.vn.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливі умови життєдіяльності та адаптаційний потенціал особистості: псиxологічний аспект
С Кузьменко
132016
Особисті ресурси як чинники підтримання психологічного благополуччя в умовах екзистенційних загроз
О Кобець, Ю Кузьменко
Вісник Національного університету оборони України, 43-49, 2022
22022
Психологічні підходи до проблеми створення позитивного іміджу керівника педагогічного колективу
ЮВ Кузьменко
Вісник Національного університету оборони України, 2021
22021
Психологічні особливості стану та наслідків для осіб, що пережили втрату близьких їм людей під час війни
Ю КУЗЬМЕНКО
Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти. Серія «Педагогіка …, 2022
12022
ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗУ СВІТУ У ЧАСОВОМУ КОНТИНІУМІ У МОЛОДІ З РІЗНИМ ДОСВІДОМ УЧАСТІ У ВОЛОНТЕРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Ю Кузьменко
Вісник Національного університету оборони України, 90-98, 2023
2023
ПРО ВЗАЄМОЗВЯЗОК РІВНЯ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСУ КОМБАТАНТІВ ТА ХАРАКТЕРИСТИК СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН
Ю КУЗЬМЕНКО
Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти. Серія «Педагогіка …, 2023
2023
ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИВОЖНОСТІ В ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ
ЮВ Кузьменко, ТС Браславець
КЗВО" ВАБО", 2022
2022
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
ЮВ Кузьменко, МВ Сухотцька
КЗВО" Вінницька академія безперервної освіти", 2021
2021
Прo рeaлiзaцiю у coцiaльнiй рoбoтi ceрeдoвищнoгo пiдxoду при фoрмувaннi мiжocoбиcтicниx cтocункiв в умoвax дитячoгo будинку ciмeйнoгo типу
ЮВ Кузьменко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира …, 2019
2019
Вплив геофізичних умов регіону на індивідуально-психологічні особливості його мешканців
ОД Сафін, ЮВ Кузьменко
2016
Аналіз взаємозв'язку між психологічним віком, узагальненим плануванням власного життя студента та складними умовами природного середовища
Ю Кузьменко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2016
2016
Оcoбиcтicний пoтeнцiaл cтудeнтcькoї мoлoдi як чинник її пcиxiчнoї aдaптaцiї дo життєдiяльнocтi в умoвax дiї cтрec-чинникiв прирoднoгo ceрeдoвищa
ЮВ Кузьменко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2016
2016
Ocoбливi умoви життєдiяльнocтi тa aдaптaцiйний пoтeнцiaл ocoбиcтocтi: пcиxoлoгiчний аспект
Ю Кузьмeнкo
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2016
2016
Індивідуально-психологічні особливості людини як чинник адаптації в умовах потенційних та реальних загроз її життєдіяльності з боку небезпечних природних явищ
ЮВ Кузьменко
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2014
2014
Тeoрeтичні пiдxoди дo прoблeми взаємин тa ocoбливocтeй взaємoдiї людини i прирoди
ОД Сафін, ЮВ Кузьменко
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2014
2014
Про результати емпіричного дослідження впливу загроз небезпечних природних явищ на адаптаційний потенціал особистості
ЮВ Кузьменко
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2014
2014
Аналіз вітчизняних психологічних концепцій адаптації і копінг-поведінки особистості у важких життєвих умовах
ЮВ Кузьменко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки, 61-68, 2013
2013
Основні принципи роботи психолога-консультанта щодо формування психогігієнічної позиції сучасного вчителя
ЮВ Кузьменко
Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент …, 2012
2012
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ ОСІБ, ЩО ПЕРЕЖИЛИ ВТРАТУ БЛИЗЬКИХ ЛЮДЕЙ
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–19