Olesya Danchenko Олеся Данченко
Olesya Danchenko Олеся Данченко
National Pirogov Memorial Medical University Vinnytsya Вінницький національний медичний
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnmu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
THE STATE OF THE CYSTATHIONINE GAMMA-LYASE / H2S SYSTEM IN THE LIVER AND SKELETAL MUSCLES OF RATS WITH HYPERCHOLESTEROLEMIA UNDER SIMVASTATIN ADMINISTRATION.
N Voloshchuk, A Melnik, O Danchenko, V Nechiporuk, K N.
Georgian Med News 279 (6), 150-155, 2018
42018
Структура печінки, серця та скелетних м’язів щурів за умов корекції гіперхолестеринемії симвастатином та його поєднання з триметазидином або тіотриазоліном
ОП Данченко, МС Пушкар, ОО Пентюк
Вісник морфології ВНМУ 14 (2), 280-284, 2008
32008
Вплив триметазидину, тіотриазоліну, таурину та убіхінону на гіпохолестеринемічну дію симвастатину у щурів з експериментальною гіперхолестеринемією
ОП Данченко, ОО Пентюк
Фармакологія та лікарська токсикологія, 63-67, 2008
32008
Застосування триметазидину як засобу для модуляції ефектів симвастину
НІ Волощук, ОП Данченко, МС Лозинська, ІВ Таран
Укрпатент, 2018
2018
Оцінка впливу триметазидину та тіотриазоліну на стан системи цистатіонін-гама-ліази/H2S в печінці та скелетних мязах щурів з гіперхолестеринемією на тлі застосування симвастатину
НІ Волощук, АВ Мельник, ОП Данченко
Вісник проблем білології і медицини 146 (4), 60-66, 2018
2018
Changes in the content of lipids, ATP, ubiquinone in rat hearts with hypercholesterolemia due to simvastatin and its combination with taurine or ubiquinone
OP Danchenko, VO Borisevich
Science and Education 2, 252-255, 2013
2013
Принципи реабілітації хворих на бронхіальну астму та хронічні обструктивні захворювання легенів
ВП Маленький, СВ Шевчук, НП Масік, СВ Нечипорук, ВЮ Забур'янова, ...
2012
Механізми ренопротекторної активності симвастатину при його поєднанні з триметазидином, тіотриазоліном, таурином та убіхіноном у щурів з гіперхолестеринемією
ОП Данченко
Медична хімія 11 (1), 45-49, 2009
2009
Вплив симвастатину та його поєднання з триметазидином, тіотриазоліном, таурином та убіхіноном на вміст ліпідів, АТФ та процеси пероксидації в серці щурів з гіперхолестеринемією
ОП Данченко
Вісник ВНМУ 12 (2), 325-329, 2008
2008
Оцінка протекторної дії триметазидину, тіотриазоліну, таурину та убіхінону на індуковану симвастатином міо- та гепатотоксичність У щурів з гіперхолестеринемією
ОП Данченко, ОО Пентюк
Сучасні проблеми токсикології 3 (3), 61-67, 2008
2008
Динаміка показників ліпідного обміну та функціонального стану печінки у хворих на ІХС в умовах терапії симвастатином в поєднанні з триметазидином
ОП Данченко
Буковинський медичний вісник 9 (2), 79-81, 2005
2005
Вплив терапії симвастатином на рівень ліпідів в сироватці крові та спектр жовчних кислот в жовчі пацієнтів на ішемічну хворобу серця
ОП Данченко
Вісник Вінницького національного медичного університету 6 (2), 441-443, 2002
2002
Визначення концентрації гомоцистеїну в біологічних рідинах методом високоефективної рідинної хроматографії
ОО Пентюк, ОВ Ільченко, СВ Шевчук, ІІ Андрушко, ОП Данченко
Медична хімія 3 (3), 61-68, 2001
2001
Застосування антагоністів лейкотрієнових рецепторів при лікуванні хворих на бронхіальну астму
ОП Борисевич
Вісник Вінницького державного медичного університету 2 (1), c.26-28, 1998
1998
частинок свинцю нанодіапазону виявлена в нас тупній послідовності: тромбін> фібриноген> тромбопластин. 2). Зростання токсичного впливу на білки системи згортання крові …
ОП Данченко
1). Чутливість білків системи згортання крові до дії
ОП Данченко
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–16