Подписаться
Валентин Малиновський Malynovskyi Valentyn
Валентин Малиновський Malynovskyi Valentyn
доктор політичних наук, професор, Луцький національний технічний університет, Lutsk National
Подтвержден адрес электронной почты в домене lutsk-ntu.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Державне управління: навчальний посібник
ВЯ Малиновський
Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009
17782009
Словник термінів і понять з державного управління
ВЯ Малиновський
Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2005
6542005
Державна служба
ВЯ Малиновський
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2015
2952015
Публічна служба в Україні: підручник
ВЯ Малиновський
Видавничий дім" Кондор", 2018
632018
Оптимізація функцій органів виконавчої влади України: теоретико-методологічні засади
ВЯ Малиновський
Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук …, 2002
362002
Територіальна організація влади України: концептуальні засади трансформації : монографія
ВЯ Малиновський
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2010
342010
Функція мотивації управлінської праці
В Малиновський
Вісн. УАДУ: зб. наук. пр./редкол.: ВІ Луговий (голов. ред.) та ін.–К.: Вид …, 2003
322003
Стан і перспективи адміністративної реформи в Україні
ВЯ Малиновський
Наукові праці. Політологія 212 (200), 2013
302013
Сучасний стан і перспективи реформування публічної адміністрації в Україні
В Малиновський
Вісник державної служби України, 21-25, 2009
262009
Державне управлiння: навч. посiб
ВЯ Малиновський
252000
Концептуалізація поняття регіон
В Малиновський
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2012
202012
Регіональне самоврядування в Україні: підходи до запровадження
В Малиновський
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2010
122010
Концептуальні засади трансформації територіальної організації влади України: регіональний та місцевий рівні
ВЯ Малиновський
92011
Стратегічне планування в державному управлінні
В Малиновський
Вісник Української академії державного управління, 43-50, 2002
92002
Функція прийняття управлінських рішень
В Малиновський
Вісн. УАДУ, 42-50, 1999
91999
Становлення і розвиток місцевого самоврядування у Волинській області (1990-2010) : монографія
ВЯ Малиновський
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013
72013
Зовнішній контроль у державному управлінні
В Малиновський
Вісник Української академії державного управління при Президентові України, 46, 2000
72000
Підходи щодо організації влади на первинному рівні публічного управління України
В Малиновський
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2010
52010
Субрегіональний рівень України: підходи до реформування
В Малиновський
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2010
52010
Регіональний рівень України: підходи до реформування
ВЯ Малиновський
Національна академія державного управління при Президентові України, 2009
52009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20