Follow
Бурмака Віталій Олександрович | Vitalii Burmaka | Vitaliy Burmaka
Бурмака Віталій Олександрович | Vitalii Burmaka | Vitaliy Burmaka
Ternopil Ivan Puluj National Technical University; Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tstu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Effective Use of Daylight in Office Rooms
V Burmaka, M Tarasenko, K Kozak, LA Omeiza, N Sabat
Journal of Daylighting 7, 154-166, 2020
132020
Economic and Energy Efficiency of Artificial Lighting Control Systems for Stairwells of Multistory Residential Buildings
V Burmaka, M Tarasenko, K Kozak, V Khomyshyn, N Sabat
Journal of Daylighting 7 (1), 93-106, 2020
92020
Definition of a composite index of glazing rooms
V Burmaka, M Tarasenko, K Kozak, V Khomyshyn
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 22-28, 2018
92018
Dependences of relative and absolute glazed area from configuration and common areas of window embrasure
M Tarasenko, V Burmaka, K Kozak
Вісник Тернопільського національного технічного університету 89 (1), 122-131, 2018
92018
Impact of the translucent structures of exterior wall envelope orientation on the energy balance of the premises
V Burmaka, M Tarasenko, K Kozak, V Khomyshyn
Вісник Тернопільського національного технічного університету 94 (2), 111-122, 2019
8*2019
Дослідження впливу геометричних параметрів віконних прорізів на коефіцієнт природної освітленості
ВО Бурмака, МГ Тарасенко
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2018
72018
Динаміка параметрів розрядних ламп високого тиску при розгоранні та димеруванні
МГ Тарасенко, КМ Козак, ВО Бурмака
Lighting Engineering & Power Engineering, 15-21, 2015
42015
Ефективність використання природного світла в офісних приміщеннях
ВО Бурмака, МГ Тарасенко
Матеріали ⅩⅪ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2019
32019
Залежність теплотехнічних параметрів світлопрозорих зовнішніх огороджувальних конструкцій від їх площі
ВО Бурмака, МГ Тарасенко
Зелене будівництво: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції …, 2019
22019
Influence of the premises size on the value of the daylight factor at the reference point
V Burmaka, M Tarasenko, K Kozak, V Khomyshyn
International scientific and practical conference Technical sciences …, 2019
22019
Залежності відносної площі засклення від загальної площі віконного прорізу
МГ Тарасенко, ВО Бурмака, КМ Козак
Ⅵ Міжнародна науково-технічна конференція „Світлотехніка й …, 2018
22018
Енергофективність застосування свтілопрозорих конструкцій для природного освітлення приміщень
ВО Бурмака, МГ Тарасенко
Матеріали Ⅲ Всеукраїнської науково-технічної конференції „Теоретичні та …, 2017
22017
Energy efficiency of modernization of translucent building envelope structures
V Burmaka, M Tarasenko, K Kozak, O Burmaka, N Sabat
Energy 7 (2), 87, 2021
12021
Conditions for ensuring energy-saving use of translucent structures of exterior wall envelope
ВО Бурмака, МГ Тарасенко, КМ Козак, НВ Сабат, ВГ Хомишин, ...
Energy Engineering and Control Systems 6 (2), 71-80, 2020
12020
Підвищення енергоефективності суміщеного освітлення будівель з врахуванням енергетичного балансу приміщень
ВО Бурмака
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2020
12020
Дослідження енергоефективності використання природного освітлення
ВО Бурмака, МГ Тарасенко
Матеріали VІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та …, 2019
12019
Визначення мінімальної площі засклення для забезпечення нормованого коефіцієнта природної освітленості
ВО Бурмака, МГ Тарасенко
Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції …, 2019
12019
Вплив товщини зовнішньої огороджувальної конструкції на величину КПО в розрахунковій точці
ВО Бурмака, МГ Тарасенко
ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів …, 2019
12019
Підвищення енергоефективності використання суміщеного освітлення для сходових кліток
ВО Бурмака, МГ Тарасенко
Матеріали Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Теоретичні та …, 2019
12019
Relative glazing area of window embrasure of triangular configuration
V Burmaka, M Tarasenko, K Kozak
Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20