Валентина Снагощенко
Валентина Снагощенко
Сумський державний педагогічний університет імені А.І.Макаренка
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Професійна підготовка майбутнього вчителя історії засобами музейної педагогіки
ВВ Снагощенко
Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2010
112010
Освітня діяльність педагогічного музею Глухівського учительського інституту на початку ХХ століття
ВВ Снагощенко
Сіверщина в історії України, 2017
12017
Еволюція концептуальних моделей сучасного музею
В Снагощенко
Світогляд-Філософія-Релігія, 306-315, 2013
12013
Реалізація системи професійної підготовки майбутніх учителів історії засобами музейної педагогіки
ВВ Снагощенко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2011
12011
ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ ДО КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ
В Снагощенко
Редакційна колегія, 124, 2019
2019
Репресії проти викладачів Сумського державного педагогічного інституту в 30-ті роки ХХ століття
ВВ Снагощенко
2018
Дефініція «Музейна педагогіка» в сучасній вітчизняній та європейській літературі»
ВВ Снагощенко
2018
Університетський музей: традиційний та інноваційний підходи в освітній діяльності
ВВ Снагощенко
2018
МІ Мурашко–фундатор Київської рисувальної школи (1875–1901)
ВВ Снагощенко
2018
Белорусский художник ВК Бялыницкий-Бируля–ученик Киевской рисовальной школы
ВВ Снагощенко
2018
Психологічні умови формування громадянської культури старшокласників засобами музейної педагогіки
ВВ Снагощенко
Матеріали наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції з …, 2018
2018
Н.И.Костомаров – ученый, историк: краткий историографический аспект (1991-2000-е гг.)
ВВ Снагощенко
Традиции университета: от Франциска Скорины до современностисб. материалов …, 2018
2018
Національно-патріотичне виховання учнів на уроках історії України в загальноосвітній школі
ВВ Снагощенко, Г Оксана
Теоретичні питання культури, освіти та виховання, 2018
2018
Державна політика щодо удосконалення шкільних підручників історії в другій половині 50-х років ХХ століття
ВВ Снагощенко, РМ Пономаренко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
Белорусский художник В. К. Бялыницкий-Бируля – ученик Киевской рисовальной школы
СВ В.
Зборнiк дакладаў i тэзiсаў VIII Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі …, 2018
2018
Становлення та розвиток сільськогосподарських музеїв у ХІХ – на початку ХХ ст.
СВ В.
Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали ХІІІ Всеукр. конф …, 2018
2018
М. І. Мурашко – фундатор Київської рисувальної школи (1875-1901)
СВ В.
Сіверщина в історії України. Зб. наук. праць., С.241-244, 2018
2018
Народні університети в контексті становлення нової української школи
СВ В.
Обласна науково-практична конференція з онлайн-трансляцією «Літературно …, 2018
2018
Дефініція «музейна педагогіка» в сучасній вітчизняній та європейській літературі
CВ Владимировна
Наукові праці ДВНЗ ДонНТУ Серія Педагогіка, психологія і соціологія, 114-122, 2018
2018
ВЗАЄМОДІЯ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ ЛЕБЕДИНЩИНИ ТА ЛЕБЕДИНСЬКОГО РАЙОННОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ
СО Бражниченко, ВВ Снагощенко
Редакційна колегія, 86, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20