Волков К.C.; Volkov K.S.
Волков К.C.; Volkov K.S.
Завідувач кафедри гістології та ембріології, професор, ДВНЗ
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Адаптация к высоким концентрациям солей меди и цинка растений хрустальной травки и возможность их использования в целях фиторемедиации
BП Холодова, КС Волков, ВВ Кузнецов
Физиология растений 52 (6), 848-858, 2005
672005
Ультраструктура клiтин i тканин Навчальний посiбник-атлас
КС Волков
191997
Технологізація терапії ранового процесу: перспективи розвитку
ВВ Бігуняк, ВВ Дем’яненко, КС Волков
Клінічна хірургія, 11-12, 2009
102009
Сравнительный анализ устойчивости растений рапса к повышенным концентрациям меди и цинка
НВ Радионов, КС Волков, ВП Холодова
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Агрономия и …, 2007
102007
Динаміка змін макрометричних та морфометричних показників селезінки після експериментальної термічної травми
ГО Гаврилюк-Скиба, КС Волков, ЗМ Небесна
Biomedical and biosocial anthropology, 45-48, 2013
92013
Гістологічні зміни великого і спинного мозку при термічній травмі та застосуванні ліофілізованої ксеношкіри
КС Волков
Морфологія.–2008.–Т. ІІ, 41-44, 2008
92008
Ультраструктурні зміни компонентів аерогематичного бар’єру в стадії токсемії опікової хвороби
ЗМ Небесна, КС Волков
Український морфологічний альманах, 191-192, 2011
82011
Роль эпителиально-мезенхимального перехода в патогенезе заживления кожных ран
КС Волков, СБ Крамар
Morphologia, 7-10, 2015
62015
Новые перспективные виды растений в фиторемедиации загрязненных медью территорий
ЕМ Иванова, КС Волков, ВП Холодова, ВВ Кузнецов
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Агрономия и …, 2011
62011
Структурні зміни деяких внутрішніх органів тварин із модельованою політравмою за умов корекції карбацетамом
ДВ Козак, КС Волков
ТОВ" Спектраль", 2014
42014
Ранозагоювальна дiя препарату" Ефiаль"/ГI Борщевський, МI Борщевська, НЕ Лiсничук
ГI Борщевский
Фарм. часопис, 29, 2013
42013
Ранозагоювальна дiя препарату" Ефiаль"/ГI Борщевський, МI Борщевська, НЕ Лiсничук
ГI Борщевский
Фарм. часопис, 29, 2013
42013
Морфологічна характеристика і біохімічні показники ксенорогівки при кріоконсервації і ліофілізації
ІМ Гребеник, КС Волков, ІМ Кліщ
Вісник наукових досліджень, 67-68, 2009
42009
Моделювання нормативних параметрів кардіоінтервалографії у дівчаток з гіперкінетичним типом гемодинаміки в залежності від особливостей будови тіла
КС Волков
Вісник морфології 14 (1), 205-208, 2008
42008
Особливості ультраструктури міокарда самців і самок щурів за умов дії кардіонекрозогенної дози адреналіну та протекції серця карбахоліном
МР Хара, КС Волков, АМ Кібук
Вісник морфології, 10-12, 2003
42003
Ультраструктурні зміни слизової оболонки верхньощелепної пазухи при експериментальному синуситі
ЮМ Андрейчин, КС Волков
Вісник наукових досліджень, 89-92, 2014
32014
Ультраструктура основних компонентів органів систем організму
КС Волков
Тернопіль: Ук-рмедкнига-1999.-101 с, 1999
31999
Використання комбінації наноаквахелатів металів і наночастинок ловастатину для стимуляції репаративного остеогенезу в щурів
ЯВ Панасюк, КС Волков, ММ Корда
Клінічна та експериментальна патологія, 53-59, 2016
22016
Гістологічні та гістохімічні зміни ушкодженої ділянки шкіри в динаміці після експериментальної термічної травми
СБ Крамар, КС Волков
Вісник проблем біології і медицини 4 (4), 2014
22014
Роль мультимедийной обучающей системы в реализации учебного процесса на кафедрах гистологии, цитологии и эмбриологии высших медицинских учебных заведений Украины
ЭФ Баринов, КС Волков, СБ Геращенко, СА Кащенко, АД Луцик, ...
Мир медицины и биологии 10 (2 (44)), 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20