В.І.Корбутяк  V.I.Korbutiak В.И.Корбутяк
Title
Cited by
Cited by
Year
Методологія системного підходу та наукових досліджень
ВІ Корбутяк
НУВГП, 2010
892010
Електронний документообіг та ефективність роботи органів державної влади
ВІ Корбутяк
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління, 69-76, 2013
82013
Діловодство: Навчальний посібник
ВІ Корбутяк, ЗО Толчанова
Рівне: НУВГП, 2010
52010
Документування у менеджменті: підручник
ОГ Кірічок, ВІ Корбутяк, ВК Процюк, КВ Дубич
К.: ЦУЛ, 2005
52005
Кадрове діловодство: навч. посіб. для студентів ВНЗ
ВІ Корбутяк
Рівне: НУВГП, 2013
32013
Документування у менеджменті: Підручник.–2-е вид., перероб
ОГ Кірічок, ВІ Корбутяк
Київ: Центр навч. літ, 2005
32005
Діловодство
ВІ Корбутяк, ЗО Толчанова
НУВГП, 2010
22010
Розробка спрощеної методики визначення рівня соціально-економічного розвитку адміністративно-територіального утворення
ВІ Корбутяк
Вісн. Укр. держ. ун. водного господарства та природокористування. Економіка …, 2003
22003
Підвищення якості надання інформаційно-адміністративних послуг в Малолюбашанській ОТГ
ВІ Корбутяк, АМ Фесюк
Стратегія і тактика державного управління, 31-44, 2019
12019
Удосконалення системи державного регулювання працевлаштування молоді в Рівненській області
ВІ Корбутяк, КП Михальчук
Стратегія і тактика державного управління, 26-34, 2019
12019
Методичні вказівки до підготовки, написання та процесу захисту кваліфікаційної магістерської роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю …
ІЛ Сазонець, ОР Антонюк, АМ Валюх, АЮ Якимчук, СЄ Антонова, ...
12019
Роль електронного документообігу в діяльності місцевих органів виконавчої влади
ВІ Корбутяк, КМ Даніловець, АВ Пилипчук
Стратегія і тактика державного управління, 96-101, 2016
12016
Основні тенденції державного регулювання розвитку агропромислового комплексу України
СЄ Антонова, ВІ Корбутяк
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2016
12016
Проблеми впровадження електронного документообігу в Україні та їх вирішення на прикладі Естонії
ВІ Корбутяк
Стратегія і тактика державного управління, 145-150, 2014
12014
Вступ до університетських студій (укр.) Admission to university studies (en.)
ВІ Корбутяк
2021
Документне забезпечення діяльності органів державної виконавчої влади (укр.) Document support of activities of state executive authorities (en.)
ВІ Корбутяк
2021
Документне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування (укр.) Documentary support of activities of local government bodies (en.)
ВІ Корбутяк
2021
Силабус навчальної дисципліни" Вступ до університетських студій" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою" Публічне …
ВІ Корбутяк
2020
Силабус навчальної дисципліни" Документознавство" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою" Управління інформаційними …
ВІ Корбутяк
2020
Місцеве самоврядування: понятійно-термінологічний словник
ІЛ Сазонець, АЮ Якимчук, ІЯ Зима, ЛХ Тихончук, ОР Антонюк, ...
НУВГП, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20