Follow
Агалець Інна / Ahalets Inna / Agalec Inna
Агалець Інна / Ahalets Inna / Agalec Inna
канд.пед.наук, доцент, Станція юних техніків - Центр науково-технічної творчості молоді м.Києва
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Integrative Technology for Creating Electronic Educational Resources
VN Guraliuk A., Zakatnov D., Lapaenko S., Ahalets I.
International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP) 3 (13), 68–79, 2023
6*2023
PR-технології професійного іміджу суб’єктів освітньої процесу: формування та орієнтири розвитку (реферативний огляд)
ІО Агалець
Інноваційний розвиток освіти в Україні й зарубіжжі в умовах …, 2019
42019
Мовленнєвий етикет як засіб професійно-педагогічної підготовки майбутнього освітянина
ІО Агалець
Науково-педагогічні студії 1, 76-86, 2018
32018
Психолого-педагогічні умови формування контент-середовища в електронних підручниках для системи професійної підготовки
ІО Агалець
Наукові записки: [збірник наукових статей], 193-203, 2014
3*2014
Діяльність НАПН України щодо науково-методичного забезпечення модернізації та реформування освіти
СВ Лапаєнко, ІО Агалець, АГ Гуралюк, ДО Закатнов, МЛ Ростока, ...
Твори, 2022
22022
Обґрунтування методів формування знань і умінь з дисципліни “Педагогічна іміджологія” у процесі професійної підготовки освітян
ІО Агалець
Проблеми інженерно-педагогічної освіти: збірник наукових праць, 162-167, 2013
22013
Information and analytical resources in the systems of technological and vocational education
M Rostoka, A Guraliuk, I Ahalets, M Pahuta, V Yurzhenko
AIP Conference Proceedings 2889 (1), 2023
12023
Праці українських учених з патріотичного виховання молоді в науково-інформаційному супроводі діяльності закладів педагогічної освіти
І Агалець
Молодь і ринок, 2022
12022
Значимість виховання духовно-моральної особистості у наукових практиках українських учених
ІО Агалець
Педагогічні науки: теорія та практика 1 (41), 191-199, 2022
12022
Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки НАПН України: 30 років наукової діяльності: наук.-допом. бібліогр. покажч.
СВ Лапаєнко, ІО Агалець, ОБ Бондарчук, ІП Білоцерківець
Нілан-ЛТД, 2022
12022
Виховання: шляхи духовно-ціннісного розвитку й фахового становлення особистості освітянина в професійній діяльності (реферативний огляд)
ІО Агалець
Аналітичний вісник у сфері освіти й науки: довід. бюл., 40-63, 2022
12022
Національно-патріотичне виховання: вектори розвитку в освітньому просторі (аналітичний огляд)
ІО Агалець
Діяльність НАПН України щодо науково-методичного забезпечення модернізації …, 2022
12022
Психолого-педагогічне забезпечення виховної діяльності в закладах вищої педагогічної освіти засобами інформаційних аналітичних й реферативних документів
ІО Агалець, СВ Лапаєнко
Видавництво Національного педагогічного університету імені МП Драгоманова, 2022
12022
Науково-інформаційний супровід дослідницької діяльності студентської молоді засобами наукової бібліотеки педагогічного профілю
І Агалець
Молодь і ринок, 2021
12021
Інформаційний супровід професійної мобільності фахівця засобами анотування й реферування
І Агалець
Молодь і ринок, 110-114, 2019
12019
Соціалізація іміджу освітянина: історичні витоки проблеми періоду ХХ століття на теренах Радянського Союзу
ІО Агалець
Видавництво чергнігівського НПУ, 2015
12015
Основи етикету як структурний компонент підготовки майбутнього фахівця.
ІО Агалець
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2006
12006
Впровадження результатів прикладного наукового дослідження «Бібліографічний та аналітичний супровід діяльності Національної академії педагогічних наук України щодо науково …
АІО Ростока Марина Львівна
наук.-допом. бібліогр. покажч., 2023
2023
Підтримка розвитку цифрової компетентності учасників освітнього процесу у викликах часу
ІО Агалець
ГО «ШАУСПС», 2023
2023
Інформаційний супровід діяльності педагогічної спільноти з питань національно-патріотичного виховання
ІО Агалець
The 2 nd International scientific and practical conference “Scientific …, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20