Подписаться
Агалець Інна / Ahalets Inna / Agalec Inna / Агалец Инна
Агалець Інна / Ahalets Inna / Agalec Inna / Агалец Инна
канд.пед.наук,доцент, ст. наук. співроб. ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Мовленнєвий етикет як засіб професійно-педагогічної підготовки майбутнього освітянина
ІО Агалець
Науково-педагогічні студії, 76-86, 2018
22018
Психолого-педагогічні умови формування контент-середовища в електронних підручниках для системи професійної підготовки
ІО Агалець
Наукові записки: [збірник наукових статей], 193-203, 2014
2*2014
Обґрунтування методів формування знань і умінь з дисципліни “Педагогічна іміджологія” у процесі професійної підготовки освітян
ІО Агалець
Проблеми інженерно-педагогічної освіти: збірник наукових праць, 162-167, 2013
22013
PR-технології професійного іміджу суб’єктів освітньої процесу: формування та орієнтири розвитку (реферативний огляд)
ІО Агалець
Інноваційний розвиток освіти в Україні й зарубіжжі в умовах …, 2019
12019
Соціалізація іміджу освітянина: історичні витоки проблеми періоду ХХ століття на теренах Радянського Союзу
ІО Агалець
Видавництво чергнігівського НПУ, 2015
12015
Основи етикету як структурний компонент підготовки майбутнього фахівця.
ІО Агалець
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2006
12006
Значимість виховання духовно-моральної особистості у наукових практиках українських учених
ІО Агалець
Педагогічні науки: теорія та практика 1 (41), 191-199, 2022
2022
Інформаційно-аналітична продукція науково-педагогічної бібліотеки у забезпеченні наукового та освітнього процесів
ІО Агалець
Адаптивні процеси в освіті : зб. матеріалів (тез доповідей) I Міжнар. наук …, 2022
2022
Про питання бібліотечного інформаційно-аналітичного супроводу науково-методичної діяльності науковців НАПН України
ІО Агалець
Інформаційне забезпечення сфери освіти та науки України : матеріали звіт …, 2021
2021
Виховання зростаючої особистості: життєво важливі цінності дітей та учнівської молоді (аналітичний огляд)
ІО Агалець
Аналітичний вісник у сфері освіти й науки : довідковий бюлетень 14, 21-38, 2021
2021
Науково-інформаційний супровід дослідницької діяльності студентської молоді засобами наукової бібліотеки педагогічного профілю
І Агалець
Молодь і ринок, 2021
2021
Інструменти інформаційного супроводу професійної підготовки майбутніх освітян
ІО Агалець
Х Міжнародна науково-практична конференція пам’яті академіка Д.О …, 2021
2021
Інформаційні інструменти як складник супроводу освітньо-наукової діяльності фахівців освітянської галузі
ІО Агалець
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2021
2021
Інформаційно-аналітична продукція Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського у супроводі науково-методичної діяльності НАПН України
ІО Агалець
Адаптивні процеси в освіті: Збірник матеріалів VІ Всеукраїнського наукового …, 2021
2021
PR-компоненти іміджу фахівців освітянської галузі у забезпеченні супроводу науково-освітньої діяльності
ІО Агалець
Тенденції забезпечення якості освіти : матеріали Міжнародної науково …, 2021
2021
Аналітичний вісник у сфері освіти й науки. Випуск XIV
НВ Вараксіна, АГ Гуралюк, ІО Агалець
Твори, 2021
2021
Наукова інформаційно-бібліографічна продукція – комунікаційний інструмент супроводу науково-освітньої діяльності
ІО Агалець
Інформаційне забезпечення сфери освіти та науки України: матеріали звіт …, 2020
2020
Реферативні огляди як складова науково-інформаційного супроводу освітянської діяльності
ІО Агалець
Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. ВО Сухомлинського, 2019
2019
Аналітичний вісник у сфері освіти й науки. Випуск Х. До 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені ВО Сухомлинського
НА Горбенко, СС Янюк, ІО Агалець
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені ВО Сухомлинського, 2019
2019
Освітнє середовище як фактор підготовки майбутнього фахівця технологічної освіти
ІО Агалець, ДВ Лебедєв
Virtus 36, 76-79, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20