Людмила Лисенко, Людмила Лысенко, Ludmila Lysenko
Людмила Лисенко, Людмила Лысенко, Ludmila Lysenko
НТУ "ХПІ", електроенергетичний факультет, кафедра електричних станцій
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Parallel genetic algorithm and its application to linear synchronous motor optimization
LI Lysenko, VI Omelyanenko, SA Sergeev
International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics 9 (3), 303-314, 1998
71998
Фактори впливу на ефективність сонячних колекторів та фотоелектричних панелей в Харківській області
ЛІ Лисенко, КВ Махотіло, ДМ Косатий
НТУ" ХПІ", 2013
22013
Анализ методов распределения комплексных затрат в комбинированном цикле ТЭЦ
ОА Гайдай, ЛИ Лисенко
НТУ" ХПИ", 2010
22010
Тенденції розвитку і використання високотемпературних надпровідникових струмообмежувачів
ВГ Данько, ЄВ Гончаров, ЛІ Лисенко, ВС Марков, ЕТ Кирпильова
НТУ" ХПІ", 2006
22006
Выбор и анализ параметров высокоэффективных электромеханических импульсных преобразователей индукционного типа
ВФ Болюх, ЛИ Лысенко, ЕГ Болюх
Электротехника, 2-10, 2004
22004
Diploidy-based Genetic Algorithm in Nonstationary Environment
VB Klepikov, LI Lysenko, KV Mahotilo, SA Sergeev
Харьковский государственный политехнический университет, 1995
21995
Енергоефективна система теплопостачання 23-поверхового офісно-житлового комплексу
ОВ Кошелева, ЛІ Лисенко
НТУ" ХПІ", 2015
2015
Порівняльний аналіз енергоефективних рішень щодо енергопостачання медичного комплексу
ЛІ Лисенко, ДО Логачова, АІ Рудь
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Енергетика …, 2014
2014
Підвищення ефективності теплопостачання спортивного комплексу НТУ" ХПІ"
ЛІ Лисенко, ІЮ Козлова
НТУ" ХПІ", 2013
2013
Тенденции развития сверхпроводниковых электромеханических устройств
ВФ Болюх, ВГ Данько, ЛИ Лысенко
НТУ" ХПИ", 2001
2001
Об экономической целе-сообразности синтеза тягово-левитационной системы высокоскоростного наземного транспорта на базе комбинированного линей-ного синхронного двигателя
ССА Лысенко Л.И.
Вестник Харьковского государственного по-литехнического уни-верситета, 1999
1999
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–11