Дяченко Юлия Леонидовна
Дяченко Юлия Леонидовна
СумГПУ имени А. С. Макаренка, ННИФК, кафедра медико-биологических основ физической культуры
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Вплив рухової активності на фізичний розвиток і здоров’я молодших школярів
ММ Твердохліб, ЮЛ Дяченко
Слобожанський науково-спортивний вісник:[наук.-теор. журн].–Харків: ХДАФК, 15-17, 2009
62009
Аналіз розповсюдженості клініко-морфологічних ознак диспластичних змін у дітей 4–7 років
ЮЛ Дяченко
Молодіжний науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі …, 2012
52012
Зміни стану постави та склепіння ступні у дітей 4–6 років із гіпермобільністю суглобів під впливом реабілітаційних заходів в умовах навчальних закладів
ІО Калиниченко, ЮЛ Дяченко
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2013
32013
Актуальні питання організації оздоровчореабілітаційної діяльності з дітьми 4–7 років із проявами гіпермобільністі суглобів
ІО Калиниченко, ЮЛ Дяченко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. ТГ …, 2013
22013
Сучасні погляди щодо фізичної реабілітації дітей із патологічними змінами опорно-рухового апарату внаслідок гіпермобільності суглобів
Ю Дяченко
22013
Фізична реабілітація дітей 4-6 років із гіпермобільністю суглобів в умовах навчальних закладів
ЮЛ Дяченко
Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України.-К., 2013
22013
Изменения состояния осанки и свода стопи у детей 4–6 лет с гипермобильностью суставов под воздействием реабилитационных мероприятий в условиях учебных заведений
ИА Калиниченко, ЮЛ Дяченко
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2013
22013
Порівняльний аналіз методик оцінки фізичного розвитку дітей та підлітків
ЮЛ Дяченко
Вісник проблем біології і медицини 1, 262-264, 2011
22011
Оценка физического развития детей городской и сельской местности ЮЛ Дяченко, ИА калиниченко
ЮЛ Дяченко
Гигиена детей и подростков: история и современность: материалы всерос. научн …, 2009
22009
Вплив рухової активностi на фiзичний розвиток i здоров’я молодших школярiв
ММ Твердохлiб, ЮЛ Дяченко
Слобожанський науково-спортивний вiсник:, 15, 2009
22009
Ефективність корекції стану опорно-рухового апарату дітей 4–7 років із гіпермобільністю суглобів
ЮЛ Дяченко
Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. МП Драгоманова …, 0
2
Професійна рефлексія у діяльності фахівця з фізичної реабілітації
ЮЛ Дяченко, МЮ Заушнікова
Молодий вчений 38 (11.1), 21, 2016
12016
До проблеми соціального благополуччя родини як невід’ємної складової якості життя дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
ЮЛ Дяченко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 48-53, 2015
12015
Особливості морфофункціонального стану опорно-рухового апарату дітей віком 4—7 років із гіпермобільністю суглобів
І Калиниченко, Ю Дяченко
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 54-57, 2013
12013
Теоретико-методичні аспекти фізичної реабілітації слабозорих осіб середнього віку
ЮС Коробкова, ЮЛ Дяченко, ЛМ Максименко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
ОЗДОРОВЧІ ФІТНЕС ТЕХНОЛОГІЇ–ПАНАЦЕЯ ПРОФІЛАКТИКИ КІФОТИЧНОЇ ПОСТАВИ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
ЮЛ Дяченко
Young 51 (11), 2017
2017
ОПТИМІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЮНАКІВ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ ВІЛЬНОЇ БОРОТЬБИ
ЮЛ Дяченко
Young 50 (10), 2017
2017
Редакційна колегія: Лянной ЮО–
ОА Томенко, ІО Калиниченко, ТО Лоза, АІ Кравченко, ОМ Звіряка, ...
2017
Анастасія Старченко
Ю Дяченко
Редакційна колегія, 166, 2017
2017
Вплив оздоровчого фітнесу на рівень рухової активності та функціональний стан серцево-судинної системи учнів 11-х класів
АЮ Старченко, ЮЛ Дяченко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20