Olena Skoruk / Олена Скорук
Olena Skoruk / Олена Скорук
Lesya Ukrainka Eastern European National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене eenu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічна безпека держави: сутність, складові елементи та проблеми забезпечення
ОВ Скорук
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Міжнародні …, 2016
302016
Тіньова економіка: сутність, причини виникнення та шляхи подолання
ОВ Скорук
Економіка та суспільство, 127-131, 2017
112017
Національна економічна безпека держави та її елементи
ОВ Скорук
Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки, 84-88, 2009
92009
Стан та проблеми розвитку підприємництва в Україні
ОВ Скорук
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 107-110, 2016
62016
Teoretyko-metodychni zasady formuvannia strategii ekonomichnoi bezpeky pidpryemstva [Theoretical and methodological principles of formation of strategy of economic security of …
L Lipych, O Skoruk
Collective monograph. Suchasni perspektyvy rozvytku system ekonomichnoi …, 2012
62012
Формування стратегії економічної безпеки підприємств дитячого харчування
ОВ Скорук
42012
Теоретичні основи формування та використання кадрового потенціалу суб’єктів підприємництва
ОВ Скорук
Науковий вісник Ужгородського національного університету, 45-48, 2016
22016
Особливості формування стратегії корпоративної безпеки підприємства
ОВ Скорук
Вісник нац. ун-ту “Львівська політехніка “Менеджмент та підприємництво в …, 2010
22010
Корпоративна безпека підприємства як умова його ефективного розвитку
ОВ Скорук
Вісн. нац. ун-ту водн. госп-ва та природокористув. Сер. : Економіка 2 (4(48 …, 2009
22009
Стратегія управління безпекою підприємства в контексті галузевих загроз
Л Ліпич, О Хілуха, М Кушнір, О Скорук
Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені …, 2018
12018
Конкурентна розвідка як елемент комплексної системи фінансово-економічної безпеки підприємства
ОВ Скорук, ІЯ Блеянюк, АМ Колосок
Глобальні та національні проблеми економіки, 394-398, 2016
12016
Стан та перспективи розвитку ринку продуктів дитячого харчування
ОВ Скорук
Економічний простір, 62-72, 2010
12010
УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ СТРАТЕГІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ІГ Волинець, ОВ Скорук
Економічний простір, 88-92, 2020
2020
Приватний нотаріат у системі недержавного забезпечення національної безпеки України
ОВ Скорук
Економіка та суспільство, 165–168, 2018
2018
Практичні аспекти соціальної відповідальності бізнесу
АМ Колосок, ОВ Скорук
Економічний форум ЛНТУ, 349-355, 2018
2018
Стан і перспективи розвитку вітчизняного ринку молока та молокопродуктів
АМ Мохнюк, АН Мохнюк, ОВ Скорук, ЕВ Скорук
2017
Стан та перспективи розвитку вітчизняного ринку молока та молокопродуктів
ОВ Скорук, АМ Мохнюк
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 57-62, 2017
2017
Реалізація стратегії економічної безпеки підприємства
ОВ Скорук
Глобальні та національні проблеми економіки, 498-503, 2016
2016
Управління оборотними активами суб’єктів підприємництва
ОВ Скорук
Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту, 262-270, 2016
2016
Економіко-математичне моделювання у реалізації стратегії економічної безпеки підприємства
ОВ Скорук
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20