Кафедра методики навчання іноземних мов
Кафедра методики навчання іноземних мов
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ДІЛОВОЇ ГРИ
ЮО Будас
272010
Формування індивідуального стилю педагогічного спілкування майбутніх учителів іноземної мови в процесі педагогічної практики: автореф. та дис.... канд. пед. наук:[спец.] 13.00 …
НВ Добіжа
232016
Педагогічні умови застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх вчителів іноземної мови
ОА Подзигун
Вінниця, 2009
152009
Формування мотивації вивчення іноземної мови студентами економічних спеціальностей
ОМ Яцишин
Вінниця, 2004
142004
Формування психологічної готовності студентів до ділового спілкування іноземними мовами
СМ Бучацька
Хмельницький, 2009
122009
Формування іншомовної компетентності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності в процесі фахової підготовки
АІ Петрова
122009
Формування умінь майбутніх учителів іноземних мов до творення віртуальної педагогічної взаємодії Спеціальність 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти Автореферат …
РО Павлюк, ВЮ Биков, ОА Подзигун
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2009
112009
Реальний стан готовності вчителів філологічних дисциплін до інноваційної діяльності
НВ Зарічанська
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2012
102012
Підготовка майбутніх учителів до організації дозвіллєвої діяльності старшокласників
ЮО Бардашевська
102007
Психологічні проблеми мотивації навчально-професійної діяльності студентів у сучасних умовах
ОО Малінка
Режим доступу: www. psyh. kiev. ua, 2010
9*2010
Підготовка майбутніх учителів філологічних дисциплін до інноваційної педагогічної діяльності
НВ Зарічанська
Вінниця, 2013
72013
Організація професійної технічної освіти у Другій Речі Посполитій (1918-1939 рр.)
ЄВ Громов
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : зб. наук …, 2008
72008
Навчання іноземної мови для професійного спілкування майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій
ОАП АІ Петрова
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка 3, 104-107, 2015
62015
Формування готовності майбутнього вчителя філологічних дисциплін до інноваційної діяльності в умовах інформаційного суспільства
НВ Зарічанська
62010
Стратегічні засади раціонального землекористування в аграрних формуваннях
ЛВ Мельник
Науковий вісник НУБіП України.–[Електронний ресурс] Режим доступу: http …, 0
6
Формування професійної іншомовної компетентності майбутніх фахівців
ЮО Будас
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2016
52016
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ
ВВ Кириленко
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2010
42010
Дидактичні умови організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів
АІ Петрова
Рідна школа, 2006
42006
Створення психологічно сприятливої атмосфери для формування професійної іншомовної компетентності
ЮО Будас
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. - Серія …, 2015
32015
Формування готовності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей до застосування інтерактивних технологій у навчальному процесі
ЛВ Мельник
Формування готовності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей до …, 2010
32010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20