Подписаться
Галина Сотська / Halyna Sotska
Галина Сотська / Halyna Sotska
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipood.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретичні та методичні засади формування естетичної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва
ГІ Сотська
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2011
302011
Словник мистецьких термінів
ТВ Шмельова, ГІ Сотська
Видавництво «Стар», 2016
272016
Підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до навчання учнів основної школи художнього конструювання
ГІ Сотська
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, Київ, 2008
162008
Teaching English for specific purposes to adult learners at university: methods that work
I Lytovchenko, O Ogienko, A Sbruieva, H Sotska
Advanced education, 69-75, 2018
152018
Мистецтво
ЛМ Масол, ОВ Гайдамака, НВ Очеретяна
Підручник для 9, 192-202, 2018
112018
Мистецтво у розвитку особистості: монографія
НГ Ничкало, ІА Зязюн, ОМ Отич, СО Соломаха, ГІ Сотська, МП Вовк, ...
Чернівці: Зелена Буковина, 2006
112006
Акмеологічний підхід у педагогічній освіті України
ГІ Сотська
Edukacja dla przyszłości w świetle wyzwań XXI wieku 1, 387-397, 2017
102017
Проблеми сучасної педагогічної освіти в Україні у вимірах Євроінтеграційних процесів
CГ Іванівна
Освіта для сучасності – Edukacja dla współczesności: зб. наук. пр.: у 2 т …, 2015
10*2015
Assessment of Instructors' Technology Competency to Be Used in the Settings of Formal and Non-Formal Education.
MP Vovk, HI Sotska, OV Trynus, OJ Muzyka
International Journal of Higher Education 8 (5), 29-44, 2019
92019
The use of social networks in the process of learning English as a Second Language
HI Sotska, NV Paziura, OV Trynus
Інформаційні технології і засоби навчання, 242-250, 2018
92018
Сутність поняття естетична культура вчителя: теоретичний аспект
Г Сотська
Імідж сучасного педагога, 28-31, 2013
92013
Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності: навчально-методичний посібник
ІА Зязюн, ГГ Філіпчук, ОМ Отич, ОМ Семеног, ОО Лобач, СО Соломаха, ...
Бердянський державний педагогічний університет, 2013
82013
Образотворче мистецтво як засіб розвитку особистості. Мистецтво у розвитку особистості: Монографія/за ред., передмова і післямова НГ Ничкало
ГІ Сотська
Чернівці: Зелена Буковина, 137-146, 2006
82006
Teaching English for Specific Purposes to adult learners at university: methods that work. Advanced Education, 10, 69-75
I Lytovchenko, O Ogienko, A Sbruieva, H Sotska
72018
Естетично-професійна компетентність майбутнього вчителя образотворчого мистецтва
ГІ Сотська
Проблеми освіти: науковий збірник 2 (77), 233-238, 2013
72013
Teoretychni i metodychni zasady formuvannia estetychnoi kultury maibutnikh uchyteliv obrazotvorchoho mystetstva v pedahohichnykh universytetakh [Theoretical and methodical …
HI Sotska
Dysertatsiia doctora pedahohichnykh nauk, Kyiv, 248-249, 2014
52014
Соціально-педагогічні аспекти діяльності віртуальних університетів у європейському освітньому просторі
ЛБ Лук’янова, ГВ Товканець, ГІ Сотська, ОВ Тринус
Інформаційні технології і засоби навчання, 14-25, 2019
42019
Обґрунтування сутності професійного розвитку викладача вищої школи: теоретичний аспект
H Sotska, V Lisoviy
ScienceRise: Pedagogical Education, 22-26, 2018
42018
Slovnyk mystetskykh terminiv [Dictionary of artistic terms]
HI Sotska, TV Shmelova
Kherson: Star, 2016
42016
Технологія формування естетичної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва в педагогічних університетах
Г Сотська
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 106-113, 2012
42012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20