Галина Сотська
Галина Сотська
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipood.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретичні та методичні засади формування естетичної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва
ГІ Сотська
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2011
212011
Словник мистецьких термінів
ТВ Шмельова, ГІ Сотська
Видавництво «Стар», 2016
142016
Підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до навчання учнів основної школи художнього конструювання
ГІ Сотська
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, Київ, 2008
132008
Мистецтво
ЛМ Масол, ОВ Гайдамака, НВ Очеретяна
Підручник для 9, 192-202, 2018
102018
Teaching English for specific purposes to adult learners at university: methods that work
I Lytovchenko, O Ogienko, A Sbruieva, H Sotska
Advanced education, 69-75, 2018
82018
Проблеми сучасної педагогічної освіти в Україні у вимірах Євроінтеграційних процесів
CГ Іванівна
Освіта для сучасності – Edukacja dla współczesności: зб. наук. пр.: у 2 т …, 2015
7*2015
Teaching English for Specific Purposes to adult learners at university: methods that work. Advanced Education, 10, 69-75
I Lytovchenko, O Ogienko, A Sbruieva, H Sotska
62018
Естетично-професійна компетентність майбутнього вчителя образотворчого мистецтва
ГІ Сотська
Проблеми освіти: науковий збірник 2 (77), 233-238, 2013
62013
Сутність поняття естетична культура вчителя: теоретичний аспект
Г Сотська
Імідж сучасного педагога, 28-31, 2013
62013
Образотворче мистецтво як засіб розвитку особистості. Мистецтво у розвитку особистості: Монографія/за ред., передмова і післямова НГ Ничкало
ГІ Сотська
Чернівці: Зелена Буковина, 137-146, 2006
62006
Assessment of Instructors' Technology Competency to Be Used in the Settings of Formal and Non-Formal Education.
MP Vovk, HI Sotska, OV Trynus, OJ Muzyka
International Journal of Higher Education 8 (5), 29-44, 2019
52019
Teoretychni i metodychni zasady formuvannia estetychnoi kultury maibutnikh uchyteliv obrazotvorchoho mystetstva [Theoretical and Methodical Principles of Formation of Aesthetic …
HI Sotska
Dysertatsiia doctora pedahohichnykh nauk, Kyiv, 248-249, 2014
52014
Акмеологічний підхід у педагогічній освіті України
ГІ Сотська
Edukacja dla przyszłości w świetle wyzwań XXI wieku 1, 387-397, 2017
42017
Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності: навчально-методичний посібник. Розділ 1.6. Художньо-естетичний світогляд у структурі педагогічної …
СО Соломаха
Бердянський державний педагогічний університет, 2013
32013
Технологія формування естетичної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва в педагогічних університетах
Г Сотська
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 106-113, 2012
32012
Технології професійного розвитку педагогів в умовах формальної і неформальної освіти
МП Вовк, ГІ Сотська, ЛЮ Султанова, НО Філіпчук, СО Соломаха, ...
Талком, 2019
22019
Посібник-практикум з формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю
ГІ Сотська, І Тітаренко
ТОВ" ДКС Центр", 2018
22018
Dictionary of art apellations
HI Sotska, TV Shmelova
Kherson: Star, 2016
22016
Problems of modern pedagogical education in Ukraine dimensions of European integration processes
G Sotska
Edukacja dla współczesności. рp, 444-450, 2015
22015
Estetychno-profesiina kompetentnist maibutnoho vchytelia obrazotvorchoho mystetstva [Aesthetic-professional Competence of the Future Teacher of Fine Arts]
HI Sotska
Problemy osvity: naukovyi zbirnyk 77 (2), 233-238, 2013
22013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20