Донченко Л М   \ Donchenko L \  Донченко Лариса \
Донченко Л М \ Donchenko L \ Донченко Лариса \
доцент кафедри туризму, соціально-економічної географії і краєзнавства Мелітопольський державний
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проблеми та перспективи державної підтримки розвитку туризму
ЛМ Донченко, НП Гостєва
Держава та регіони. Сер.“Державне управління, 37-42, 2010
482010
Формування екологічних знань і вмінь майбутніх вчителів географії під час вивчення курсу" Загальне землезнавство"
ЛМ Донченко, ТВ Зав’ялова, ВМ Іванова, ОВ Непша
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2019
162019
Природні туристичні ресурси як важливий чинник розвитку туризму в Запорізькому регіоні
ІА Арсененко, ЛМ Донченко, ІА Донець
World science 4 (12), 41-51, 2017
122017
Формування екологічних знань в курсі географії загальноосвітньої школи
ЛМ Донченко, ТВ Зав’ялова
Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІІ …, 2019
92019
Роль і місце виробничої практики в професійному становленні майбутніх учителів географії
ЛМ Донченко, ВМ Іванова, ОВ Непша, ТО Сапун
Інноваційна педагогіка 1 (11), 126-130, 2019
82019
Problemi ta perspektivi derzhavnoi pіdtrimki rozvitku turizmu [Problems and prospects of state support for tourism development]
LM Donchenko, NP Gostieva
State and regions. Series: Public Administration 1, 37-42, 2014
82014
Оцінка пляжних ресурсів для рекреаційного використання на прикладі Запорізького Приазов’я
ЛМ Донченко
Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. МП Драгоманова.-Вип 13, 129-135, 2005
82005
Basic qualities of the modern teacher of geography on the background of the professiogram
LM Donchenko, ОV Nepsha, TV Zav'yalova
Herald pedagogiki. Nauka i praktyka, 12-13, 2020
42020
Сезонность спроса на туристический услуги и пути минимизации сезонного характера в туристической отрасли
ЛМ Донченко, НП Рыбальченко
Новый университет 5 (50), 28-30, 2015
42015
Theoretical and applied aspects of sustainable development. Part 3. Environmental aspects of sustainable development
O Nepsha, O Levada, I Arsenenko, L Donchenko, L Prokhorova
Publishing House of Katowice School of Technology 33 (33), 140-146, 2020
32020
Формування педагогічних умінь студентів природничо-географічних факультетів з екологічного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах
ЛМ Донченко, ТВ Зав’ялова
Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи …, 2019
32019
Формування педагогiчних умiнь студентiв природничо-географiчних факультетiв з екологiчного виховання в загальноосвiтнiх навчальних закладах
ЛМ Донченко, ТВ Зав'ялова
32019
Територіальна організація приморської рекреаційної системи розселення (на прикладі Запорізького Приазов’я)
Донченко Лариса Михайлівна
Одеський національний університет ім. І. Мечникова, 2002
32002
Особливості формування професійно важливих компетенцій майбутніх учителів географії в процесі практичної підготовки
ЛМ Донченко, ОВ Непша, ТВ Зав’ялова, ВМ Іванова
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2020
22020
Старобердянський заказник як об’єкт еколого-пізнавального туризму у Мелітопольському районі
ЛМ Донченко, ВМ Іванова, ОВ Непша
Мелітопольські краєзнавчі читання: зб. матеріалів ІV відкритої регіональної …, 2018
22018
Рекреационная деятельность на территориях и объектах природно-заповедного фонда Запорожской области
ЛМ Донченко, ГВ Тамбовцев, ВМ Иванова, ТА Сапун
Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній …, 2018
22018
Проблемы и перспективы государственной поддержки развития туризма
ЛМ Донченко, НП Гостева
Государство и регионы. Сер." Государственное управление", 37, 2010
22010
Оцiнка пляжних ресурсiв для рекреацiйного використання на прикладi Запорiзького Приазов'я
ЛМ Донченко
22005
Otsinka pliazhnykh resursiv dlia rekreatsiinoho vykorystannia na prykladi Zaporizkoho Pryazovia [Estimation of beach resources for recreational use on the example of the …
LM Donchenko
Heohrafiia i suchasnist [Geography and the present] 13, 129-135, 2005
22005
Сучасні аспекти розвитку культурного туризму в Запорізькій області
ІА Арсененко, ЛМ Донченко, ЄО Варава
Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи …, 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20