Подписаться
Донченко Л М   \ Donchenko L \  Донченко Лариса \
Донченко Л М \ Donchenko L \ Донченко Лариса \
доцент кафедри туризму, соціально-економічної географії і краєзнавства Мелітопольський державний
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проблеми та перспективи державної підтримки розвитку туризму
ЛМ Донченко, НП Гостєва
Держава та регіони. Сер.«Державне управління, 37-42, 2010
522010
Формування екологічних знань і вмінь майбутніх вчителів географії під час вивчення курсу" Загальне землезнавство"
ЛМ Донченко, ТВ Зав’ялова, ВМ Іванова, ОВ Непша
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2019
192019
Природні туристичні ресурси як важливий чинник розвитку туризму в Запорізькому регіоні
ІА Арсененко, ЛМ Донченко, ІА Донець
International Scientific and Practical Conference World science 4 (12), 41-50, 2017
172017
Роль і місце виробничої практики в професійному становленні майбутніх учителів географії
ЛМ Донченко, ВМ Іванова, ОВ Непша, ТО Сапун
Інноваційна педагогіка 1 (11), 126-130, 2019
142019
Формування екологічних знань в курсі географії загальноосвітньої школи
ЛМ Донченко, ТВ Зав’ялова
Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІІ …, 2019
122019
Problemi ta perspektivi derzhavnoi pіdtrimki rozvitku turizmu [Problems and prospects of state support for tourism development]
LM Donchenko, NP Gostieva
State and regions. Series: Public Administration 1, 37-42, 2014
92014
Оцінка пляжних ресурсів для рекреаційного використання на прикладі Запорізького Приазов’я
ЛМ Донченко
Географія і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. МП Драгоманова.-Вип 13, 129-135, 2005
92005
Basic qualities of the modern teacher of geography on the background of the professiogram
LM Donchenko, ОV Nepsha, TV Zav'yalova
Herald pedagogiki. Nauka i praktyka, 12-13, 2020
62020
Формування педагогічних умінь студентів природничо-географічних факультетів з екологічного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах
ЛМ Донченко, ТВ Зав’ялова
Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи …, 2019
62019
Theoretical and applied aspects of sustainable development. Part 3. Environmental aspects of sustainable development
O Nepsha, O Levada, I Arsenenko, L Donchenko, L Prokhorova
Publishing House of Katowice School of Technology 33 (33), 140-146, 2020
52020
Оцiнка пляжних ресурсiв для рекреацiйного використання на прикладi Запорiзького Приазов'я
ЛМ Донченко
52005
Особливості формування професійно важливих компетенцій майбутніх учителів географії в процесі практичної підготовки
ЛМ Донченко, ОВ Непша, ТВ Зав’ялова, ВМ Іванова
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2020
42020
Формування екологiчних знань в курсi географiї загальноосвiтньої школи
ЛМ Донченко, ТВ Зав'ялова
42019
Геопросторове розміщення об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та їх значення для розвитку туризму у світі
ІА Арсененко, ЛМ Донченко, ОМ Левада, ІА Донець
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні …, 2018
42018
Сезонность спроса на туристический услуги и пути минимизации сезонного характера в туристической отрасли
ЛМ Донченко, НП Рыбальченко
Новый университет 5 (50), 28-30, 2015
42015
Формування педагогiчних умiнь студентiв природничо-географiчних факультетiв з екологiчного виховання в загальноосвiтнiх навчальних закладах
ЛМ Донченко, ТВ Зав'ялова
32019
Сучасні аспекти використання нематеріальної культурної спадщини в туризмі
ІА Арсененко, ЛМ Донченко
Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід …, 2018
32018
Територіальна організація приморської рекреаційної системи розселення (на прикладі Запорізького Приазов’я)
Донченко Лариса Михайлівна
Одеський національний університет ім. І. Мечникова, 2002
32002
Development of tourist and local research activities in the Zaporizhzhia oblast, Ukraine
IA Arsenenko, LM Donchenko, IA Donetc, OZ Baiteriakov, OM Levada
International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 20 (5.2), 709-716, 2020
22020
РегІональнІ тенденції розвиткУ сільськОгО зеленОгО тУризмУ В украЇнІ
ІА Арсененко, ЛМ Донченко, ІА Донець, ОМ Левада, ТВ Зав'ялова
World Science 1 (2 (42)), 9-12, 2019
22019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20