Подписаться
Олена Лаговська ORCID ID: 0000-0001-9517-0499
Олена Лаговська ORCID ID: 0000-0001-9517-0499
Державний університет "Житомирська політехніка", кафедра інформаційних систем в управлінні та облік
Подтвержден адрес электронной почты в домене ztu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів
ФФ Бутинець
Житомир: ПП «Рута 912, 2009
7382009
Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП "Рута". 2004. - 448 с.
ЛОА Бутинець ФФ, Остапчук ТП
ПП "Рута", 2004
159*2004
Обліково-аналітичне забезпечення вартісно-орієнтованого управління: теорія та методологія: монографія
ОА Лаговська
Житомир: ЖДТУ, 2012
472012
Международные модели регулирования отчетности об устойчивом развитии предприятия
ВВ Евдокимов, ЕА Лаговская, ДА Грицишен
Международный бухгалтерский учет, 44-52, 2012
302012
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством навчальний посібник / О.А. Лаговська, С.Ф. Легенчук В.І. Кузь, С.В. Кучер. - Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2017. - 416 с.
КВІ Лаговська ОА, Легенчук СФ, Кучер СВ
28*2017
Интегрированная модель отчетности: преимущества и недостатки применения
ЕА Лаговская
БрГТУ, 2012
282012
PRIORITY DIRECTIONS OF TAX POLICY CHANGE IN THE INFORMATION SPHERE.
O Lagovska, V Ilin, M Kotsupatriy, M Ishchenko, L Verbivska
Scientific Bulletin of National Mining University, 2020
252020
Бухгалтерський облік розподілу доходів в умовах соціально орієнтованої економіки: організація та методика
ОА Лаговська
Олена Адамівна Лаговська.-К.:[б. в.] 20, 2007
222007
Світовий бізнес:[навчальний посібник]
ФФ Бутинець
Житомир: ПП «Рута, 2008
212008
Оцінка вартості підприємства: аналіз підходів та методів
О Лаговська
Економічний аналіз, 414-417, 2012
182012
Система збалансованих показників як інструмент управління вартістю підприємства: шляхи застосування
ОА Лаговська
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2010
152010
Розвиток бухгалтерського обліку та аналітичного забезпечення вартісно-орієнтованого управління: теорія, методологія, організація : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00 …
ОА Лаговська
132012
Система збалансованих показників у вартісно орієнтованому управлінні: напрями використання
ОА Лаговська
ЖДТУ, 2014
92014
Бухгалтерський облік для управління: гносеологічний та епістемологічний конфлікти: монографія
ОА Лаговська
Житомир, ЖДТУ, 2011
92011
Моніторинг наукових досліджень з проблем управлінського обліку в розрізі видів економічної діяльності: суцільний підхід
ОА Лаговська
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 103-108, 2010
92010
Method of structuring business model and mathematical model of DSS of IT companies
O Lagovska, G Loskorikh, N Stoika, V Semion, N Karasova
Financial and credit activity problems of theory and practice 2 (33), 306-313, 2020
82020
Класифікація ІТ-підприємств: обліковий аспект
О Лаговська, Л Габріелла
Видавничий дім «Гельветика», 2019
82019
Прибуток як об’єкт бухгалтерського обліку та ризик-орієнтованого управління
ОА Лаговська, МВ Якименко
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 61-67, 2014
82014
Сутність інвестиційної безпеки підприємства та її місце у системі економічної безпеки
ОА Лаговська, ГВ Берляк
ЖДТУ, 2013
82013
Учетный коммуникационный процесс: порядок организации
ЕА Лаговская
Управленческий учет, 77-85, 2012
82012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20