Віталій Кудлак
Віталій Кудлак
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Роль соціального чинника у реформаторській діяльності МХ Бунге
ВЯ Кудлак
Актуальні проблеми економіки, 21-25, 2006
102006
Основні аспекти ринкових реформ видатного вітчизняного вченого-економіста та державного діяча МХ Бунге (кінець ХІХ ст.)
ВЯ Кудлак
Державна установа" Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2007
72007
Ринкові реформи МХ Бунге на посаді Міністра фінансів Російської імперії (кінець ХІХ ст.)
ВЯ Кудлак, ГО Кудлак
62009
Україна в системі міжнародної міграції робочої сили
К Вітлій
Сталий розвиток економіки, 54-58, 2013
42013
Теорія та практика ринкового реформування в економічній спадщині М.Х.Бунге: дис... канд. екон. наук: 08.00.01
ВЯ Кудлак
Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, 2008
32008
Сутність та структура витрат підприємства
ВЯ Кудлак, АВ Мессарош
Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2017
22017
Динаміка демографічних процесів в Україні та її вплив на національну економіку
ВЯ Кудлак
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2019
2019
Становлення соціального підприємництва в Україні
В Кудлак, А Капій
Реформування фінансово-економічної системи в контексті міжнародного …, 2019
2019
Вітчизняні особливості корпоративного управління в банках
В Кудлак, І Банира
Євроінтеграційна перспектива та інвестиційний потенціал економіки …, 2019
2019
Особливості фінансування капітальних вкладень вітчизняних підприємств
В Борис, ВЯ Кудлак
Матеріали Ⅱ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування …, 2018
2018
Методичні вказівки для підготовки до складання екзамену з фаху для студентів денної форми навчання освітнього рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка …
ОВ Панухник, ІБ Маркович, ВЯ Кудлак, ОД Дячун, ІГ Химич
2018
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ДИНАМІКА ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ
В Кудлак
Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Формування …, 2018
2018
Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Бізнес-планування» для студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.051702 «Технологічна …
В Кудлак
2017
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Бізнес-планування» для студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.051702 «Технологічна експертиза та …
В Кудлак
2017
Курс лекцій з дисципліни «Бізнес-планування» для студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.051702 «Технологічна експертиза та безпека харчової …
В Кудлак
2017
КОРУПЦІЯ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
В Кудлак
Матеріали ХХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 236, 2017
2017
Історичні особливості процесу зародження та розвитку економічної науки на теренах України
ВЯ Кудлак
Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку …, 2016
2016
Особливості процесу становлення професійної економічної науки в Україні
ВЯ Кудлак
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму …, 2016
2016
Енергобезпека як основа економічної незалежності України
ВЯ Кудлак
Глобальні та національні проблеми економіки, 192-194, 2016
2016
Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія
ВЯ Кудлак, НЮ Мариненко, ІЮ Крамар, ЛБ Артеменко, ГВ Ціх, ...
ФОП Осадца ЮВ, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20