Каблова Т.Б.
Каблова Т.Б.
Інститут мистецтв
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Золотий перетин як композиційний принцип трансмірності в музичній культурі
Каблова
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2015
92015
Male ensemble" Kozatski zabavy" in the context of modern cultural industries
T Kablova, V Teteria
National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 2017
52017
Folk song as intentional part of M
T Kablova, V Teteria
Lysenko’s creativity. Aktualni problemy istorii, teoryi i practyky …, 2016
52016
Ф. Ніцше про культуротворчий потенціал духу музики
TB Kablova
Культура і сучасність, 51-56, 2015
42015
Народна пісня як інтенціальна складова у творчості МВ Лисенка
ТБ Каблова, ВМ Тетеря
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури, 149-154, 2016
32016
Arthur Schopenhauer about the parallels of music ethos and the" volition to live" in the Universe
T Kablova
National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 2016
32016
Загальний огляд підходів до тлумачення феномену «Золотого перетину»: від давнини до сучасності
ТБ Каблова
Культура України.–2011.–Вип 35, 132-139, 2011
32011
Pereklady tekstiv svitovoi vokalnoi muzyky v konteksti suchasnoi kultury [Translations of vocal music texts in the context of contemporary culture]
TB Kablova, TO Kychenko
Kultura i suchasnist 2, 70-74, 2017
22017
Специфіка вивчення регіональної хорової культури в соціальному контексті розвитку ХХ–початку ХХІ ст.
ТБ Каблова
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури, 179-184, 2017
22017
Folk song as an intentional component in the work of M. Lysenko. Current problems of history, theory and practice of artistic culture: collection of scientific works № 37
T Kablova, V Teterya
22016
Історичні витоки української військової символіки та її розвиток в незалежній Україні
ВВ Карпов
Лукашевич ОМ, 2015
22015
Golden section as a compositional principle of transmirnosti in the musical culture
TB Kablova
Kyiv: NAKKM.[in Ukrainian], 2015
22015
Ф. НІЦШЕ ПРО КУЛЬТУРОТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДУХУ МУЗИКИ
ТБ Каблова
Культура і Сучасність, 51-56, 2015
22015
Вокальний ансамбль як засіб комунікації
ТБ Каблова, СВ Румянцева
Молодий вчений, 517-519, 2018
12018
Сучасні тенденції у підготовці викладача вищої школи
ЛГ Кайдалова, ІС Сабатовська, СМ Мосенцева, ИС Сабатовская
Роял Принт, 2016
12016
Артур Шопенгауер про паралелі етосу музики та «волі до життя» у Всесвіті
TB Kablova
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 1 (4), 86-89, 2016
12016
The process of integration in the arts: social aspect
T Kablova
National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 2015
12015
Поняття композиції художнього твору в образотворчому мистецтві: до питання вивчення золотого перетину
T Kablova
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 1 (1), 176-180, 2014
12014
Створення групи транспортних підприємств як метод диверсифікованого інвестування капіталу з метою збільшення масштабів бізнесу малого підприємства
СВ Цимбал, ОС Сусметов
Наукові нотатки, 341-343, 2012
12012
Геоінформаційна система автобусних маршрутів міста Вінниця
ВВ Біліченко, СВ Цимбал, СО Романюк
ЖДТУ, 2012
12012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20