Каблова Т.Б.
Каблова Т.Б.
Інститут мистецтв
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Золотий перетин як композиційний принцип трансмірності в музичній культурі
Каблова
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2015
92015
Folk song as intentional part of M
T Kablova, V Teteria
Lysenko’s creativity. Aktualni problemy istorii, teoryi i practyky …, 2016
52016
Male ensemble" Kozatski zabavy" in the context of modern cultural industries
T Kablova, V Teteria
National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 2017
32017
Народна пісня як інтенціальна складова у творчості МВ Лисенка
ТБ Каблова, ВМ Тетеря
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури, 149-154, 2016
32016
Arthur Schopenhauer about the parallels of music ethos and the" volition to live" in the Universe
T Kablova
National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 2016
32016
Ф. Ніцше про культуротворчий потенціал духу музики
T Kablova
Культура і сучасність, 51-56, 2015
32015
Загальний огляд підходів до тлумачення феномену «Золотого перетину»: від давнини до сучасності
ТБ Каблова
Культура України.–2011.–Вип 35, 132-139, 2011
32011
Folk song as an intentional component in the work of M. Lysenko. Current problems of history, theory and practice of artistic culture: collection of scientific works № 37
T Kablova, V Teterya
22016
Історичні витоки української військової символіки та її розвиток в незалежній Україні
ВВ Карпов
Лукашевич ОМ, 2015
22015
Ф. НІЦШЕ ПРО КУЛЬТУРОТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДУХУ МУЗИКИ
ТБ Каблова
Культура і Сучасність, 51-56, 2015
22015
Специфіка вивчення регіональної хорової культури в соціальному контексті розвитку ХХ–початку ХХІ ст.
ТБ Каблова
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури, 179-184, 2017
12017
Сучасні тенденції у підготовці викладача вищої школи
ЛГ Кайдалова, ІС Сабатовська, СМ Мосенцева, ИС Сабатовская
Роял Принт, 2016
12016
Артур Шопенгауер про паралелі етосу музики та «волі до життя» у Всесвіті
T Kablova
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 1 (4), 86-89, 2016
12016
The process of integration in the arts: social aspect
T Kablova
National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 2015
12015
Поняття композиції художнього твору в образотворчому мистецтві: до питання вивчення золотого перетину
T Kablova
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 1 (1), 176-180, 2014
12014
Числові симетрії Піфагора як передумова вивчення феномена" золотого перетину"
T Kablova
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 1 (3), 171-174, 2012
12012
Музикознавча інтерпретація терміну композиція (до питання щодо принципів композиції)
ТБ Каблова
Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство …, 2012
12012
К проблеме анализа драматургии балета Петрушка И. Стравинского (с позиции феномена золотого сечения)
ТБ Каблова
Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство …, 2011
12011
До питання використання сучасних технологій для набуття професійних компетентностей на прикладі цифрових інструментів Virtual Studio Technology
ТБ Каблова, КО Цимбал, СВ Цимбал
Молодий вчений, 365-368, 2019
2019
MUSICAL ETHOS OF THE EPOCH OF MIDDLE AGES
T Kablova
National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20