Подписаться
Олена Сидоренко
Олена Сидоренко
Київський національний торговельно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Наукове обґрунтування і формування споживних властивостей продуктів з прісноводної риби та рослинної сировини: дис.... докт. техн. наук: 05.18. 15: захищена 04.12. 2009 р …
ОВ Сидоренко
Сидоренко Олена Володимирівна, 2009
422009
Формування асортименту та якості риборослинних продуктів: монографія/Олена Володимирівна Сидоренко
ОВ Сидоренко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006
362006
Методологічні та прикладні аспекти оцінювання якості та конкурентоспроможності товарів
ОВ Сидоренко
Стандартизація. Сертифікація. Якість, 63-67, 2005
162005
Методологічні засади ідентифікації споживчих товарів
Т Коломієць, Н Мережко, В Осієвська
Товари і ринки, 48-53, 2012
12*2012
Споживні властивості нових пресервів на основі прісноводної риби
ОВ Сидоренко, АТ Безусов, СМ Пересічна
122007
Застосування підкислювачів при виробництві житньо-пшеничного хліба
ТА Сильчук, ОМ Сидоренко
82015
Реологічні властивості стабілізаційних систем для заливних рибних продуктів
О Сидоренко, Р Москалюк, Н Дроба
Товари і ринки, 135-142, 2009
52009
КРЕВЕТКА PALAEMON ADSPERSUS: РАЦІОНАЛЬНІ НАПРЯМИ ПЕРЕРОБКИ
ІА Сидоренко О., Петрова О.
Товари і ринки, 94 -104, 2018
42018
Ринок фасованої мінеральної води в Україні: проблеми якості та безпечності
ОВ Сидоренко, ЮО Якобчук, ММ Победаш
Технічні науки та технології, 2016
42016
Біологічна цінність вторинної рибної сировини
О Сидоренко, А Туніцька
Товари і ринки, 144-150, 2012
42012
Структурно-механічні властивості риборослинних продуктів
ВС Гуць, ОВ Сидоренко, ОП Романенко
42006
Status and Prospects for the Shrimp Market
PO Sydorenko Olena, Donchevska Raiisa
70th YEARS COMMODITY SCIENCE DEPARTMENT AND COMMODITY SCIENCE COURSE DEGREE …, 2018
3*2018
ОЦІНКА СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЧОРНОМОРСЬКОЇ АКУЛИ КАТРАН З МЕТОЮ ВИКОРИСТАННЯ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
КВП Боліла Н.О., Сидоренко О.В.
"Вода: проблеми та шляхи вирішення". Збірник статей Науково-практичної …, 2017
3*2017
Market Fish Products: Problems And Prospects
MA O. Sydorenko, N. Bolila
20th igwt symposium, commodity science in a changing world, september 12 …, 2016
3*2016
Шляхи стабілізації споживчих властивостей рибних пресервів на основі дрібних оселедцевих риб
ММ Победаш, ОВ Сидоренко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2014
32014
Теоретико-практичні засади розробки рибних кулінарних виробів підвищеної біологічної цінності
ОВ Сидоренко, РС Москалюк, ОВ Романенко
Вісник ДонНУЕТ, 41, 2009
32009
Прогнозування структурних характеристик чорноморської акули катран залежно від імпульсу сили деформації
ОВ Сидоренко, НО Боліла, НП Форостяна
НТУ" ХПІ", 2016
22016
Характеристика безпечності м’яса чорноморської акули катран за вмістом важких металів
О Сидоренко, Н Боліла, В Коротецький
Товари і ринки, 124–132-124–132, 2015
22015
Напрями реформування галузі рибного господарства України
ОВ Сидоренко, ВП Коротецький, НО Боліла
Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного …, 2015
22015
Формування якості рибних пресервів із дрібних оселедцевих риб
М Победаш, О Сидоренко, Р Романенко
Товари і ринки, 112–120-112–120, 2015
22015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20