Олена Сидоренко
Олена Сидоренко
Київський національний торговельно-економічний університет
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Наукове обґрунтування і формування споживних властивостей продуктів з прісноводної риби та рослинної сировини: дис.... докт. техн. наук: 05.18. 15: захищена 04.12. 2009 р …
ОВ Сидоренко
Сидоренко Олена Володимирівна, 2009
362009
Формування асортименту та якості риборослинних продуктів: монографія/Олена Володимирівна Сидоренко
ОВ Сидоренко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006
342006
Методологічні та прикладні аспекти оцінювання якості та конкурентоспроможності товарів
ОВ Сидоренко
Стандартизація. Сертифікація. Якість, 63-67, 2005
132005
Методологічні засади ідентифікації споживчих товарів
Т Коломієць, Н Мережко, В Осієвська
Товари і ринки, 48-53, 2012
12*2012
Споживні властивості нових пресервів на основі прісноводної риби
ОВ Сидоренко, АТ Безусов, СМ Пересічна
102007
Застосування підкислювачів при виробництві житньо-пшеничного хліба
ТА Сильчук, ОМ Сидоренко
72015
Реологічні властивості стабілізаційних систем для заливних рибних продуктів
О Сидоренко, Р Москалюк, Н Дроба
Товари і ринки, 135-142, 2009
62009
Характеристика безпечності м’яса чорноморської акули катран за вмістом важких металів
О Сидоренко, Н БОЛІЛА, В КОРОТЕЦЬКИЙ
Товари і ринки, 20, 2015
52015
Структурно-механічні властивості риборослинних продуктів
ВС Гуць, ОВ Сидоренко, ОП Романенко
52006
Ринок фасованої мінеральної води в Україні: проблеми якості та безпечності
В Сидоренко Олена, О Якобчук Юлія, М Победаш Микола
Технічні науки та технології: науковий журнал, 2016
42016
Біологічна цінність вторинної рибної сировини
О Сидоренко, А Туніцька
Товари і ринки, 144-150, 2012
42012
ОЦІНКА СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЧОРНОМОРСЬКОЇ АКУЛИ КАТРАН З МЕТОЮ ВИКОРИСТАННЯ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
КВП Боліла Н.О., Сидоренко О.В.
"Вода: проблеми та шляхи вирішення". Збірник статей Науково-практичної …, 2017
3*2017
Шляхи стабілізації споживчих властивостей рибних пресервів на основі дрібних оселедцевих риб
ММ Победаш, ОВ Сидоренко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2014
32014
КРЕВЕТКА PALAEMON ADSPERSUS: РАЦІОНАЛЬНІ НАПРЯМИ ПЕРЕРОБКИ
ІА Сидоренко О., Петрова О.
Товари і ринки, 94 -104, 2018
22018
Прогнозування структурних характеристик чорноморської акули катран залежно від імпульсу сили деформації
ОВ Сидоренко, НО Боліла, НП Форостяна
НТУ" ХПІ", 2016
22016
Напрями реформування галузі рибного господарства України
ОВ Сидоренко, ВП Коротецький, НО Боліла
Харків: ХДУХТ, 2015
22015
Теоретико-практичні засади розробки рибних кулінарних виробів підвищеної біологічної цінності
ОВ Сидоренко, РС Москалюк, ОВ Романенко
Вісник ДонНУЕТ, 41, 2009
22009
Формування якості рибних пресервів із дрібних оселедцевих риб
М Победаш, О Сидоренко, Р Романенко
Товари і ринки, 112–120-112–120, 2015
12015
Зміна структурно-механічних властивостей замороженої заливної риби при зберіганні
В Гуць, О Сидоренко, Р Дончевська
Товари і ринки, 104-112, 2010
12010
Спосіб визначення консистенції харчових продуктів (Деклараційний патент на корисну модель№ 14496)
ВС Гуць, ОА Коваль, ОВ Сидоренко, ОВ Тимофєєва
12006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20