Олена Крухмаль
Олена Крухмаль
Сумський державний університет
Verified email at uabs.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Банківські операції
НГС В.І. Міщенко
Знання, 2007
521*2007
Антикризове управління в забезпеченні фінансової стійкості банківської системи
ВВ Коваленко, ЕВ Крухмаль, ОВ Крухмаль
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
1522007
Банківська криза та інструменти антикризового управління
ВВ Коваленко, ОВ Крухмаль, ЕВ Крухмаль, ОГ Коренєва, ОГ Коренева
ВНЗ Національна академія управління, 2009
452009
Оцінка фінансової стійкості банків: інформаційне і методичне забезпечення
ОВ Крухмаль, ЕВ Крухмаль
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
372007
Оцінка фінансової стійкості на підставі визначення критеріїв динамічної стабільної діяльності банку
ОВ Крухмаль, ЕВ Крухмаль
342006
Банківська система України
ВВ Коваленко
Суми: УАБС НБУ, 2010
252010
Банківська система України
ВВ Коваленко
Суми: УАБС НБУ, 2010
252010
Антикризове управлiння в забезпеченнi фiнансової стiйкостi банкiвської системи: монографiя
ВВ Коваленко, ОВ Крухмаль
192007
Оцінка фінансової стійкості як динамічної характеристики банку
ОВ Крухмаль, ЕВ Крухмаль
132007
Оцінка фінансової стійкості як динамічної характеристики банку
ОВ Крухмаль, ЕВ Крухмаль
132007
Депозитна стратегія як фактор підвищення конкурентоспроможності банків в умовах фінансової кризи
ОВ Крухмаль, ЕВ Крухмаль, НГ Євченко, ОВ Мірошниченко, ...
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2010
122010
Проблеми капіталізації та оцінювання достатності капіталу банку
ВВ Коваленко, ОВ Крухмаль, ЖІ Торяник
Актуальні проблеми економіки, 122, 2011
112011
Проблеми капіталізації та оцінювання достатності капіталу банку
ВВ Коваленко, ОВ Крухмаль, ЖІ Торяник
Актуальні проблеми економіки, 122, 2011
112011
Конкурентоспроможність банку та банківського продукту: фактори впливу та оцінка
ОВ Крухмаль, ЕВ Крухмаль, ОА Барановська
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2014
92014
Оцінка фінансової стійкості банківської установи для розробки антикризової стратегії її діяльності
ВВ Коваленко, ОВ Крухмаль, ЕВ Крухмаль
Національна академія управління, 2007
92007
Структура управління інноваційними процесами в комерційних банках
ОВ Крухмаль
Мрія-1, ДВНЗ" УАБС НБУ", 2003
92003
Регулювання проблемних кредитів в банках України: теоретичні та методичні аспекти
ОВ Крухмаль, ЕВ Крухмаль
Одеський національний університет, 2013
72013
Формування системи показників оцінки фінансової стійкості банків
ОВ Крухмаль, ЕВ Крухмаль
НАН України; Інститут регіональних досліджень, 2005
72005
Особливості фінансового аналізу банку
ОВ Крухмаль, ЕВ Крухмаль, ОА Криклій
Дніпропетровськ:" Герда", 2013
52013
Окремі питання фінансового планування у банках в умовах фінансової кризи та її наслідків
ОВ Крухмаль
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2011
52011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20