Олена Крухмаль
Олена Крухмаль
Сумський державний університет
Verified email at uabs.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Банківські операції
НГС В.І. Міщенко
Знання, 2007
544*2007
Антикризове управління в забезпеченні фінансової стійкості банківської системи
ВВ Коваленко, ЕВ Крухмаль, ОВ Крухмаль
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
1652007
Банківська криза та інструменти антикризового управління
ВВ Коваленко, ОВ Крухмаль, ЕВ Крухмаль, ОГ Коренєва, ОГ Коренева
ВНЗ Національна академія управління, 2009
492009
Оцінка фінансової стійкості банків: інформаційне і методичне забезпечення
ОВ Крухмаль, ЕВ Крухмаль
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
402007
Оцінка фінансової стійкості на підставі визначення критеріїв динамічної стабільної діяльності банку
ОВ Крухмаль, ЕВ Крухмаль
352006
Антикризове управлiння в забезпеченнi фiнансової стiйкостi банкiвської системи: монографiя
ВВ Коваленко, ОВ Крухмаль
202007
Оцінка фінансової стійкості як динамічної характеристики банку
ОВ Крухмаль, ЕВ Крухмаль
152007
Оцінка фінансової стійкості як динамічної характеристики банку
ОВ Крухмаль, ЕВ Крухмаль
152007
Депозитна стратегія як фактор підвищення конкурентоспроможності банків в умовах фінансової кризи
ОВ Крухмаль, НГ Євченко, ОВ Мірошниченко
132010
Проблеми капіталізації та оцінювання достатності капіталу банку
ВВ Коваленко, ОВ Крухмаль, ЖІ Торяник
Актуальні проблеми економіки, 122, 2011
112011
Проблеми капіталізації та оцінювання достатності капіталу банку
ВВ Коваленко, ОВ Крухмаль, ЖІ Торяник
Актуальні проблеми економіки, 122, 2011
112011
Структура управління інноваційними процесами в комерційних банках
ОВ Крухмаль
Мрія-1, ДВНЗ" УАБС НБУ", 2003
112003
Конкурентоспроможність банку та банківського продукту: фактори впливу та оцінка
ОВ Крухмаль, ЕВ Крухмаль, ОА Барановська
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2014
102014
Оцінка фінансової стійкості банківської установи для розробки антикризової стратегії її діяльності
ВВ Коваленко, ОВ Крухмаль, ЕВ Крухмаль
Національна академія управління, 2007
102007
Регулювання проблемних кредитів в банках України: теоретичні та методичні аспекти
ОВ Крухмаль
Вісник Одеського національного університету. Економіка, 100-107, 2013
82013
Банківська система України
ВВ Коваленко
Суми: УАБС НБУ, 2010
82010
Банківська система України
ВВ Коваленко
Суми: УАБС НБУ, 2010
82010
Формування системи показників оцінки фінансової стійкості банків
ОВ Крухмаль, ЕВ Крухмаль
НАН України; Інститут регіональних досліджень, 2005
72005
Окремі питання фінансового планування у банках в умовах фінансової кризи та її наслідків
ОВ Крухмаль
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2011
52011
Джерела та проблеми фінансування малих підприємств в Україні
ОВ Крухмаль, ЕВ Крухмаль, ЛБ Криворучко, ЛБ Криворучко
Сумський національний аграрний університет, 2010
52010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20