Олександра Артеменко
Олександра Артеменко
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Подтвержден адрес электронной почты в домене khntusg.com.ua
НазваниеПроцитированоГод
Адміністративно-правові засади реалізації екологічної функції держави
ОВ Артеменко, ОІ Остапенко, ВК Гіжевський
112011
Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур з різним ресурсним забезпеченням
ДІ Мазоренко
Харків: ХНТУСГ.—2006.—725 с, 2006
102006
Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур
ПТ Саблук, ДІ Мазоренко, ГЄ Мазнев
К.: ННЦ ІАЕ, 2005
102005
Методика розробки технологічних карт та нормативів витрат на вирощування сільськогосподарських культур
ДІ Мазоренко, ГЄ Мазнєв, ОЮ Бобловський, ОО Артеменко, СО Заїка, ...
Харків: ХДТУСГ.–2003.–50 с, 0
9
Педагогічні умови розвитку професійної успішності майбутнього вчителя-філолога
ОВ Артеменко
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2012
82012
Особливості підготовки майбутнього вчителя-філолога в сучасних психолого-педагогічних дослідженнях
ОВ Артеменко
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі …, 2011
82011
Роль и значение экономической политики физиократов в свете современных проблем Украины
ПП Несененко, АА Артеменко
І ОДЕУ, БАМН, 114-124, 2008
82008
Технології вирощування зернових і технічних культур в умовах Лісостепу України
ПТ Саблук
К.: ННЦ ІАЕ, 2008
62008
Адаптація інноваційних агротехнологічних рішень до умов різного ресурсного забезпечення сільськогосподарських підприємств/[ДІ Мазоренко, ГЄ Мазнєв, ОО Артеменко та ін.]
ОО Артеменко
Науково-технічний журнал «Техніка АПК, 12-16, 2008
42008
Розвиток технічного забезпечення агропідприємств та концентрація виробництва продукції рослинництва
ОО Артеменко
Вісник ХНТУСГ: Економічні науки. Вип 104, 389-397, 0
4
Інноваційні ресурсозберігаючі технології: ефективність в умова різного фінансового стану агроформувань.[монографія]/За ред
ГЄ Мазнєв
ГЄ Мазнєва/—Харків.: Видво «Майдан, 2015
22015
Роль агрохолдингов в реализации инновационной модели развития аграрного сектора экономики Украины
АА Артеменко
Никоновские чтения, 2010
22010
Економічна ефективність технологій польового кормовиробництва
ГЄ Мазнєв, ОЮ Бобловський, ОО Красноруцький, ОО Артеменко, ...
Агроінком, 2010
22010
Менеджмент підприємств туристичної галузі
ОО Артеменко, МА Цюпак, АА Артеменко
ХНТУСГ, 2017
12017
Об'єктивні передумови становлення та умови функціонування підприємницької діяльності в підприємствах АПК
ОО Артеменко, АА Артеменко
ХНТУСГ, 2017
12017
Вплив ресурсозабезпеченості на ефективність інноваційних технологій вирощування сільськогосподарських культур
ОО Артеменко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
12015
Вплив ресурсозабезпеченості на ефективність інноваційних технологій вирощування сільськогосподарських культур
ОО Артеменко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
12015
Сучасний стан забезпеченості технічними засобами галузі рослинництва
ОО Артеменко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
12014
Залежність результатів діяльності підприємств від розміщення оборотних засобів
О Артеменко
Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка …, 2014
12014
Тенденції зміни потреби в сільськогосподарській техніці в аграрних підприємствах Харківської області
ОО Артеменко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
12014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20