Володимир Круль
Володимир Круль
професор, д. геогр. н., Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ретроспективна географія поселень Західної України: монографія
ВП Круль
Чернівці: Рута, 2004
552004
Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України: підручник
М Жук, В Круль
Kondor, 2004
462004
Про об'єкт і предмет вивчення національного краєзнавства
Я Жупанський, В Круль
Краєзнавство, 3-6, 1994
251994
Демогеографія. Навчальний посібник
ВО Джаман, ВП Круль, ГЯ Чернюх
Чернівці: Рута, 2002
92002
Краєзнавство: історична географія
ВП Круль
Чернівці: ЧДУ 107 (2), 1999
91999
Ретроспективно-географічний аналіз поселень Західної України
ВП Круль
К., 2006, 2006
82006
Роль і місце географічного краєзнавства у структурі національного краєзнавства
ЯІ Жупанський, ВП Круль
Географічне краєзнавство: сучасний стан і перспективи.–Житомир: Льонок, 3-4, 1992
71992
HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE OF THE REGION AND ITS OPPORTUNITIES IN TOURISM AND EXCURSION ACTIVITIES (CASE OF CHERNIVTSI REGION, UKRAINE)
HR Krool Volodymyr, Vdovichen Anatoliy
GeoJournal of Tourism and Geosites, 808-823, 2018
52018
Виникнення населених пунктів Волинської області та їхня територіальна організація до часів Київської Русі
В Круль, І Добинда
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2013
52013
Територіальні особливості ретроспективного заселення Волині
ВП Круль, С Добровольська, О Гадельшин
Наукові засади збалансованого розвитку регіону/Гол. ред. МЮ Костриця …, 2008
52008
Етнолого-географічний погляд на районування українських етнічних земель
ЯІ Жупанський, ВП Круль
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2003
52003
Детермінованість процесів розселення Галичини
ВП Круль
Український географічний журнал, 36-42, 1999
51999
Особливості вивчення процесів заселення та освоєння території історико-географічних країв
ВП Круль
Україна та глобальні процеси: географічний вимір/Зб. наук. праць: у 3, 369-372, 0
4
Культурно-історичні рекреаційні ресурси Волинської області
ВП Круль, ІП Ковальчук
32011
Географічне положення, межі та склад території історико-етнографічної області Покуття
ВП Круль, ЯП Скрипник
Видавничий дім" Родовід", 2014
22014
Ретроспективно-географічний аспект дослідження суспільно-географічних процесів заселення регіону
СЯ Добровольська, ВП Круль, ГЯ Круль
Геополитика и экогеодинамика регионов 10 (1), 2014
22014
Формування поселенської мережі Дністровського каньйону (часово-просторовий аналіз)
ВП Круль, СЯ Добровольська, ОР Гадельшин
Науковий вісник Чернівецького університету. Географія, 126-132, 2013
22013
Математичні аспекти дослідження ретроспективно-географічних процесів заселення регіону
ВП Круль, СЯ Добровольська, РМ Гищук, ГВ Григор’єва
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2012
22012
Територіальний розподіл пам’яток архітектури та містобудування Волинської області
В Круль, І Добинда
Г 35 Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної …, 2013
12013
Історико-географічні риси становлення й розбудови Яремчансько-Ворохтинської територіальної рекреаційної системи наприкінці ХІХ–першій половині ХХ століття
МЙ Рутинський
Науковий вісник Чернівецького університету. Географія, 146-150, 2012
12012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20