Professor Bieliakov, Konstantin Bieliakov, Костянтин Іванович Бєляков, Константин Иванович Беляков
Professor Bieliakov, Konstantin Bieliakov, Костянтин Іванович Бєляков, Константин Иванович Беляков
Scientific Research Instytutm Informatics and Law NALS of Ukraine, НДІ інформатики і права НАПрН
Verified email at ippi.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Управление и право в период информатизации: монография
КИ Беляков
К.: КВІЦ 308, 2, 2001
922001
Інформатизація в Україні: проблеми організаційного, правового та наукового забезпечення: монографія
КІ Бєляков
К.: КВІЦ 576, 2008
762008
Інформація в праві: теорія і практика: монографія
КІ Бєляков
КВІЦ, 2006
582006
Організаційно-правове та наукове забезпечення інформатизації в Україні: проблеми теорії та практики
КІ Бєляков
автореферат дис.... д-ра юрид. наук : 12.00.07 – адміністративне право і …, 2009
532009
Інформаційна культура в Україні правовий вимір: монографія
ІМШ КІ Бєляков, СГ Онупрієнко, за заг. ред
Київ: Квіц, 2018
31*2018
Інформаційна діяльність: зміст та підходи до класифікації
КІ Бєляков
Інформація і право, – С. 63–69, 2012
292012
Інформаційно-правові дослідження: походження, становлення, стан та перспективи розвитку
КІ Беляков
Інформація і право, 2011
252011
Організаційно-правові проблеми формування державної інформаційної політики України
К Бєляков
Право України, 16-19, 2004
182004
«Інформаційна» аксіоматика у праві: проблеми формування
КІ Бєляков
Науковий вісник Юридичної академії МВС України, 263-271, 2004
182004
Правова інформація як складова правової реальності
КІ Бєляков
Часопис Київського університету права, 22-27, 2005
142005
Інформаційне право: аналіз термінологічно-понятійного апарату
КІ Бєляков
Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ, 67–79, 2007
122007
Проблеми законодавчого регулювання у сфері користування інформацією з обмеженим доступом
ЮПМ К. І. Бєляков
Стратегічна панорама, 171–177, 2004
122004
Інформатизація організаційно-правової сфери суспільної діяльності
К Бєляков
Право України, 88-92, 2005
112005
Понятійні та методологічні основи регулювання нових типів інформаційних відносин: «віртуальні правовідносини»
КІ Бєляков
Lex Portys, – С. 47-63, 2016
102016
Знання про безпеку: проблеми визначення та методології
КІ Бєляков
Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика), 153-159, 2008
72008
Інформація з обмеженим доступом: проблеми законодавчого регулювання
КІ Бєляков
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України, 267-277, 2004
72004
Деякі питання інформаційної політики правоохоронних органів України у період інформатизації [Електронний ресурс]/Костянтин Беляков.–Режим доступу: htt p
К Бєляков
www. crime-research. ru/library/beliakov. htm, 0
7
Оцінка правоохоронної діяльності: теорія і практика
КІ Бєляков
Боротьба з орг. злочинністю і корупцією (теорія і практика), 107, 2004
62004
До питань інформаційної політики правоохоронних органів України в період інформатизації
К Бєляков
НТУУ" КПІ", 2001
62001
Інформаційній конфлікт та юридична відповідальність: сутність і співвідношення
КІ Бєляков
Правова інформатика, 38-46, 2013
52013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20