Professor Bieliakov, Konstantin Bieliakov, Костянтин Іванович Бєляков, Константин Иванович Беляков
Professor Bieliakov, Konstantin Bieliakov, Костянтин Іванович Бєляков, Константин Иванович Беляков
Scientific Research Instytutm Informatics and Law NALS of Ukraine, НДІ інформатики і права НАПрН
Подтвержден адрес электронной почты в домене ippi.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управление и право в период информатизации: монография
КИ Беляков
К.: КВІЦ 308, 2, 2001
832001
Інформатизація в Україні: проблеми організаційного, правового та наукового забезпечення: монографія
КІ Бєляков
К.: КВІЦ 576, 2008
562008
Інформація в праві: теорія і практика: монографія
КІ Бєляков
КВІЦ, 2006
522006
Організаційно-правове та наукове забезпечення інформатизації в Україні: проблеми теорії та практики
КІ Бєляков
автореферат дис.... д-ра юрид. наук : 12.00.07 – адміністративне право і …, 2009
412009
Інформаційно-правові дослідження: походження, становлення, стан та перспективи розвитку
КІ Беляков
Інформація і право, 2011
212011
Організаційно-правові проблеми формування державної інформаційної політики України
К Бєляков
Право України, 16-19, 2004
192004
Інформаційна культура в Україні правовий вимір: монографія
ІМШ КІ Бєляков, СГ Онупрієнко, за заг. ред
Київ: Квіц, 2018
17*2018
Інформаційна діяльність: зміст та підходи до класифікації
КІ Бєляков
Інформація і право, – С. 63–69, 2012
162012
«Інформаційна» аксіоматика у праві: проблеми формування
КІ Бєляков
Науковий вісник Юридичної академії МВС України, 263-271, 2004
152004
Правова інформація як складова правової реальності
КІ Бєляков
Часопис Київського університету права, 22-27, 2005
122005
Інформаційне право: аналіз термінологічно-понятійного апарату
КІ Бєляков
Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ, 67–79, 2007
112007
Інформатизація організаційно-правової сфери суспільної діяльності
К Бєляков
Право України, 88-92, 2005
102005
Проблеми законодавчого регулювання у сфері користування інформацією з обмеженим доступом
ЮПМ К. І. Бєляков
Стратегічна панорама, 171–177, 2004
92004
Інформація з обмеженим доступом: проблеми законодавчого регулювання
КІ Бєляков
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України, 267-277, 2004
72004
Знання про безпеку: проблеми визначення та методології
КІ Бєляков
Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика), 153-159, 2008
62008
Оцінка правоохоронної діяльності: теорія і практика
КІ Бєляков
Боротьба з орг. злочинністю і корупцією (теорія і практика), 107, 2004
62004
Деякі питання інформаційної політики правоохоронних органів України у період інформатизації [Електронний ресурс]/Костянтин Беляков.–Режим доступу: htt p
К Бєляков
www. crime-research. ru/library/beliakov. htm, 0
6
Правове регулювання «віртуального простору»
КІ Бєляков
Наука і правоохорона.–К.: ДНДІ МВС України, 2011
52011
Проблеми становлення" інформаційної" термінології в національному законодавстві
КІ Бєляков
Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр.–2004.–Вип 27, 57-63, 2005
52005
До питань інформаційної політики правоохоронних органів України в період інформатизації
К Бєляков
НТУУ" КПІ", 2001
52001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20