Людмила Дяченко / Liudmyla Diachenko
Людмила Дяченко / Liudmyla Diachenko
Institute of pedagogical and adult education National Academy of pedagogical sciences of Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipood.com.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Психолого-педагогічна підготовка майбутніх учителів загальноосвітніх шкіл в університетах Федеративної Республіки Німеччина: стан і реалії
ЛМ Дяченко
ДКС центр, 2016
32016
Форми і методи психолого-педагогічної підготовки вчителів загальноосвітніх шкіл в університетах ФРН
ЛМ Дяченко
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2016
22016
Психопедагогіка як предмет наукового інтересу
ЛМ Дяченко
22015
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ФРН НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
Л Дяченко
ББК 74.04 я73 П24, 135, 2014
22014
Впровадження компетентнісного підходу як провідна тенденція розвитку педагогічної освіти у ФРН на початку XXI століття
ЛМ Дяченко
Вища освіта України.«Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології …, 2014
22014
Центри медіаосвіти як осередки професійного розвитку вчителів у ФРН
ЛМ Дяченко
Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми …, 2012
22012
Педагогічна майстерність у контексті компетентнісного підходу до підготовки вчителів у ФРН
ЛМ Дяченко
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2012
22012
ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ Л. Дяченко
Л Дяченко
22009
Тенденції професійного розвитку вчителів у країнах Європейського Союзу і Сполучених Штатах Америки
ЛМ Дяченко, ММ Марусинець, НВ Пазюра, НО Постригач, ...
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2016
12016
Ідеї психопедагогіки у творах АС Макаренка та Е. Стоунса: порівняльний аналіз
ЛМ Дяченко
Порівняльна професійна педагогіка 2, 154-162, 2013
12013
Особистісна компетентність як фактор розвитку професіоналізму майбутнього вчителя у ФРН
ЛМ Дяченко
Міждисциплінарність як методологія гуманітарних наук: мова, освіта, культура …, 2012
12012
Розвиток особистісної компетентності майбутніх учителів середньої школи у ФРН
ЛМ Дяченко
Вісник Черкаського університету, 83-87, 2012
12012
Компетентнісний підхід у підготовці вчителів середньої школи у ФРН
ЛМ Дяченко
Проблеми освіти, 150-154, 2012
12012
СУЧАСНІ СТАНДАРТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ФРН В КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
Л Дяченко
Топузов О. До читача 9 Локшина О.«Педагогічна компаративістика-2013 …, 0
1
Неперервна педагогічна освіта в зарубіжних країнах
НМ Авшенюк, КВ Годлевська, ЛМ Дяченко, КВ Котун, ММ Марусинець, ...
ДКС Центр, 2018
2018
Актуальні питання впровадження моделі полівалентності професійної підготовки вчителів загальноосвітніх шкіл у Федеративній Республіці Німеччина
ЛМ Дяченко
Мукачівський державний університет, 2018
2018
Закордонний досвід формування та активізації діяльності технопаркових структур (Foreign experience in formation and activization of the technopark structures activity)
А Князевич, О Крайчук, Л Дяченко
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2018
2018
Стан професійної підготовки вчителів загальноосвітніх шкіл у Федеративній Республіці Німеччина на початку ХХІ століття
ЛМ Дяченко
Edukacja zawodowa i ustawiczna: polsko-ukraiński rocznik naukowy, 2017
2017
Чи можлива педагогічна дія без психології?
Л Дяченко
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 197-208, 2017
2017
Законодавче забезпечення неперервної педагогічної освіти у федеративній Республіці Німеччина
ЛМ Дяченко
Хмельницький національний університет, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20