Людмила Дяченко / Liudmyla Diachenko
Людмила Дяченко / Liudmyla Diachenko
Institute of pedagogical and adult education National Academy of pedagogical sciences of Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipood.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Компетентнісний підхід до підготовки педагогів у зарубіжних країнах: теорія та практика:[монографія]/Н
Н Авшенюк, ТМ Десятов, ЛМ Дяченко, НО Постригач, ЛП Пуховська, ...
Авшенюк, Т. Десятов, Л. Дяченко, Н. Постригач, Л. Пуховська, О. Сулима …, 2014
142014
Психолого-педагогічна підготовка майбутніх учителів загальноосвітніх шкіл в університетах Федеративної Республіки Німеччина: стан і реалії
ЛМ Дяченко
ДКС центр, 2016
92016
Психопедагогіка як предмет наукового інтересу
ЛМ Дяченко
52015
Тенденції професійного розвитку вчителів у країнах Європейського Союзу і Сполучених Штатах Америки
ЛМ Дяченко, ММ Марусинець, НВ Пазюра, НО Постригач, ...
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2016
32016
Центри медіаосвіти як осередки професійного розвитку вчителів у ФРН
ЛМ Дяченко
Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми …, 2012
32012
Форми і методи психолого-педагогічної підготовки вчителів загальноосвітніх шкіл в університетах ФРН
L Diachenko
Естетика і етика педагогічної дії, 172-182, 2016
22016
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ФРН НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
Л Дяченко
ББК 74.04 я73 П24, 135, 2014
22014
Впровадження компетентнісного підходу як провідна тенденція розвитку педагогічної освіти у ФРН на початку XXI століття
ЛМ Дяченко
Вища освіта України.«Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології …, 2014
22014
Педагогічна майстерність у контексті компетентнісного підходу до підготовки вчителів у ФРН
ЛМ Дяченко
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2012
22012
ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ Л. Дяченко
Л Дяченко
22009
Законодавче забезпечення неперервної педагогічної освіти у федеративній Республіці Німеччина
ЛМ Дяченко
Хмельницький національний університет, 2017
12017
Зарубіжний досвід професійної підготовки педагогів
НМ Авшенюк, ЛМ Дяченко, КВ Котун, ММ Марусинець, ОІ Огієнко, ...
ТОВ" ДКС Центр", 2017
12017
Чинники розвитку національного туризму в Україні
ВБ Буторіна
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка …, 2016
12016
Ідеї психопедагогіки у творах АС Макаренка та Е. Стоунса: порівняльний аналіз
ЛМ Дяченко
Порівняльна професійна педагогіка 2, 154-162, 2013
12013
Особистісна компетентність як фактор розвитку професіоналізму майбутнього вчителя у ФРН
ЛМ Дяченко
Міждисциплінарність як методологія гуманітарних наук: мова, освіта, культура …, 2012
12012
Розвиток особистісної компетентності майбутніх учителів середньої школи у ФРН
ЛМ Дяченко
Вісник Черкаського університету, 83-87, 2012
12012
Компетентнісний підхід у підготовці вчителів середньої школи у ФРН
ЛМ Дяченко
Проблеми освіти, 150-154, 2012
12012
В. Сухомлинський про дошкілля та початкову освіту
ЛМ Дяченко
Педагогічний дискурс, 154-157, 2011
12011
СУЧАСНІ СТАНДАРТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ФРН В КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
Л Дяченко
Топузов О. До читача 9 Локшина О.«Педагогічна компаративістика-2013 …, 0
1
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ В УНІВЕРСИТЕТАХ НІМЕЧЧИНИ
Л Дяченко
Матеріали конференцій МЦНД, 47-49, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20