Подписаться
Людмила Дяченко / Liudmyla Diachenko
Людмила Дяченко / Liudmyla Diachenko
Institute of pedagogical and adult education National Academy of pedagogical sciences of Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipood.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Компетентнісний підхід до підготовки педагогів у зарубіжних країнах: теорія та практика: монографія
НМ Авшенюк, ТМ Десятов, ЛМ Дяченко, НО Постригач, ЛП Пуховська, ...
Кіровоград: Імекс-ЛТД 280, 2014
262014
Функціонально-семантична характеристика безеквівалентної та фонової лексики сучасної української літературної мови
ЛМ Дяченко
Автореф. дис.... канд. філол. наук, 1997
191997
Психолого-педагогічна підготовка майбутніх учителів загальноосвітніх шкіл в університетах Федеративної Республіки Німеччина: стан і реалії
ЛМ Дяченко
ДКС центр, 2016
122016
Зарубіжний досвід професійної підготовки педагогів
НМ Авшенюк, ЛМ Дяченко, КВ Котун, ММ Марусинець, ОІ Огієнко, ...
ТОВ" ДКС Центр", 2017
92017
Психопедагогіка як предмет наукового інтересу
ЛМ Дяченко
72015
Сутність та структурні компоненти науково-дослідницької компетентності майбутніх техніків-технологів легкої промисловості
С Резнік, Л Дяченко
Теорія і практика управління соціальними системами, 3-17, 2018
52018
Інноваційні методи навчання
Л Дяченко
Дивослово, 2005
52005
Тенденції професійного розвитку вчителів у країнах Європейського Союзу і Сполучених Штатах Америки
ЛМ Дяченко, ММ Марусинець, НВ Пазюра, НО Постригач, ...
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2016
42016
Центри медіаосвіти як осередки професійного розвитку вчителів у ФРН
Л Дяченко
Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми …, 2012
42012
ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТА АКТИВІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕХНОПАРКОВИХ СТРУКТУР
АО Князевич, ОВ Крайчук, ЛА Дяченко
Острог: Вид-во НаУОа, 2018
32018
В. Сухомлинський про дошкілля та початкову освіту
ЛМ Дяченко
Педагогічний дискурс, 154-157, 2011
32011
Чинники розвитку національного туризму в Україні
ВБ Буторіна
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2016
22016
Форми і методи психолого-педагогічної підготовки вчителів загальноосвітніх шкіл в університетах ФРН
L Diachenko
Естетика і етика педагогічної дії, 172-182, 2016
22016
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ФРН НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
Л Дяченко
ББК 74.04 я73 П24, 135, 2014
22014
Впровадження компетентнісного підходу як провідна тенденція розвитку педагогічної освіти у ФРН на початку XXI століття
ЛМ Дяченко
Вища освіта України.«Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології …, 2014
22014
Педагогічна майстерність у контексті компетентнісного підходу до підготовки вчителів у ФРН
ЛМ Дяченко
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2012
22012
ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ Л. Дяченко
Л Дяченко
22009
Професійна підготовка виробничого персоналу в розвинених країнах Азії
ЛМ Дяченко, ММ Марусинець, НГ Ничкало, НВ Пазюра
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 2019
12019
Стан професійної підготовки вчителів загальноосвітніх шкіл у Федеративній Республіці Німеччина на початку ХХІ століття
ЛМ Дяченко
Проф. і неперерв. освіта, 67-75, 2017
12017
Законодавче забезпечення неперервної педагогічної освіти у Федеративній Республіці Німеччина
Л Дяченко
Рекомендовано до друку ухвалою вченої ради Інституту педагогічної освіти і …, 2017
12017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20