Валентина Плахута
Валентина Плахута
СумГУ, медицинский институт, кафедра педиатрии ПО
Verified email at med.sumdu.edu.ua
TitleCited byYear
Особливості клінічного перебігу гострого обструктивного бронхіту у дітей раннього віку
ОІ Сміян, АИ Смиян, ВА Плахута, ВА Плахута
Харківська медична академія післядипломної освіти, 2014
92014
Особенности популяционного состава лимфоцитов и иммуноглобулинов периферической крови у детей с острым обструктивным бронхитомна фоне тимомегалии
АИ Смиян, ТА Романова, ВА Плахута, СВ Попов, ДП Сичненко
Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия …, 2014
12014
Роль Helicobacter pylori в патогенезі виразкової хвороби у дітей
ОІ Сміян, АИ Смиян, ВА Плахута, ВА Плахута, ОМ Ємець, ЯО Лата
Видавництво СумДУ, 2011
12011
Провідні фактори ризику розвитку пневмоній у дітей раннього віку
НА Зіміна, ВА Плахута, ВА Плахута
Сумський державний університет, 2016
2016
Клінічні особливості перебігу негоспітальних пневмоній у дітей раннього віку з тимомегалією
НВ Товстенко, ЛВ Рибалко, ВА Плахута, ВА Плахута
Сумський державний університет, 2016
2016
Cytokines and iron-containing proteins levels at children with pneumonia and anemia
OI Smiian, SV Popov, KI Vasylyshyn, TP Bynda, VA Horbas, IY Vysotskyi, ...
Журнал" Педиатрия и детская хирургия", 2016
2016
Динамика состояния познавательных функций у детей школьного возраста после использования препаратов Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот
СВ Попов, СВ Попов, ОІ Сміян, АИ Смиян, ПІ Січненко, ПИ Сичненко, ...
Харківський національний медичний університет, 2016
2016
Зміни стану кишкового біоцинозу в дітей з тимомегалією, хворих на гострий обструктивний бронхіт на фоні комбінованої схеми лікування
ВА Плахута, ВА Плахута, ОМ Ємець, АМ Емец, ОІ Сміян, АИ Смиян, ...
Сумський державний університет, 2015
2015
Функциональное состояние тимуса и надпочечников у больных острым обструктивным бронхитом
ВА Плахута, ВА Плахута
Первый МГМУ им. ИМ Сеченова, 2015
2015
Особливості корекції порушень еубіоти кишківника у хворих на гострий обструктивний бронхіт, асоційоаний з тимомегалією
ВА Плахута, ВА Плахута, ЮО Москаленко, ЮА Москаленко
Харківська медична академія післядипломної освіти, 2015
2015
Стан місцевого та системного імунітету при коморбідній патології
ВА Плахута, ВА Плахута
Сумський державний університет, 2015
2015
Показатели гуморального иммунитета в динамике лечения острого обструктивного бронхита у детей с тимомегалией
ВА Плахута, ВА Плахута
Самаркандский государственный медицинский институт, 2015
2015
Динаміка складу кишкової мікрофлори у хворих на гострий обструктивний бронхіт, асоційований з тимомегалією
ОІ Сміян, АИ Смиян, ВА Плахута, ВА Плахута, ЮА Мозгова, ...
Группа компаний «МедЭксперт», 2015
2015
Микро-и макроэлементное обеспечение у детей с тимомегалией, больных острым обструктивным бронхитом
OI Smiyan, VA Plakhuta, OP Moschich, OO Moschich, VA Sukhareva
Перинатология и педиатрия, 2015
2015
Спосіб лікування дітей раннього віку, хворих на гострий обструктивний бронхіт, асоційований з тимомегалією
ВА Плахута, ВА Плахута, ОІ Сміян, АИ Смиян
Державна служба інтелектуальної власності України, 2015
2015
Динаміка вмісту цитокінів у дітей раннього віку з гострим обструктивним бронхітом на фоні тимомегалії
ОІ Сміян, АИ Смиян, ВА Плахута, ВА Плахута, ТП Бинда, ТП Бында, ...
ІНЦ «Лікарська справа», 2015
2015
Вплив синбіотичного препарату на стан мікрофлори товстої кишки хворих на гострий обструктивний бронхіт на фоні супутньої тимомегалії
ОІ Сміян, АИ Смиян, ВА Плахута, ВА Плахута, МО Корнієнко, ...
«Інститут мікробіології та імунології ім. ІІ Мечникова національної академії …, 2015
2015
Основні аспекти функціонального стану загрудинної залози у дітей раннього віку в нормі та при патології
ОІ Сміян, АИ Смиян, ВА Плахута, ВА Плахута, ОГ Васильєва, ...
Сумський державний університет, 2015
2015
Мікро-та макроелементне забезпечення у дітей з тимомегалією, хворих на гострий обструктивний бронхіт
ОІ Сміян, АИ Смиян, ВА Плахута, ВА Плахута, ОП Мощич, АП Мощич, ...
МедЭксперт, 2015
2015
Стан кишкового мікробіоценозу в дітей з тимомегалією в гострому періоді обструктивного бронхіту
ВА Плахута, ВА Плахута, ОІ Сміян, АИ Смиян
СумДУ, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20