Follow
Павло Устименко (Pavlo Ustymenko)
Павло Устименко (Pavlo Ustymenko)
M.G. Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine
Verified email at botany.kiev.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
за ред. ЯП Дідуха
З книга України
К.: Альтерпрес 448, 2, 2009
1962009
Рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення та типові природні рослинні угруповання, які підлягають охороні/За ред. ЯП Дідуха
З книга України
К.: Альтерпрес, 2009
592009
Під заг. ред. чл.-кор. НАН України ЯП Дідуха
З книга України
К.: Альтерпрес, 2009
492009
Геоботаніка: тлумачний словник. Навчальний посібник. -є видання, виправлене і переролене
УПМ Якубенко Б.Є., Попович С.Ю., Григорюк І.П.
К.: Фітосоціоцентр, 2015
35*2015
Продромус растительности Украины
ЯП Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дидух, ...
Наукова думка, 1991
321991
під заг. ред. чл.-кор
З книга України
НАН України ЯП Дідуха. Київ: Альтерпрес 448, 2009
272009
Раритетний фітоценофонд України
ПМ Устименко, ЮР Шеляг-Сосонко, ЛП Вакаренко
К.: Вид-во" Фітосоціоцентр, 2007
262007
Заповідне лісознавство
СЮ Попович, ОМ Корінько, ПМ Устименко
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2009
222009
принципи створення, структура, елементи/Ред. д-р. біол. наук, проф
Е степової зони України
ДВ Дубина, д-р біол. наук, проф. ЯІ Мовчан, 2013
192013
Зелена книга України. Ліси
ВЛП Шеляг-Сосонко Юрій Романович, Устименко Павло Митрофанович, Попович ...
Наукова думка, 2002
182002
Екомережа південної Бесарабії
ВД ДМИТРО, ЛП ВАКАРЕНКО, ПМ УСТИМЕНКО
Чорноморський ботанічий журнал 3 (№2), С.70-87, 2007
12*2007
Екомережа південної Бессарабії
Д Дубина, Л Вакаренко, П Устименко
Чорноморський ботанічний журнал 3 (2), 70-87, 2007
122007
Ліси/За ред. ЮР Шеляга-Сосонка
З книга України
К.: Наук. думка, 2002
122002
Сучасний стан рослинного покриву острова Хортиця
КОВ Попович С.Ю., Устименко П.М.
Український ботанічний журнал 49 (№1), 78-82, 1992
11*1992
The Code of Phytocoenological Nomenclature of Ukraine (Draft)
PM Ustymenko, DV Dubyna
Ukrainian botanical journal 72 (2), 103-115, 2015
102015
Регіональна екомережа в контексті охорони та відновлення рослинного покриву степової зони України
ВД ДМИТРО, ПМ УСТИМЕНКО, ЛП ВАКАРЕНКО, ПМ БОЙКО, ...
Чорноморський ботанічний журнал 6 (№3), С. 325-337, 2010
10*2010
Карта рослинності заповідного масиву "Долина нарцисів" (Закарпатська обл.)
ДВ Дубина, ПМ Устименко
Український ботанічний журнал, 553-564, 2007
92007
Фітоценотаксономічна різноманітність України: фітосозологія, методологія, аналіз та прикладні аспекти
ПМ Устименко
Інститут ботаніки НАНУ, 2005
92005
Ценотаксономічна різноманітність лісів України: методика оценки та синфітоіндикаційна класифікація
ЮР Шеляг-Сосонко, ПМ Устименко, ЛП Вакаренко, СЮ Попович
Укр. ботан. журн.–1999.–56, 74-78, 1999
91999
Геоботаніка
БЄ Якубенко, ПМ Устименко, СЮ Попович
Ліра-К, 2019
82019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20