Сергєєнкова Оксана Павлівна/Serhieienkova Oksana
Title
Cited by
Cited by
Year
Вікова психологія: навч. посіб
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури 20012, 384, 2012
1352012
Загальна психологія: навч. посіб
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури 296, 2012
922012
Педагогічна психологія: навч. посіб
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури 168, 55, 2012
502012
Професійна індивідуальність майбутніх учителів: теоретико-методологічні аспекти
ОП Сергєєнкова
К.: Наук. світ, 2004
222004
Психологічний словник
В Синявський, О Сергєєнкова
Н. Побірченко (ред.). Київ, Україна: Науковий світ, 2007
152007
Психологічні основи формування професійної індивідуальності майбутніх учителів: дис.… докт. психол. наук/Оксана Павлівна Сергєєнкова
ОП Сергєєнкова
К.–511 с, 2007
152007
Самопізнання
ОП Сергєєнкова
Чабенко ЮА, 2011
112011
Вибір стратегії розвитку професійної індивідуальності: Психодіагностика у професії
ОП Сергєєнкова
К.: Науковий світ, 2004
112004
Криза фахового навчання як підґрунтя емоційного вигорання студентів
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук
Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., 2017
102017
Психологічний словник/за ред
ВВ Синявський, ОП Сергєєнкова
НА Побірченко. Київ: Наук. Світ 235, 2007
102007
Концепція педагогічної технології
СО Сисоєва
Педагогічний процес: теорія і практика, 105-113, 2002
102002
Психологічні чинники розвитку мотиваційної сфери особистості сучасного студента
ОП Сергєєнкова, ФМ Подшивайлов
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології …, 2016
92016
Психологія індивідуальності фахівця освітньої сфери
ОП Сергєєнкова
ПП Щербатих ОВ, 2011
92011
Мотиваційна сфера особистості: діагностично-розвивальний путівник
ФМ Подшивайлов, ОП Сергєєнкова
К., Інститут обдарованої дитини, 2015
72015
Теоретико-методологічні підходи в психологічному вимірюванні якості підготовки фахівців у вищому навчальному закладі
НА Побірченко, ОП Сергєєнкова
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2002
62002
Особистісна мобільність як психологічна детермінанта професійної успішності майбутнього фахівця
ОП Сергєєнкова
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 78-81, 2013
42013
Психолого-педагогічні орієнтири професійного становлення майбутнього вчителя
ОП Сергєєнкова
Актуальні проблеми психології, 541-547, 2008
42008
Суб’єктність як чинник становлення особистості майбутнього фахівця
О Сергєєнкова, О Столярчук
Humanitarium, 86-94, 2018
32018
Рефлексія як механізм професійної самореалізації викладача вищої школи
ОП Сергєєнкова
Міжнародний науковий журнал Інтернаука, 67-70, 2017
22017
Педагогічний процес: теорія і практика
С Сисоєва, Л Хоружа, Л Козак, Г Балл, О Безпалько, С Караман, ...
К.: Науковий світ, 105-113, 2002
22002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20