Сергєєнкова Оксана Павлівна
НазваПосиланняРік
Вікова психологія: навч. посіб
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури, 228-237, 2012
752012
Загальна психологія: навч. посіб
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури 296, 2012
442012
Педагогічна психологія. Навч. посіб.
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури, 2012
282012
Професійна індивідуальність майбутніх учителів: теоретико-методологічні аспекти: монографія
ОП Сергєєнкова
К.: Наук. світ 344, 126, 2004
152004
Самопізнання
ОП Сергєєнкова
Черкаси: Чабаненко ЮА, 2011
82011
Вибір стратегії розвитку професійної індивідуальності: Психодіагностика у професії
ОП Сергєєнкова
К.: Науковий світ, 2004
82004
Психологічні основи формування професійної індивідуальності майбутніх учителів: дис.… докт. психол. наук/Оксана Павлівна Сергєєнкова
ОП Сергєєнкова
К.–511 с, 2007
72007
Теоретико-методологічні підходи в психологічному вимірюванні якості підготовки фахівців у вищому навчальному закладі
НА Побірченко, ОП Сергєєнкова
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2002
62002
Концепція педагогічної технології
СО Сисоєва
Педагогічний процес: теорія і практика, 105-113, 2002
62002
Психологія індивідуальності фахівця освітньої сфери: монографія
ОП Сергєєнкова
Кременчук: ПП Щербатих ОВ, 2011
52011
Особистісна мобільність як психологічна детермінанта професійної успішності майбутнього фахівця
ОП Сергєєнкова
Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія, 78-81, 2013
22013
Педагогічний процес: теорія і практика
С Сисоєва, Л Хоружа, Л Козак, Г Балл, О Безпалько, С Караман, ...
К.: Науковий світ, 105-113, 2002
22002
Психологічна теорія і методологія дослідження особистості в освітології
Н Побірченко, О Сергєєнкова
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 118-123, 2014
12014
ДО ПИТАННЯ САМОМЕНДЖМЕНТУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
ОП Сергєєнкова, ІО Канюка, ТП Бондарчук
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2018
2018
Суб’єктність як чинник становлення особистості майбутнього фахівця
О Сергєєнкова, О Столярчук
HUMANITARIUM 40 (1), 86-93, 2018
2018
КРИЗА ФАХОВОГО НАВЧАННЯ ЯК ПІДҐРУНТЯ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ СТУДЕНТІВ
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук
Педагогічна освіта: Теорія і практика, 2017
2017
Рефлексія як механізм професійної самореалізації викладача вищої школи
ОП Сергєєнкова
Міжнародний науковий журнал Інтернаука, 67-70, 2017
2017
Життєвий успіх як когнітивна категорія студентів
ОП Сергєєнкова
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2017
2017
доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Київський університет імені Бориса Грінченка
ОП Сергеенкова
В журнале опубликованы научные статьи по актуальным проблемам современной …, 2017
2017
РОЗВИТОК І САМОРОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА ЯК АКТУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
О Сергєєнкова, Т Яблонська
Москаленко ЛС, канд. психол. наук, Президент Української асоціації …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20