Сергєєнкова Оксана Павлівна
НазваПосиланняРік
Вікова психологія: навч. посіб
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури 376, 2012
912012
Загальна психологія: навч. посіб
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури 296, 2012
472012
Педагогічна психологія. Навч. посіб.
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури, 2012
382012
Професійна індивідуальність майбутніх учителів: теоретико-методологічні аспекти: монографія
ОП Сергєєнкова
К.: Наук. світ, 2004
152004
Самопізнання
ОП Сергєєнкова
Черкаси: Чабаненко ЮА, 2011
82011
Психологічні основи формування професійної індивідуальності майбутніх учителів: дис.… докт. психол. наук/Оксана Павлівна Сергєєнкова
ОП Сергєєнкова
К.–511 с, 2007
82007
Вибір стратегії розвитку професійної індивідуальності: Психодіагностика у професії
ОП Сергєєнкова
К.: Науковий світ, 2004
82004
Теоретико-методологічні підходи в психологічному вимірюванні якості підготовки фахівців у вищому навчальному закладі
НА Побірченко, ОП Сергєєнкова
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2002
62002
Концепція педагогічної технології
СО Сисоєва
Педагогічний процес: теорія і практика, 105-113, 2002
62002
Психологія індивідуальності фахівця освітньої сфери: монографія
ОП Сергєєнкова
Кременчук: ПП Щербатих ОВ, 2011
52011
Особистісна мобільність як психологічна детермінанта професійної успішності майбутнього фахівця
ОП Сергєєнкова
Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія, 78-81, 2013
22013
Педагогічний процес: теорія і практика
С Сисоєва, Л Хоружа, Л Козак, Г Балл, О Безпалько, С Караман, ...
К.: Науковий світ, 105-113, 2002
22002
Криза фахового навчання як підґрунтя емоційного вигорання студентів
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук
Педагогічна освіта: Теорія і практика, 2017
12017
Психологічна теорія і методологія дослідження особистості в освітології
N Pobirchenko, О Serhieienkova
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 118-123, 2014
12014
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АКЦЕНТИ У ПРОФЕСІЙНАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
ОП Сергєєнкова
Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія …, 0
1
HARMONIZATION OF FUTURE SPECIALIST’PERSONAL BECOMING
ОА Столярчук, ОП Сергєєнкова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2019
2019
ДО ПИТАННЯ САМОМЕНДЖМЕНТУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
ОП Сергєєнкова, ІО Канюка, ТП Бондарчук
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2018
2018
Суб’єктність як чинник становлення особистості майбутнього фахівця
О Сергєєнкова, О Столярчук
Humanitarium, 86-94, 2018
2018
Життєвий успіх як когнітивна категорія студентів
ОП Сергєєнкова
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2017
2017
Рефлексія як механізм професійної самореалізації викладача вищої школи
ОП Сергєєнкова
Міжнародний науковий журнал Інтернаука, 67-70, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20