Сергєєнкова Оксана Павлівна
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вікова психологія: навч. посіб
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури 20012, 384, 2012
1122012
Загальна психологія: навч. посіб
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури 296, 2012
742012
Педагогічна психологія.[навч. посіб]
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури, 2012
352012
Психологічний словник
ВВ Синявський, ОП Сергєєнкова
Київ: Науковий світ, 2007
202007
Професійна індивідуальність майбутніх учителів: теоретико-методологічні аспекти
ОП Сергєєнкова
К.: Наук. світ, 2004
172004
Психологічні основи формування професійної індивідуальності майбутніх учителів: дис.… докт. психол. наук/Оксана Павлівна Сергєєнкова
ОП Сергєєнкова
К.–511 с, 2007
112007
Самопізнання
ОП Сергєєнкова
Черкаси: Чабаненко ЮА, 2011
92011
Вибір стратегії розвитку професійної індивідуальності: Психодіагностика у професії
ОП Сергєєнкова
К.: Науковий світ, 2004
92004
Концепція педагогічної технології
СО Сисоєва
Педагогічний процес: теорія і практика, 105-113, 2002
82002
Криза фахового навчання як підґрунтя емоційного вигорання студентів
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук
Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., 2017
72017
Психологія індивідуальності фахівця освітньої сфери
ОП Сергєєнкова
Кременчук: ПП Щербатих ОВ, 2011
62011
Теоретико-методологічні підходи в психологічному вимірюванні якості підготовки фахівців у вищому навчальному закладі
НА Побірченко, ОП Сергєєнкова
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2002
62002
Психологічни чинники розвитку мотиваційної сфери особистості сучасного студента
ОП Сергєєнкова, ФМ Подшивайлов
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології …, 2016
52016
Суб’єктність як чинник становлення особистості майбутнього фахівця
О Сергєєнкова, О Столярчук
Humanitarium, 86-94, 2018
22018
Рефлексія як механізм професійної самореалізації викладача вищої школи
ОП Сергєєнкова
Міжнародний науковий журнал Інтернаука, 67-70, 2017
22017
Особистісна мобільність як психологічна детермінанта професійної успішності майбутнього фахівця
ОП Сергєєнкова
Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія, 78-81, 2013
22013
Педагогічний процес: теорія і практика
С Сисоєва, Л Хоружа, Л Козак, Г Балл, О Безпалько, С Караман, ...
К.: Науковий світ, 105-113, 2002
22002
Витоки неперервної професійної орієнтації у працях вітчизняного дослідника Бориса Федоришина
НА Побірченко, ОП Сергєєнкова, НА Сургунд
Ринок праці та зайнятість населення, 45-48, 2014
12014
Психологічна теорія і методологія дослідження особистості в освітології
N Pobirchenko, О Serhieienkova
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 118-123, 2014
12014
Психологічна допомога старшокласникам щодо вибору професії
О Сергеєнкова
Вища освіта України, 48, 2003
12003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20