Підписатись
Сергєєнкова Оксана Павлівна/Serhieienkova Oksana
Сергєєнкова Оксана Павлівна/Serhieienkova Oksana
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вікова психологія: навч. посіб
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури 20012, 384, 2012
4102012
Загальна психологія: навч. посіб
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури 296, 2012
1392012
Психологічний словник/за ред
ВВ Синявський, ОП Сергєєнкова
НА Побірченко. Київ, 2007
662007
Психологічний словник
ВВ Синявський, ОП Сергєєнкова
Київ: Науковий світ 274, 2007
472007
Педагогічна психологія
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, О Коханова, ОВ Пасєка
Навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2012
452012
Професійна індивідуальність майбутніх учителів: теоретико-методологічні аспекти: монографія
ОП Сергєєнкова
К.: Науковий світ, 2004
232004
Психологічні основи формування професійної індивідуальності майбутніх учителів: дис.… докт. психол. наук/Оксана Павлівна Сергєєнкова
ОП Сергєєнкова
К.–511 с, 2007
202007
Криза фахового навчання як підґрунтя емоційного вигорання студентів
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук
Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., 2017
182017
Самопізнання
ОП Сергєєнкова
Чабенко ЮА, 2011
182011
Мотиваційна сфера особистості: діагностично-розвивальний путівник
ФМ Подшивайлов, ОП Сергєєнкова
К., Інститут обдарованої дитини, 2015
172015
Vikova psykholohiia [Age psychology]
OP Serhieienkova, OA Stoliarchuk, OP Kokhanova, OV Pasieka
Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury.[in Ukrainian], 2012
162012
Вибір стратегії розвитку професійної індивідуальності: Психодіагностика у професії
ОП Сергєєнкова
К.: Науковий світ, 2004
142004
Психологічні чинники розвитку мотиваційної сфери особистості сучасного студента
ОП Сергєєнкова, ФМ Подшивайлов
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології …, 2016
122016
Вибір успішної професії на ринку праці: посібник
НА Побірченко, АМ Гончар, ОП Сергєєнкова
НА Побірченко 9, 2009
122009
Психологія індивідуальності фахівця освітньої сфери: монографія
ОП Сергєєнкова
Кременчук: ПП Щербатих ОВ, 2011
102011
Теоретико-методологічні підходи в психологічному вимірюванні якості підготовки фахівців у вищому навчальному закладі
НА Побірченко, ОП Сергєєнкова
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2002
102002
Концепція педагогічної технології
СО Сисоєва
Педагогічний процес: теорія і практика, 105-113, 2002
102002
Zahalna psykholohiia [General psychology]
OP Serhieienkova, OA Stoliarchuk, OP Kokhanova, OV Pasieka
Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian], 2012
82012
Адаптація
ВВ Синявський, ОП Сергєєнкова
Психологічний словник/за ред. НА Побірченко. Київ: Науковий світ, 12, 2007
82007
Суб’єктність як чинник становлення особистості майбутнього фахівця
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук
Humanitarium: зб. наук. праць ДВНЗ" Переяслав-Хмельницький державний …, 2018
62018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20