Підписатись
Ясінська Олена
Ясінська Олена
доцент кафедри фізіології ім. Я. Д. Кіршенблата, Буковинський державний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в bsmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ендогенно-гіпоксичне дихання
ГІ Ходоровський, ІВ Коляско, ЄС Фуркал, НІ Коляско, ОВ Кузнецова, ...
Чернівці: теорія і практика, 2006
292006
Комп’ютерний елемент в аспекті лінгвістичних досліджень
ОВ Ясінська
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2009
72009
Ендогенно-гіпоксичне дихання: теорія і практика
ГІ Ходоровський, ІВ Коляско, ЄС Фуркал, НІ Коляско, ОВ Кузнєцова, ...
Чернівці: 2006.-144 с, 2006
62006
Endohenno-hipoksychne dykhannia [Endogenous-hypoxic respiration]
HI Khodorovskyi, IV Koliasko, YS Furkal, NI Koliasko, OV Kuznetsova, ...
Chernivtsi: Teoriia i praktyka, 2006
52006
Роль ретино-гіпоталамо-епіфізарної системи в про-й антиоксидантних процесах у тканинах ясен статевозрілих самців білих щурів
ГІ Ходоровський, РР Дмитренко, ОВ Ясінська, ГИ Ходоровский, ...
Фізіологічний журнал, 2013
42013
Вплив фотоперіоду різної тривалості на проокисно-антиоксидантний гомеостаз у тканинах ясен статевонезрілих самок щурів
ГІ Ходоровський, РР Дмитренко, ОВ Ясінська
Biomedical and biosocial anthropology, 8-13, 2013
42013
Особливості фотоперіодичних змін прооксидантних процесів, антиоксидантної системи та надниркових залоз за умов екзогенної гіпоксії
ОВ Ясінська
Буковинський державний медичний університет, 2007
42007
Сучасні аспекти досліджень фізіологічної резистентності тканин ясен
ГІ Ходоровський, РР Дмитренко, ОВ Ясінська, ГИ Ходоровский, ...
Клінічна та експериментальна патологія, 2012
32012
Age features of the thymocite RNA response in the thymus structural and functional areas to blood circulation disorders in the pool of carotic arteries in rats
S Tkachuk, O Tkachuk, O Denysenko, O Yasinska, O Garvasiuk
Journal of Education, Health and Sport 47 (1), 125-132, 2023
12023
Content of protein oxidative modification products and nitrogen monoxide metabolites in the kidneys and myocardium of rats with streptozotocin-induced diabetes in dynamics of …
OV Tkachuk, SS Tkachuk, VF Myslytskyi, VP Gavaleshko, OV Yasinska, ...
Journal of Education, Health and Sport 8 (7), 545-550, 2018
12018
Новітні методологічні аспекти вивчення сучасної лінгвістики
ОВ Ясінська
Cумський державний університет, 2016
12016
Sex related peculiarities of the adrenal tissue response on the hypobaric hypoxia at the altered duration of photoperiod in immature rats
OV Yasinska
Клінічна та експериментальна патологія, 2016
12016
The gingival tissues reaction on hypobaric hypoxia action according to varying duration photoperiod in immature female rats
RR Dmitrenko, GI Khodorovsky, OV Yasinska
Клінічна та експериментальна патологія, 2016
12016
Specific characteristics of tissue reaction of the adrenal glands hypobaric hypoxia action according to altered photoperiod duration in immature female rats
OV Yasinska
Клінічна та експериментальна патологія, 2015
12015
Патофізіологічні механізми порушень хроноритмічної організації іонорегулювальної функції нирок під впливом блокади монооксиду нітрогену на тлі гіпофункції шишкоподібної залози
СБ Семененко, РЄ Булик, ІР Тимофійчук, ОВ Ясінська, ВІ Швець, ...
Клінічна та експериментальна патологія.-Т. ХІ,№ 3 (41), Ч. 1, 2012.–С. 150-152., 2012
12012
Вікові особливості реагування про- та антиоксидантної систем плазми крові на гіпобаричну гіпоксію за умов різної тривалості фотоперіоду
ОВ Ясінська
Фізіологічний журнал 3 (52), 84-89, 2006
12006
Вплив гіпобаричної гіпоксії на функцію надниркових залоз статевонезрілих щурів за різної тривалості фотоперіоду
ОВ Ясінська
Буковинський медчний вісник, 2006
12006
Ходоровський Георгій Іванович: фізіолог, науковець, вчитель, політик, дипломат, громадський діяч (до 85-ліття від дня народження)
ІВ Геруш, ВМ Ходоровський, СС Ткачук, ОВ Ясінська, СІ Анохіна
Клінічна та експериментальна патологія (науково-медичний журнал), 2023
2023
The significance of epigenetic mechanisms of physiological adaptation to hypoxia in the search for key points of influence on hypoxia-dependent pathological processes
OV Yasinska
Буковинський державний медичний університет, 2023
2023
Особливості системних патобіохімічних реакцій на ішемію-реперфузію головного мозку у щурів із цукровим діабетом.
ОВ Ткачук, СС Ткачук, МА Повар, СІ Анохіна, ОВ Ясінська, СН Вадзюк
Fiziologichnyi Zhurnal (Physiological Journal) 68 (4), 2022
2022
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20