Подписаться
Григорій Ситник
Григорій Ситник
завідувач кафедри національної безпеки НАДУ
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку): навч. посіб.
НР Нижник, ГП Ситник, ВТ Білоус
К.: Преса України 304, 2000
3722000
Державне управління у сфері національної безпеки
ГП Ситник
Концептуальні та організаційно-правові засади: підручник/ГП Ситник, 2012
3012012
Національна безпека України: теорія і практика
ГП Ситник, ВМ Олуйко, МП Вавринчук
Київ:«Кондор», 2007
2312007
Державне управління національною безпекою України: монографія
ГП Ситник
К.: вид-во НАДУ 408, 2004
2102004
Концептуальні засади забезпечення національної безпеки України: навч. посіб.: у 3 ч.
ГП Ситник, ВІ Абрамов, ДЯ Кучма
К.: НАДУ 240, 55, 2009
1032009
Державне управління у сфері забезпечення національної безпеки України: теорія і практика
ГП Ситник
К.: НАДУ 429, 2004
1032004
Національні цінності як основа прогресивного розвитку особистості, суспільства, держави
Г Ситник
Вісн. НАДУ, 369-374, 2004
822004
Державне управління національної безпеки (теорія і практика)
ГП Ситник
К.: Вид-во НАДУ 408, 2004
512004
Безпека як категорія і функція державного управління
ГП Ситник
Вісн. НАДУ, 350-357, 2004
352004
Методологічні аспекти формування понятійнокатегорійного апарату національної безпеки
ГП Ситник
Вісник УАДУ, 19-27, 2000
262000
Інституційно-цивілізаційна парадигма дослідження проблем та державно-управлінських аспектів забезпечення національної безпеки
Г Ситник
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2011
242011
Нацiональна безпека України (методологiчнi аспекти, стан i тенденцiї розвитку): Навчальний посiбник/За заг. ред. ПВ Мельника, НР Нижник
НР Нижник, ГП Ситник, ВТ Бiлоус
232000
Організаційно-правові засади забезпечення національної безпеки України
ГП Ситник, ВМ Олуйко
навч. посіб./ГП Ситник, ВМ Олуйко.–Хмельницький: Вид во ХУУП, 2005
212005
Обліково-аналітичне забезпечення процесу гарантування економічної безпеки підприємства
АМ Штангрет
Наукові записки [Української академії друкарства], 58-63, 2013
202013
Концептуальні та організаційні засади забезпечення національної безпеки України: навч. посіб.
ГП Ситник
К.: Вид-во НАДУ, 44, 2005
202005
Державний суверенітет та державні інтереси в контексті забезпечення національної безпеки
ГП Ситник
Актуальні проблеми внутрішньої політики, 95-102, 2004
192004
Демократизація державного управління у контексті забезпечення національної безпеки та боротьби з корупцією
ВМ Пасічник
Демократичне врядування, 2014
162014
Про нову конфігурацію постійно діючих органів управління цивільного захисту на державному рівні
ГП Ситник, СО Андреєв
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2014
152014
Безпека людини в умовах громадянського суспільства
НР Нижник, ГП Ситник
Формування громадянського суспільства в Україні: стан, проблеми, перспективи …, 2001
152001
Актуальні напрями підвищення ефективності системи забезпечення національної безпеки України в сучасних умовах державотворення
Г Ситник
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2009
142009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20