Валентин Семенович Венедіктов (Valentin S. Venediktov)
Валентин Семенович Венедіктов (Valentin S. Venediktov)
Kharkiv Economics and Law University (Харківський економіко-правовий університет)
Підтверджена електронна адреса в hepu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Трудовое право Украины
ВС Венедиктов
Х.: консум, 2006
1022006
Теоретические проблемы юридической ответственности в трудовом праве
ВС Венедиктов
Konsum, 1996
881996
Статус працівників органів внутрішніх справ України як державних службовців: наук.-практ. посіб.
ВС Венедиктов, МІ Іншин
Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003
682003
Юридична відповідальність працівників ОВС України: монографія
ВС Венедиктов
Х.: Вид-во Нац. унту внутр. справ, 2003
532003
Трудове право України
ВС Венедиктов
К.: Істина, 2008
472008
Організаційно-правові засади проходження служби в органах внутрішніх справ України: Наук.-практ. посібник
ВС Венедиктов, МІ Іншин
Х.: НУВС 164, 2002
402002
Трудовое право Украины (Общая часть)
ВС Венедиктов
Симферополь: Доля, 2004
352004
Екстремальна юридична психологія в діяльності персоналу ОВС України: науково-практич. посібник
ОМ Бандурка, ВС Венедиктов, ОВ Тимченко, ВЄ Христинко
Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2005
312005
Співвідношення термінів «соціальний захист» та «соціальне забезпечення» в законодавстві України
СО Устинов
Видавництво СумДУ, 2011
272011
Конспект лекций по трудовому праву Украины: Учебное пособие для высших учебных заведений.
ВС Венедиктов
Х.: Консум, 1998
241998
Юридическая ответственность по советскому трудовому праву
ВС Венедиктов
К.: УМК ВО, 1989
191989
Проблеми реформування системи МВС України:[монографія]
ВС Венедіктов, ІВ Зозуля
Ужгород: ВАТ «Патент, 2005
182005
Соціально-правовий захист працівників ОВС України
МІ Ануфрієв, ВС Венедіктов, МІ Іншин
Х.: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000
182000
Організаційно-правові засади сучасної державної служби України: Наук.-практ. посіб
ВС Венедиктов, МІ Іншин, ОМ Клюєв
Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004
152004
Проблеми науки і практики трудового права України в сучасних умовах ринкової економіки
ВС Венедиктов
Актуальні проблеми науки трудового права в сучасних умовах ринкової …, 2003
152003
Охорона праці: європейські і міжнародні стандарти та законодавство України (порівняльний аналіз)
ВС Венедіктов
ВС Венедіктов, ВП Грохольський, МІ Іншин, 2006
142006
Трудовой договор (контракт) по законодательству Украины:(КЗоТ, комментарий, образцы документов)
ВС Венедиктов
Konsum, 1996
141996
До трудового статусу неповнолітніх в Україні: стан та юридичні гарантії
ВС Венедиктов, ОІ Зозуля
Право і безпека, 89-98, 2002
132002
Правовые вопросы возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений
ВС Венедиктов
Харьков: Ун-т внутр. дел, 1996
131996
Теоретико-методологічні підходи до сучасних проблем зайнятості та кодифікації трудового законодавства
ВС Венедіктов
Юридична наука, 62-71, 2011
112011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20