Follow
Валентин Семенович Венедіктов (Valentin S. Venediktov)
Валентин Семенович Венедіктов (Valentin S. Venediktov)
Kharkiv Economics and Law University (Харківський економіко-правовий університет)
Verified email at hepu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Трудовое право Украины
ВС Венедиктов
Х.: консум, 2006
1762006
Теоретические проблемы юридической ответственности в трудовом праве
ВС Венедиктов
Konsum, 1996
1531996
Статус працівників органів внутрішніх справ України як державних службовців: наук.-практ. посіб.
ВС Венедиктов, МІ Іншин
Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003
982003
Трудове право України
ВС Венедиктов
К.: Істина, 2008
852008
Юридична відповідальність працівників ОВС України: монографія
ВС Венедиктов
Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ 103, 2003
742003
Співвідношення термінів соціальний захист та соціальне забезпечення в законодавстві України
СО Устинов
Юридична наука і практика, 90-95, 2011
732011
Екстремальна юридична психологія в діяльності персоналу ОВС
ОМ Бандурка, ВС Венедіктов, ОВ Тімченко, ВЄ Христенко
Харків: Вид-во Національного університету внутрішніх справ, 2005
722005
Організаційно-правові засади проходження служби в органах внутрішніх справ України: Наук.-практ. посібник
ВС Венедиктов, МІ Іншин
Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002
562002
Трудовое право Украины (Общая часть)
ВС Венедиктов
Симферополь: Доля, 2004
512004
Юридическая ответственность по советскому трудовому праву
ВС Венедиктов
К.: УМК ВО, 1989
441989
Конспект лекций по трудовому праву Украины: Учебное пособие для высших учебных заведений.
ВС Венедиктов
Х.: Консум, 1998
351998
Охорона праці: європейські і міжнародні стандарти та законодавство України (порівняльний аналіз)
ВС Венедіктов, ВП Грохольський
ВС Венедіктов, ВП Грохольський, МІ Іншин, 2006
292006
Сутність та основні напрямки кадрової політики в сфері державної служби
ВС Венедіктов, МІ Іншин
Форум права, 4-8, 2005
272005
Соціально-правовий захист працівників ОВС України
МІ Ануфрієв, ВС Венедіктов, МІ Іншин
Х.: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000
242000
Трудовой договор (контракт) по законодательству Украины:(КЗоТ, комментарий, образцы документов)
ВС Венедиктов
Konsum, 1996
241996
Сучасний стан реалізації права на відпочинок в Україні
ВВ Готра
Форум права, 235-240, 2010
222010
Проблеми реформування системи МВС України: монографія
ВС Венедіктов, ІВ Зозуля
Ужгород: ВАТ «Патент, 2005
222005
Організаційно-правові засади сучасної державної служби України: Наук.-практ. посіб
ВС Венедиктов, МІ Іншин, ОМ Клюєв
Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004
222004
Трудове право України в умовах ринкової економіки: проблеми та перспективи
ВС Венедиктов
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 186-189, 1997
221997
Теоретико-методологічні підходи до сучасних проблем зайнятості та кодифікації трудового законодавства
ВС Венедіктов
Юридична наука, 62-71, 2011
212011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20