Follow
Надія Пилипів
Надія Пилипів
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, каф. теоретичної і прикладної економіки
Verified email at pu.if.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи
СВ Юшко
Фінанси України, 86-97, 2009
802009
Облік і контроль затрат на газотранспортних підприємствах: монографія
НІ Пилипів
Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ 364, 2007
542007
Поняття і сутність товарно-виробничих запасів
Н Пилипів, М Борисовський
Економічний аналіз, 303-307, 2013
282013
Бухгалтерський облік. 2-е вид., перероб. і доп
НВ Гудзь, ПН Денчук, РВ Романів
Навч. посіб./НВ Гудзь, ПН Денчук, РВ Романів.–К.:«Центр учбової літератури, 2016
202016
Економічна сутність та класифікація відходів для відображення їх в обліку на деревообробних підприємствах
НІ Пилипів, ЮВ Максимів
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 201-205, 2010
142010
Методологія та організація обліку затрат виробничо-комерційної діяльності підприємств нафтової і газової промисловості
НІ Пилипів
НІ Пилипів, 0
10
Методичні аспекти облікового забезпечення процесу експлуатації основних засобів будівельних підприємств
НІ Пилипів, ММ Матієшин
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Менеджмент та …, 2014
92014
Проблеми формування ділової репутації комерційних банків для функціонування системи ділового партнерства
НІ Пилипів, МІ Пилипів
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 40-49, 2014
82014
Облік в системі управління підприємством
НІ Пилипів, МІ Пилипів
ДВНЗ" Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", 2008
82008
Проблемні аспекти обліку витрат, які виникають у процесі експлуатації основних засобів будівельних підприємств
НІ Пилипів, ММ Матієшин
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 197-201, 2014
72014
Сучасний стан і перспективи розвитку нафтопереробної галузі України
НІ Пилипів, ІД П’ятничук
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 113-120, 2011
72011
Обліково-аналітичне забезпечення господарської діяльності: монографія
ІФ Баланюк, НІ Пилипів, ВМ Якубів
Івано-Франківськ: Фоліант, 2014
62014
Облік виробничих відходів як передумова їх ефективного використання (на прикладі комплексних деревообробних виробництв)
НАД Пилипів, Ю Максимів
Бухгалтерський облік і аудит, 29-40, 2012
62012
Особливості організації внутрішньогосподарського обліку затрат підприємств нафтогазового комплексу в умовах застосування інформаційних систем [Електронний ресурс]
НІ Пилипів
Актуальні проблеми розвитку економіки, 2010
62010
Становлення доктрини фінансової системи України
СІ Юрій, ОМ Десятнюк, ОП Кириленко, ІО Лютий, АА Пересада, ...
Тернопіль, Економічна думка ТНЕУ, 2008
62008
Управлінський облік: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
НІ Пилипів, ЮВ Максимів, ІД П’ятничук
Івано-Франківськ: ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя …, 2018
52018
Роль податкового аудиту в регулюванні економічних процесів
НІ Пилипів, ТП Фурса
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 194-197, 2013
52013
Концепція соціальної відповідальності ОТГ у контексті сталого розвитку
ІД П'ятничук, НІ Пилипів, СІ Сологуб
Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка, 2018
42018
Удосконалення системи розкриття інформації шляхом формування внутрішніх регламентів підприємства
МВ Яцко, ЛБ Яцко
Видавництво «УжНУ», 2015
42015
Критичний аналіз нормативно-правової бази щодо здійснення операцій з грошовими коштами та їх еквівалентами
АМ Должанський, НМ Гранчук
Науковий вісник НЛТУ України 23 (3), 223-229, 2013
42013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20