Follow
Надія Пилипів
Надія Пилипів
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, каф. теоретичної і прикладної економіки
Verified email at pu.if.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи
СВ Юшко
Фінанси України, 86-97, 2009
802009
Облік і контроль затрат на газотранспортних підприємствах: Монографія
НІ Пилипів
Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ 364, 2007
422007
Поняття і сутність товарно-виробничих запасів
Н Пилипів, М Борисовський
Економічний аналіз, 303-307, 2013
152013
Економічна сутність та класифікація відходів для відображення їх в обліку на деревообробних підприємствах
НІ Пилипів, ЮВ Максимів
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 201-205, 2010
132010
Бухгалтерський облік. 2-е вид., перероб. і доп
НВ Гудзь, ПН Денчук, РВ Романів
Навч. посіб./НВ Гудзь, ПН Денчук, РВ Романів.–К.: Центр учбової літератури, 2016
122016
Методичні аспекти облікового забезпечення процесу експлуатації основних засобів будівельних підприємств
НІ Пилипів, ММ Матієшин
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Менеджмент та …, 2014
72014
Проблеми формування ділової репутації комерційних банків для функціонування системи ділового партнерства
НІ Пилипів, МІ Пилипів
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 40-49, 2014
72014
Облік в системі управління підприємством
НІ Пилипів, МІ Пилипів
ДВНЗ" Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", 2008
72008
Методологія та організація обліку затрат виробничо-комерційної діяльності підприємств нафтової і газової промисловості
НІ Пилипів
НІ Пилипів, 0
7
Облік виробничих відходів як передумова їх ефективного використання (на прикладі комплексних деревообробних виробництв)
НАД Пилипів, Ю Максимів
Бухгалтерський облік і аудит, 29-40, 2012
62012
Сучасний стан і перспективи розвитку нафтопереробної галузі України
НІ Пилипів, ІД П’ятничук
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 113-120, 2011
62011
Проблемні аспекти обліку витрат, які виникають у процесі експлуатації основних засобів будівельних підприємств
НІ Пилипів, ММ Матієшин
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 197-201, 2014
52014
Роль податкового аудиту в регулюванні економічних процесів
НІ Пилипів, ТП Фурса
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 194-197, 2013
52013
Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку складових змішаних активів
ВВ Скоробогатова
Культура народов Причерноморья, 2012
52012
Становлення доктрини фінансової системи України
СІ Юрій, ОМ Десятнюк, ОП Кириленко, ІО Лютий, АА Пересада, ...
Тернопіль, Економічна думка ТНЕУ, 2008
52008
Концепція соціальної відповідальності об’єднаних територіальних громад у контексті сталого розвитку
НІ Пилипів, ІД П'ятничук, СІ Сологуб
Вісник Прикарпатського університету. Економіка., 2018
42018
Критичний аналіз нормативно-правової бази щодо здійснення операцій з грошовими коштами та їх еквівалентами
АМ Должанський, НМ Гранчук
Науковий вісник НЛТУ України 23 (3), 223-229, 2013
42013
Концептуальні засади організації обліку затрат виробничо-комерційної діяльності на підприємствах нафтової і газової промисловості
НІ Пилипів
ПП" Повч РМ", 2010
42010
Проблеми формування облікової політики підприємств з транспортування газу
НІ Пилипів
Становлення доктрини фінансової системи України/за ред. СІ Юрія, ОМ …, 2008
42008
Удосконалення системи розкриття інформації шляхом формування внутрішніх регламентів підприємства
МВ Яцко, ЛБ Яцко
Видавництво «УжНУ», 2015
32015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20