Юрій Федевич Yuriy Fedevych
Юрій Федевич Yuriy Fedevych
Подтвержден адрес электронной почты в домене meduniv.lviv.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Клінічна біохімія: Підручник
ОЯ Скляров
К.: Медицина, 2006
72006
Profile of proinflammatory cytokines in type 1 diabetes mellitus
K IuH, NV Fartushok, O IuI, F IuM, HV Bashta
Fiziolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine: 1994) 58 (5), 65-69, 2012
62012
Serum haptoglobin in lung cancer patients
IP Fedorovych, MF Tymochko, F IuM, TG Fetsich, VM Korobov
Ukrainskii biokhimicheskii zhurnal (1978) 67 (2), 103-105, 1995
61995
Вплив меланіну на цитопротекторні процеси у слизовій оболонці шлунка
ЯМ Савицький, ВЙ Кімакович, ЮМ Федевич
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 29-30, 2001
52001
Changes in biochemical parameters in the rats blood in opioids intoxication during the experiment
MV Logash, PB Pokotylo, YM Fedevych, YY Kryvko
Exp Clin Med 3, 78-81, 2014
32014
Зміни біохімічних показників крові щура при інтоксикації опіоїдами в динаміці перебігу експерименту
МВ Логаш, ПБ Покотило, ЮМ Федевич, ЮЯ Кривко
Експериментальна і клінічна медицина, 78-81, 2014
22014
H2S-Зв’язаний нестероїдний протизапальний препарат АТB-346 володіє зниженою гастротоксичністю порівняно з впливом його структурного аналога напроксену
НВ Денисенко, ІС Фоменко, ЮМ Федевич, ОЯ Скляров
Медична хімія, 26-29, 2014
22014
Effect of L-arginine on antioxidant system and NADH2-depended methemoglobinereductase activity in rat blood
S OIa, F IuM, M OIa, VV Stadnyk
Fiziolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine: 1994) 52 (5), 74-79, 2006
22006
Зміни концентраці¿ NO2в біологічних рідинах при захворюванні на рак шлунка
ОЯ Скляров, ІП Федорович, ВМ Коробов, НВ Фартушок, ЮМ Федевич, ...
Мед. хімія 6 (3), 55-57, 2004
22004
Методи оцінки функціонального стану серцево-судинної системи
СММ Козова Н.М. Заремба Є.Х., Заремба-Федчишин О.В., Онищук Ю.І ...
Health Education Research 33 (Issue 6(2), December 2018), 769-774, 2018
2018
Значення для людини біологічно активних добавок
ЮМ Федевич, ТВ Фартушок, ОА Ковалишин, НВ Фартушок
2018
Моделювання активності NO-синтазної системи гідрогенсульфідом натрію у слизовій оболонці товстої кишки щурів за умов коліту
Н Денисенко, Ю Федевич, О Скляров
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 285-290, 2016
2016
Особливості активності NO-синтази у слизовій оболонці товстої кишки щурів за умов введення гідрогенсульфіду натрію на тлі коліту
Н Денисенко, Ю Федевич, О Скляров
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 359-359, 2016
2016
ВИВЧЕННЯ ПРУЖНО-ЕЛАСТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СУДИННОГО РУСЛА
Лаповець Л. Є., Онищук Ю. І., Башта Г. В., Войтович М. О., Федевич Ю.М.
ScienceRise 5 (5/4), 35 - 40, 2014
2014
Зміни активності ферментів у системі антиоксидантного захисту та стан НАДН + Н - метгемоглобінредуктазної системи гемоглобіну у крові пацієнтів, хворих на рак легень
ЮМ Федевич
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія 62 (2), 69 - 75, 2013
2013
Вплив гаптоглобіну на киснезв’язувальні та нітритредуктазні властивості гемоглобіну
ЮМ Федевич
Медична хімія, 15-20, 2013
2013
Профіль прозапальних цитокінів при цукровому діабеті 1-го типу
ЮГ Кияк, НВ Фартушок, ЮІ Онищук, ЮМ Федевич, ГВ Башта
Фізіологічний журнал, 65-69, 2012
2012
Changes in the antioxidant system and level of proinflammatory cytokin IL-1β in the blood patients of sufferi
NV Fartushok, OP Khavrona, YM Fedevych, OY Sklyarov
ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ, 2012
2012
THE EFFECT OF NEUROPROTECTOR CORTEXIN THERAPY ON THE NITRIC OXIDE EXCHANGE IN PATIENTS DURING AN ACUTE PERIOD OF A CRANIOCEREBRAL INJURY
VM Shevaha, OY Kukhlenko, NV Fartushok, YM Fedevych, OP Khavrona
БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК 14 (4), 114, 2010
2010
ВПЛИВ НЕЙРОПРОТЕКТОРНОЇ ТЕРАПІЇ КОРТЕКСИНОМ НА ОБМІН ОКСИДУ АЗОТУ В ПАЦІЄНТІВ У ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ
ВМ Шевага, ОЯ Кухленко, НВ Фартушок, ЮМ Федевич, ОП Хаврона
Буковинський медичний вісник 14 (4), 56, 2010
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20