Л.А. Сажко (Л.А. Сажко, L. Sazhko)
Л.А. Сажко (Л.А. Сажко, L. Sazhko)
Київський національний лінгвістичний університет, факультет романської філології, кафедра методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій
Подтвержден адрес электронной почты в домене knlu.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій (схеми і таблиці)
СЮ Ніколаєва, ІФ Соболєва, НФ Бориско, НК Скляренко, СВ Смоліна, ...
Ленвіт, 2011
302011
Шляхи формування іншомовної компетентності в говорінні студентів мовних спеціальностей
ЛА Сажко
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2011
52011
Особливості формування іншомовної комунікативної компетенції у школах з поглибленим вивченням іноземних мов
ЛА Сажко
Іноземні мови, 26-30, 2011
52011
Навчання другої іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах
ЛА Сажко
Іноземні мови, 3-7, 2011
52011
Профільне навчання іноземних мов у старшій школі
ЛА Сажко
Іноземні мови, 5-9, 2011
42011
Інтегративна основа навчання іноземних мов
ЛА Сажко
URL: http://www. irbis-nbuv. gov. ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64. exe, 0
3
Використання арт-технологій у навчанні майбутніх економістів іншомовного професійно спрямованого говоріння
ЛА Сажко, РД Слободзян, РД Слободзян
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
Формування у майбутніх економістів професійно спрямованої компетентності у говорінні німецькою мовою як другою іноземною з використанням сучасних технологій
ЛА Сажко, РД Cлободзян, РД Cлободзян
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
Професійно орієнтоване навчання іноземних мов майбутніх економістів у старшій профільній та вищій школі
ЛА Сажко, РД Cлободзян, РД Cлободзян
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2017
Ігрові вправи для формування німецькомовної лінгвістичної компетентності старшокласників
ОВ Кліванська, ЛА Сажко
Науково-методичний журнал" Іноземні мови", 52-55, 2013
2013
Реалізація культурологічного підходу в аспекті формування полікультурної багатомовної особистості у загальноосвітньому навчальному закладі
ЛА Сажко
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер …, 2012
2012
Методика формування іншомовної комунікативної компетенції у говорінні, письмі та перекладі
ЛА Сажко, ІВ Беженар, ОП Дацків, ІВ Дубко, ЛО Максименко, ...
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
БІ Лабінська, ЛА Сажко, ОМ Устименко, КГ Галустова, ЛМ Петренко, ...
ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ БАГАТОМОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
ЛА Сажко
ББК Ч 74.261+ Ч74. 58 (4 укр) С 89 Друкується за рішенням Вченої ради …, 0
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ЛА Сажко, БІ Лабінська, ЛС Бірецька, ІВ Зайцева, ЛВ Курило, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–15