Л.А. Сажко (Л.А. Сажко, L. Sazhko)
Л.А. Сажко (Л.А. Сажко, L. Sazhko)
Київський національний лінгвістичний університет, факультет романської філології, кафедра методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій
Подтвержден адрес электронной почты в домене knlu.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій (схеми і таблиці)
СЮ Ніколаєва, ІФ Соболєва, НФ Бориско, НК Скляренко, СВ Смоліна, ...
Ленвіт, 2011
332011
Шляхи формування іншомовної компетентності в говорінні студентів мовних спеціальностей
ЛА Сажко
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2011
52011
Особливості формування іншомовної комунікативної компетенції у школах з поглибленим вивченням іноземних мов
ЛА Сажко
Іноземні мови, 26-30, 2011
52011
Інтегративна основа навчання іноземних мов
ЛА Сажко
URL: http://www. irbis-nbuv. gov. ua/cgi-bin/irbis_nbuv (дата звернення: 19 …, 2011
42011
Навчання другої іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах
ЛА Сажко
Іноземні мови, 3-7, 2011
42011
Профільне навчання іноземних мов у старшій школі
ЛА Сажко
Іноземні мови, 5-9, 2011
42011
Реалізація культурологічного підходу в аспекті формування полікультурної багатомовної особистості у загальноосвітньому навчальному закладі
ЛА Сажко
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер …, 2012
12012
Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей в умовах дистанційного навчання
ЛА Сажко, РД Cлободзян, РД Cлободзян
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021
2021
Work program of the educational discipline: Practice of oral and written speaking (german) for the 4-th year students
ЛА Сажко, ОВ Шапочкіна
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020
2020
Work program of the educational discipline: Theory and practice of translation (german) for the 5-th years masters
ЛА Сажко
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020
2020
Work program of the educational discipline: Methods of teaching in secondary school: methods of foreign language teachingin school: forthe 3-rd year students (german)
ЛА Сажко
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020
2020
Work programm: Industrial pedagogical practice for 3rd yers students (German)
ЛА Сажко
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020
2020
Work programm: Educational philological continuous practice for 2nd year students (German)
ЛА Сажко
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020
2020
Програма практики" Виробнича практика зі спеціалізації без відриву від навчання: для студ. 4 курсу (англійська мова)"
ЛА Сажко
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020
2020
Програма практики" Виробнича педагогічна безвідривна практика: для студ. 4 курсу (німецька мова)"
ЛА Сажко
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020
2020
Використання арт-технологій у навчанні майбутніх економістів іншомовного професійно спрямованого говоріння
ЛА Сажко, РД Слободзян, РД Слободзян
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
Формування у майбутніх економістів професійно спрямованої компетентності у говорінні німецькою мовою як другою іноземною з використанням сучасних технологій
ЛА Сажко, РД Cлободзян, РД Cлободзян
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
Професійно орієнтоване навчання іноземних мов майбутніх економістів у старшій профільній та вищій школі
ЛА Сажко, РД Cлободзян, РД Cлободзян
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2017
Ігрові вправи для формування німецькомовної лінгвістичної компетентності старшокласників
ОВ Кліванська, ЛА Сажко
Науково-методичний журнал" Іноземні мови", 52-55, 2013
2013
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
БІ Лабінська, ЛА Сажко, ОМ Устименко, КГ Галустова, ЛМ Петренко, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20