Олеся Ярошенко
Олеся Ярошенко
Киевский национальний лингвистический университет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах
СЮ Ніколаєва, ГЕ Борецька, НВ Майєр
Ленвіт, 2015
102015
Формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні майбутніх викладачів на основі кейс-методу
ОВ Ярошенко
Київський національний лінгвістичний університет, 2015
62015
Сучасний студент у контексті особистісно-діяльнісного підходу: за результатами науково-методичних досліджень
ОБ Бігич, ММ Волошинова, МС Глазунов, НВ Майєр
62014
До проблеми фундаменталізації змісту педагогічної освіти
ВП Покась, ЯС Фруктова
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 70-74, 2013
62013
Кейсова і подкаст технології формування міжкультурної компетентності
ОБ Бігич, ДА Руснак, ВВ Стрілець, ТІ Коробейнікова, ОВ Ярошенко, ...
42017
Кейс-метод як сучасна технологія формування професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні майбутніх викладачів англійської мови
ОВ Ярошенко
Науково-методичний журнал" Іноземні мови", 39-44, 2014
42014
Вправи для формування у майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні на основі кейс-методу
ОВ Ярошенко
Науково-методичний журнал" Іноземні мови", 21-28, 2013
42013
Вправи для формування у майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні на основі кейс-методу
ОВ Ярошенко
Науково-методичний журнал" Іноземні мови", 21-28, 2013
42013
Технологія "Case Study" у навчанні іноземних мов і культур
ОВ Ярошенко
Сучасні технології навчання іноземних мов і культур, 363-402, 2015
2*2015
Зміст професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні майбутніх викладачів англійської мови
ОВ Ярошенко
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер …, 2013
22013
Культура як джерело непорозумінь у процесі міжкультурної комунікації
ОВ Ярошенко
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія …, 2019
12019
Класифікація кейсів для навчання діалогічного мовлення майбутніх викладачів іноземної мови
ОВ Ярошенко
Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. Випуск 24. 2015 24, 89-96, 2015
1*2015
Синквейн как вербальная опора для проведения дискуссии будущими преподавателями английского языка
ОВ Ярошенко
Проблемы современной науки, 67-74, 2014
12014
Реалізація самостійної роботи студентів філологічних факультетів (на прикладі формування компетентності в аудіюванні)
ОВ Ярошенко
Іноземні мови, 24-30, 2020
2020
ELABORATION OF SELF-STUDY WORK FOR PHILOLOGISTS (PROVIDED WITH EXAMPLE OF READING LESSON SEQUENCE)
O Yaroshenko
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія …, 2020
2020
ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ПРАГМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ
ОВ Ярошенко
ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ, 67, 2020
2020
ПРЕДМЕТНИЙ АСПЕКТ ЗМІСТУ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ
ОВ Ярошенко
2019
СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВОЇ ДОСЛІДЖЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ АНГЛОМОВНОЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В САМОСТІЙНІЙ РОБОТІ
ОВ Ярошенко
Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2019
2019
ЦІЛІ Й ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ
ОВ Ярошенко
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ …, 2019
2019
ЗМІСТ ФОРМУВАННЯ КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТУ ІНШОМОВНОЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ОВ Ярошенко
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20