Дмитренко Артем Іванович
Дмитренко Артем Іванович
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Бізнес-діагностика підприємства: навч. посіб. [Електронний ресурс] / Г.О. Швиданенко, А.І. Дмитренко. – К.: КНЕУ, 2013. – 448, [4] с.
АІ Швиданенко, Г.О., Дмитренко
К.: КНЕУ, 2013
65*2013
Бізнес-діагностика підприємства: Навч. посіб.
ООІ Швиданенко Г.О., Дмитренко А.І.
КНЕУ, 2008
65*2008
Стратегії антикризової діяльності промислових підприємств
АІ Дмитренко
Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ, 20, 2009
342009
Економіка підприємства: підручник
ДАІ Швиданенко Г.О.
КНЕУ, 2009
212009
Санація балансу в системі антикризового управління підприємством
ДАІ Швиданенко Г.О.
Актуальні проблеми економіки, с. 33-36, 2003
142003
Діагностика ймовірності банкрутства підприємств та формування антикризових програм їх діяльності (за матеріалами взуттєвих підприємств України)
АІ Дмитренко
Режим доступу: http://irbis-nbuv. gov. ua/cgibin/irbis64r_81/cgiirbis_64 …, 2004
122004
Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.
ЗГО Швиданенко
КНЕУ, 2009
7*2009
Оцінка санаційної спроможності кризового підприємства
АІ Дмитренко
Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец. вип. Економіка …, 2008
52008
Сучасні аспекти класифікації та причин банкрутства
АІ Дмитренко
Стратегія економічного розвитку України: Науковий збірник, 9, 2015
42015
Управління ресурсами підприємства: колектив. монографія
ГО Швиданенко
ГО Швиданенко, ОБ Бутнік-Сіверський, ВП Кукоба, ОІ Олексюк, ІА Павленко, 0
4
Економіка підприємства
ГО Швиданенко, ГА Швыданенко, МГ Грещак, ВМ Колот, ОГ Мендрул, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
22009
Нормативні методики ідентифікації кризового стану підприємства в Україні
АІ Дмитренко, АИ Дмитренко, ХА Біштаві
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
Основи інноваційної парадигми капіталоутворення на підприємстві
ВБ Кондаревич, АІ Дмитренко, АИ Дмитренко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
Діагностика прибутковості підприємства за нормативною бухгалтерською звітністю
АІ Дмитренко, АИ Дмитренко
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2018
2018
Управління ефективністю функціонування і розвитку підприємств
ГО Швиданенко, ГА Швыданенко, ІМ Рєпіна, ИН Репина, ВП Кукоба, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
2016
Діагностика ділової активності підприємств промисловості та торгівлі
АІ Дмитренко, АИ Дмитренко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
2016
Діагностика ділової активності підприємств промисловості та торгівлі
ДА Іванович
Вчені записки:збірник наукових праць, 122-129, 2016
2016
Стартап як інструмент економічного розвитку України
А Дмитренко, І Лисенко
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Мега-тренди світового …, 2016
2016
Сучасні підходи до оцінювання ефективності підприємницької діяльності
А Дмитренко, А Краснощок
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція на тему "Тринадцяті …, 2016
2016
Роль та сучасний стан застосування інституту банкрутства в Україні
АІ Дмитренко
Наука й економіка, 81-87, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20