Follow
Іван Патер
Іван Патер
д.і.н., професор, Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України
Verified email at inst-ukr.lviv.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Союз визволення України: проблеми державності і соборності
І Патер
Natsional'na Akademiia Nauk Ukrainy In-T Ukr Va Im. I. Kryp', 2000
582000
Львів у роки Першої світової війни
О Мазур, І Патер
Львів: історичні нариси.–Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича …, 1996
241996
Українці Кубані в 1792-1921 роках: еволюція соціальних ідентичностей Спеціальність: 07.00. 01-Історія України Автореферат дисертації на здобуття наукового
МР Литвин, ІГ Патер, МВ Бармак, ВВ Задунайський
222009
Просвітня діяльність Союзу визволення України серед військовополонених українців у таборах Австро-Угорщини та Німеччини (1914–1918)
І Патер
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, 2010
102010
Союз визволення України та українське питання в політиці Центральних держав 1914–1918 рр
І Патер
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник …, 1997
81997
Галицька “Руїна”: соціально-економічне становище Східної Галичини (1914–1915 рр.)
ОЯ Мазур, ІГ Патер
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2007
72007
Перемишль і Перемищина під час російської окупації у березні-червні 1915 року (за матеріалами ЦДІА України у Львові)
І Патер
Перемишль і Перемиська земля протягом віків, 159-169, 0
7
Союз визволення України: заснування, політична платформа та орієнтація
І Патер
Вісник Львівського університету. Серія історична.—Випуск 34, 331-39, 1999
61999
Історія державної служби в Україні
ОГ Аркуша, ОВ Бойко, ЄІ Бородін, СВ Віднянський, ПП Гай-Нижник, ...
Ніка-Центр, 2009
52009
Мистецьке життя Львова у 1730-1770-х роках: архітектори, скульптори, малярі
СП Павлюк, ІГ Патер, ІГ Чеховський
52006
Андрій Жук і Союз визволення України
І Патер
Молода нація, 58-82, 2002
52002
Українські землі в планах Центральних держав і Антанти напередодні Першої світової війни
ІГ Патер
Новітня доба, 19-41, 2013
32013
Репресії та депортації населення Західної України у 1940-х роках
ІГ Патер
Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Гуманітарні науки, 279-290, 2013
32013
Союз визволення України і Туреччина
І Патер
Confraternitas: Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича.–Львів 2007 …, 2006
32006
Галичани на сербському та італійському фронтах і в таборах військовополонених
ІГ Патер
З історії західноукраїнських земель, 39-60, 2013
22013
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 22
М Литвин, В Александрович, Л Войтович, І Патер, М Романюк, ...
22012
Політична і дипломатична діяльність В’ячеслава Липинського: галицькі сюжети
І Патер
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, 2009
22009
Дипломатично-інформаційна діяльність Союзу визволення України (1914–1918 рр.)
ІГ Патер
Проблеми історії України ХІХ–початку ХХ ст., 2005
22005
Українсько-польські відносини у Галичині в роки Першої світової війни:(нариси історії)
ІГ Патер
IU, 2019
12019
Українці та поляки у Галичині (березень 1917–лютий 1918)
ІГ Патер
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, 343-360, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20