Подписаться
Мар'яна Щегельська (Кучерук) / Mariana Shchehelska
Мар'яна Щегельська (Кучерук) / Mariana Shchehelska
СНУ ім. Лесі Українки, інститут економіки і менеджменту, кафедра
Подтвержден адрес электронной почты в домене eenu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проблема офшоризації банківського бізнесу в Україні
М Щегельська, К Микола
Банківська справа, 21-31, 2015
5*2015
Тенденції M&A у банківській сфері в Україні [Електронний ресурс]
М Щегельська
Режим доступу: http://cyberbrains. org. ua/uk/tendenciji-ma-u-bankivskij …, 0
4
Проблеми обслуговування та управління зовнішнім державним боргом України
НВ Вишневська, МВ Кучерук
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2013
32013
Національна економічна модель подолання кризи виробництва в Україні
ОА Івашко, МВ Кучерук
Сталий розвиток економіки, 59-61, 2013
32013
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КІНЦЕВИХ ВЛАСНИКІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ
МВ Щегельська
Науковий вісник Херсонського державного університету, 133-136, 2016
22016
Який рівень офшоризації банківського капіталу в Україні
Щегельська М.
[Електронний ресурс] / М.Щегельська. – Режим доступу : http://voxukraine …, 2015
2*2015
Децентралізація місцевих бюджетів – спосіб збільшення їх доходної бази? (Або як наповнити місцевий бюджет?)
М Щегельська
Режим доступу : http://cyberbrains. org. ua/uk/decentralisatsia-mistsevyh …, 2014
2*2014
Особливості функціонування банківських офшорних центрів (на прикладі Люксембургу).(THE FEATURES OF THE BANKING OFFSHORES ACTIVITY: A CASE STUDY OF LUXEMBOURG).
М Карлін, М Кучерук
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2014
22014
Брендинг як технологія завоювання цільового сегменту ринку (на прикладі компанії Apple)
НВ Геліч, МВ Кучерук
Економічний простір, 242-247, 2012
22012
Проблеми формування та оцінки резервного капіталу підприємств
ОВ Стащук, МВ Кучерук
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2011
22011
Зовнішній державний борг України–необхідність чи небезпека?
М Щегельська
Режим доступу: http://cyberbrains. org. ua/uk/zovnishnij-derzhavnyj-borg …, 0
2
A study of the motives for restructuring commercial banks
M Shchehelska
International Business and Global Economy 36 (1), 222-234, 2017
12017
Аналіз прозорості структури власності комерційних банків в Україні
M Shchehelska
Economic journal of Lesya Ukrainka Volyn National University 3 (11), 86-92, 2017
2017
Соціально-економічні проблеми використання кліматичних фінансів в умовах глобалізації та шляхи їх вирішення (The socio-economic problems of the use of climate finance in the …
М Карлін, M Щегельська
Наукові записки Національного університету «Острозька ака-демія». Серія …, 2017
2017
Проблема прозорості структури власності банківських установ
М Щегельска
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Фінансова система …, 2016
2016
THE LEVEL OF OFFSHORIZATION OF BANK CAPITAL OF UKRAINE
M Shchehelska
Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem, 75-86, 2015
2015
Транснаціоналізація банківської системи України: регіональний аспект
МІ Карлін, МВ Щегельська
Банківська справа, 22-31, 2015
2015
Тенденції M&A у банківській сфері в Україні.–2014.[Електронний ресурс]
М Кучерук
Режим доступу: http://cyberbrains. org. ua/tendenciji-ma-u-bankivskij-sferi …, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18