Братишко Юлия Сергеевна https://orcid.org/0000-0002-3831-8722
Братишко Юлия Сергеевна https://orcid.org/0000-0002-3831-8722
Национальный фармацевтический университет
Verified email at nuph.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Управління трудовим потенціалом фармацевтичних підприемств в умовах менеджменту якості: Монографія
ОВ Посилкіна, ОВ Доровський, ЮС Братішко, МІ Сидоренко
НФаУ, 2010
352010
Управлiння трудовим потенцiалом фармацевтичних пiдприємств в умовах менеджменту якостi: моногр./за ред. ОВ Посилкiної
ОВ Посилкiна, ОВ Доровський, ЮС Братiшко, МI Сидоренко
за, 422, 2010
242010
Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посіб. для студ. економ. спец
ОВ Посилкіна, ОВ Доровський, ЮС Братішко
Х.: НФаУ, 2014
152014
Управление персоналом в инновационной среде
НИ Шаталова, СИ Дробязко, ЯИ Пивень, НГ Чумаченко, СВ Рачек, ...
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего …, 2014
132014
Діагностика сталого соціально-економічного розвитку фармацевтичних підприємств
ОВ Посилкіна, ЮС Братішко, СК Станіславівна
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, С. 44-50, 2015
112015
РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ЮС Братішко
УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ФАРМАЦІЇ, 52-59, 2015
102015
Diagnostics of current problems of personnel management in pharmaceutical industrial enterprises
ЮС Братішко
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, 33, 2014
102014
Сучасні підходи до оцінки та управління трудовим потенціалом фармацевтичних підприємств
ОВ Посилкіна, ОА Яремчук, ЮС Братішко
Фармац. журн, 3-9, 2006
102006
Економiка працi та соцiально-трудовi вiдносини: навч. посiб. для студ. економ. спец.
ОВ Посилкiна, ОВ Доровський, ЮС Братiшко
92014
Методика інтегральної оцінки трудового потенціалу фармацевтичних підприємств
ОВ Посилкіна, ЮС Братишко, ЮС Братішко
Фармацевтичний журнал, 2008
92008
Управління персоналом
ОВ Посилкіна, ЮС Братішко, ГВ Кубасова
НФаУ, 2015
8*2015
Modern state of personnel management in pharmaceutical enterprises
YS Bratishko, OV Posylkina, HV Kubasova
8*2014
ASSESSMENT OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF PHARMACEUTICAL BUSINESS
B Yuluya
PROBLEMS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF BUSINESS 1 (1), 205-209, 2014
7*2014
Дослідження вимог роботодавців до кандидатів на посаду менеджера із соціальної ідповідальності сучасних фармацевтичних підприємств
ОВ Посилкіна, ЮС Братішко, ЮС Братишко
62016
Інноваційний розвиток підприємства: конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей
ОВ Посилкіна, ЮС Братішко, ГВ Кубасова
Х.: НФаУ, 2015
62015
Роль корпоративної культури в управлінні трудовим потенціалом фармацевтичних підприємств
ОВ Посилкіна, ЮС Братішко, ОА Яремчук, ЮС Братишко
Фармацевтичний часопис, 2008
62008
Оцінка трудового потенціалу фармацевтичних підприємств
ЮС Братішко, ОА Яремчук, ЮС Братишко, ОВ Посилкіна, АА Яремчук
НФаУ, 2008
62008
Научно-практические подходы к оценке и формированию корпоративной культуры фармацевтических предприятий
ОВ Посылкина, АА Яремчук, ЮС Братишко
Економічна освіта та наука: досвід та перспективи розвитку: матеріали наук …, 2007
62007
Сучасні підходи до стратегічного управління трудовим потенціалом фармацевтичних підприємств
ОВ Посилкіна, ОА Яремчук, ЮС Братішко
Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики 2, 366, 2006
6*2006
Дiагностика сталого соцiально-економiчного розвитку фармацевтичних пiдприємств
ОВ Посилкiна, ЮС Братiшко, КС Свiтлична
Управлiння, економiка та забезпечення якостi в фармацiї, 8, 2015
52015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20